Sivu / 43

Rakenteellinen väkivalta ja laiminlyönti

Rakenteellinen väkivalta pitää sisällään esimerkiksi epäinhimillisen ja ihmisoikeuksia loukkaavan poliittisen päätöksenteon, lakien riittämättömän täytäntöönpanon, vallan- ja resurssien epäoikeudenmukaisen ja epäsymmetrisen jakautumisen, ihmisryhmien syrjinnän, ihmisoikeusloukkaukset sekä väkivaltaa ihannoivan ja sitä edistävän median ja mainonnan. Yhteiskunnassa tapahtuvat ilmiöt vaikuttavat lapsiimme ja ovat osa lapsen jokapäiväistä toimintaa monin eri tavoin. Lasten ja perheiden palveluiden riittävä resursointi on yksi väkivaltaa ennaltaehkäisevä tekijä. Mainonnan säätely ja valvonta tukee lasten turvallisia kasvuolosuhteita. Ihmisoikeuskasvatus edistää ihmisarvon ja erilaisuuden kunnioittamista, mikä puolestaan ehkäisee rasismia ja syrjintää. Voidaksemme toteuttaa kaikille aikuisille kuuluvaa suojelutehtävää tulee näistä ilmiöistä olla tietoinen.

2-6-aikuisten-kasissa

Lapsi ei voi muuttaa olosuhteita joissa elää, muutos on aina aikuisten käsissä!

Arjen väkivaltaa ja laiminlyöntiä ei kitketä yksin lainsäädännöllisin muutoksin. Muutos tapahtuu asenteiden ja aikuisten yhteistyön kautta. Mikäli lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan ja/tai laiminlyöntiin ei puututa tai se ohitetaan, on kyseessä rakenteellinen väkivalta ja laiminlyönti. Ammattilaisten ja viranomaisten velvollisuuksien laiminlyönti on lapsen näkökulmasta vakava asia. Joskus velvollisuuksien laiminlyönti on lapselle jopa hengenvaarallista. Sellaiseen väkivaltaan, josta seuraa fyysisesti havaittavia ruhjeita, on helpompi puuttua kun taas siihen, mitä ei silmin havaitse tai mikä lapsen elämästä puuttuu, on vaikeampi tarttua. Miten voisi puuttua esimerkiksi kylmään ja rakkaudettomaan kasvatukseen?