Sivu / 43

Milloin otan yhteyttä lastensuojeluun? Milloin poliisiin?

Lastensuojeluun voi olla yhteydessä kun huoli lapsen hyvinvoinnista, kotioloista tai vanhempien jaksamisesta herää. Lastensuojelun ammattilaisilta voi kysyä neuvoa ja ohjeita silloin, kun tuntuu, ettei ole varma siitä kuinka olisi hyvä toimia. Lastensuojeluilmoitusta ei ole aina välttämätöntä tehdä, vaan on myös mahdollista vain keskustella lastensuojelun toimijoiden kanssa. Voit myös kysyä neuvoa alueesi lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköstä tai osaamiskeskuksesta, joista moni tarjoaa neuvontaa ja ohjausta puhelimitse liittyen lapsiin kohdistuneisiin seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyihin.

Lastensuojeluun on oltava yhteydessä silloin, kun tulee ilmi tai havaitsee itse lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, vakavaa laiminlyöntiä tai seksuaalista kaltoinkohtelua. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta eräillä ammattikunnilla ja luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus. Jos on syytä epäillä lapsen pahoinpitelyä, siitä tehdään välittömästi ilmoitus lastensuojelun lisäksi poliisille.

2-5-yhteistyo

Ota lastensuojelun ammattilainen kumppaniksi, tee yhteistyötä matalalla kynnyksellä!

Tilanteissa joissa näkee tai kuulee lapseen kohdistuvaa kasvatuksellista väkivaltaa, esimerkiksi lapsen riuhtomista pukemistilanteessa, lapsen nimittelyä, pelottelua, lapselle huutamista tai kovakouraista käsittelyä on tärkeintä ottaa asia puheeksi suoraan vanhemman kanssa. Lapsia ja perheitä työssään kohtaavilla ammattilaisilla on ilmoitusvelvollisuuden lisäksi oikeus harkita, milloin lastensuojeluilmoituksen sijasta riittää lapsen ja perheen auttaminen itse tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskustelu vanhemman kanssa voidaan avata esimerkiksi kysymällä vanhemman omasta jaksamisesta, ristiriitatilanteissa toimimisesta ja kodin riitelytavoista. Joskus keskustelu auttaa vanhempaa huomaamaan oman toiminnan ja hän pystyy korjaamaan toimintaansa yksinkertaisten arjen kasvatusvinkkien avulla (joita tässäkin teoksessa on esitelty useita). Mikäli vanhemman kanssa käydyn keskustelun pohjalta herää huoli lapsen kaltoinkohtelusta tai vanhemman jaksamisesta on syytä ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Ota yhteys lastensuojeluun ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • Epäilet lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä tai seksuaalista kaltoinkohtelua
 • Uhkaavasti käyttäytyvä vanhempi tulee hakemaan lasta hoidosta
 • Lapsi on nälkäinen, likainen ja pelokas, epäilet vakavaa laiminlyöntiä ja/tai kaltoinkohtelua
 • Perheessä on vanhempien ja/tai sisarusten välistä väkivaltaa
 • Sinulla on syytä epäillä, että lapsi on huumattu
 • Sinulla on syytä epäillä lapseen kohdistuvaa kaappausuhkaa
 • Vanhempien välillä ilmenee vakavaa riitaisuutta, esim. erokriisit
 • Perheessä on vakavia päihde- ja/tai mielenterveysongelmia jotka vaikuttavat lapsen arkeen

Ja lisäksi yhteys poliisiin ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • Epäilet lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä tai seksuaalista kaltoinkohtelua
 • Päihtynyt, uhkaavasti käyttäytyvä vanhempi tulee hakemaan lasta hoidosta
 • Sinulla on syytä epäillä lapseen kohdistuvaa kaappausta tai sen uhkaa