0

Esittely

Säkylästä hyvät eväät elämään

Kasvatus ja koulutus Säkylän seudulla

Kasvatuksessa ja koulutuksessa panostamme opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen – haluamme, että lapset ja nuoret saavat Säkylästä hyvät eväät elämään!

Valtakunnallisten tavoitteiden ohella painotamme lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia päiväkodeissa ja koulussa, viihtyisää toimintaympäristöä ja henkilöstön osaamista. Koulussa ja päiväkodissa kaikilla pitää olla hyvä olla.

Tavoitteenamme on ohjata lapset ja nuoret itsenäisiksi ja aktiivisiksi tiedonhankkijoiksi ja -käsittelijöiksi. Opetuksessa panostamme kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Myös kansainvälistyminen, yrittäjyys- ja ympäristökasvatus ovat opetuksessamme keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatus

Jokainen vanhempi haluaa lapselleen parhaan mahdollisen kasvuympäristön. Me Säkylässä haluamme auttaa löytämään lapsesi ja perheesi tarpeita parhaiten vastaavat varhaiskasvatuspalvelut.

Säkylässä toimii Huovinrinteen, Keskustan ja Onnimannin päiväkodit, Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodit sekä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia.

Esikouluryhmiä on viisi päiväkotien ja koulujen yhteydessä.

Perusopetus

Perusopetusta toteutetaan Huovinrinteen, Isosäkylän (luokat 1-6), Kepolan ja Lallin kouluissa (esiopetus ja luokat 1-6), Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9) sekä perusopetuksen jälkeistä koulutusta Säkylän seudun lukiossa. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti lähikouluperiaatteella. Oppilaille, jotka hyötyvät pienemmässä ryhmässä opiskelusta, on siihen mahdollisuus Onnimannin päiväkodissa, Isosäkylän koulussa (luokat 1-6) ja Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9).

Säkylän seudun lukio

Kunnan lukiota kehitetään tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa seudun nuorille kilpailukykyisen koulutusvaihtoehdon ja laadukkaan perustan jatko-opiskeluun.

Säkylän kansalaisopisto

Kansalaisopisto järjestää eri-ikäisille opiskelijoille opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen, itsensä kehittämiseen ja yhdessä ja yksin tekemiseen.

Kunnan nuorisopalvelut

Säkylän nuorisopalvelujen painopiste on nuorisotalotoiminnassa, nuorten osallisuuden vahvistamisessa, työpajan kehittämisessä sekä etsivässä nuorisotyössä. Yhteisenä tavoitteena moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen, laadukkaat nuorisopalvelut ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.

Säkylä liikuttaa luonnollisesti

Virkeän mielen säkyläläiset ammentavat pitkälti luonnosta. Säkylä tarjoaa loistavat puitteet monenlaiseen luonnossa liikkumiseen. Lisäksi kunnasta löytyy toimivat sisäliikuntapaikat moneen tarpeeseen.

Kulttuuri-kirjastopalvelut tarjoavat elämyksiä ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.