Sivu / 43

Kun perheessä on monia samanaikaisia vaikeuksia

Työskentely perheiden kanssa, joiden elämäntilanne on monella tavalla kuormittunut, vaatii samaan aikaan sensitiivisyyttä ja auttavaa työotetta. Väkivallan puheeksiotto lapsen ja vanhemman kanssa on tärkeää, jotta lapsi ja vanhempi voivat tulla kuulluiksi ja saada tukea muutokseen.

Väkivalta voi olla kuormittavassa elämäntilanteessa selvää tai vain osittain näkyvissä. Joskus vanhemmat ja lapset eivät edes itse tunnista kokemaansa tai tekemäänsä väkivallaksi. Jotta väkivallan voi ottaa puheeksi, on se ensin tunnistettava. Työskentelyn aikana väkivallan tunnistaminen sekä lapsen että vanhemman kanssa voi lähteä turvallisuuden kokemuksesta – onko sitä. Turvallisuuden vastakohtana on väkivalta eri muodoissaan. Työntekijä voi sanoittaa väkivallan muotoja ja auttaa vanhempaa ja lasta tunnistamaan omasta elämästään sekä väkivaltaa että turvallisuutta vieviä ja lisääviä elementtejä.

2-3-piileva-vakivalta

Väkivalta voi olla piilossa monien vaikeuksien alla.

Hyvä tapa suhtautua väkivallan puheeksi ottoon on ajatella, että kaikkien lasten ja heidän perheiden kanssaan työskentelevien on hyvä ottaa puheeksi koettu turvallisuus. Kaikkien lasten ja heidän perheidensä turvallisuutta on hyvä vahvistaa ja tukea. Jos turvallisuudessa ei ole uhkia, voi turvallisesta tilanteesta antaa positiivista palautetta ja vahvistaa sitä. Jos taas esille nousee huolia ja kurjia kokemuksia, niihin pääsee kiinni ja auttaminen tulee mahdolliseksi.

Vaikka väkivalta kuuluu hyvin usean lapsen kokemukseen, heillä ei helposti tule kohtaa, jossa sen voisi ottaa lapsiperhepalveluissa esille. Tilaa väkivallan puheeksiottoon tarvitsevat sekä vanhemmat että lapset. Jos lapsi tai vanhempi ottaa asian suoraan puheeksi tai viittaa väkivaltaan millään tavalla, siihen tulee tarttua. Väkivaltaa kokenutta tai sitä käyttänyttä voi auttaa ottamaan asia esille kysymällä turvallisuudesta, jolloin puheeksiotolle ja kuuluksitulemiselle tulee tilaa. Silloin pääsemme myös keskustelemaan siitä, mitä pidämme väkivaltana ja miten sen tilalle voi löytää muita tapoja toimia haastavissa tilanteissa. Vanhemman omat teot ja niiden vaikutukset lapsen turvallisuuden tai turvattomuuden kokemukseen on hyvä tunnistaa. Tätä kautta on mahdollista löytää vanhemmalle uusia tapoja, joiden avulla hän voi olla tukemassa lapsensa turvallisuuden tunnetta.