0

Kansalaisopisto

 

Kansalaisopisto – kuntalaisten hyvinvoinnin lähde ja arjen aktivaattori

Osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjä

Ihminen voi hyvin, kun mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin toteutuvat. Haluamme tarjota palveluja tasa-arvoisesti ja helposti kaikille. Kurssien edullisuus mahdollistaa aktiivisen mukana olon. Varmistamme taitavien opettajien ja yhteistyökumppaneidemme avulla opetuksen laadukkuuden ja kurssisisältöjen jatkuvan kehittämisen.

Kansalaisopisto on monelle kuin hyvä ystävä tai arjen inspiroiva olohuone, jonka matala kynnys toivottaa tervetulleeksi kaikki ikäryhmät.

Aktiivisella otteella muuttuvassa maailmassa

Monipuoliset opinto- ja harrastusmahdollisuudet sekä pienimuotoiset tutkinnot räätälöidään asiakkaiden toivomusten mukaan. Kuuntelemme koulutuspalvelujen suunnittelussa kurssilaisia ja harrastajia herkällä korvalla. Olemme suunnitelleet kursseja eri elämäntilanteissa oleville niin ruuhkavuosia eläville lapsiperheille kuin ikääntyvillekin. Muuttuvan maailman haasteet ovat moninaisia. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli rakennettaessa tulevaisuuden sivistyskuntaa, hyvinvoinnin edistämistä ja tasavertaisia palveluita. Kun tarve tiedolle, taidolle ja vertaiskohtaamiselle on ajankohtainen, haluamme vastata tarpeisiin entistä nopeammin.

Tutustu mielenkiintoiseen lukuvuoden 2020-2021 kurssitarjontaamme

Vuosittain järjestettäviä kursseja eri aineryhmissä on yhteensä noin 200: musiikki, esittävä taide ja kirjallisuus, kuvataiteet ja muotoilu, käden taidot, kielet, historia, yhteiskunta ja talous, psykologia ja kasvatus, tietotekniikka, kotitalous, maa- ja metsätalous sekä tanssi ja liikunta.

Säkylän kansalaisopisto

Rantatie 268, 27800 Säkylä
p. (02) 8328 446, 044 732 8101, fax (02) 8328 316
kansalaisopisto@sakyla.fi
Verkkosivut
Facebook

Yleistä Säkylän kansalaisopistosta

Säkylän kansalaisopisto on Säkylän kunnan omistama ja ylläpitämä ja Opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille osallistujien pohjakoulutuksesta riippumatta.

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §)

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §) määrittää, että vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Säkylän kansalaisopisto tekee vapaata sivistystyötä uudella ja uudistavalla otteella toimien koko Säkylän kunnan alueella pääasiassa opetus- ja koulutustoimintaan rakennetuissa toimipaikoissa.

Toimiston ja henkilökunnan yhteystiedot

Toimisto
Avoinna arkisin klo 8.30 – 15.30
Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268, 2700 Säkylä

Hallintopalvelusihteeri
Sini Rekola, (02) 8328 446, 044 732 8101
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Rehtorin tehtävät
Sivistysjohtaja Päivi Österman
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto.

Apulaisrehtori
Päivi Åberg, KteO, Muotoilija AMK, (02) 8328 450, 044 517 1023
etunimi.sukunimi@sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto

Musiikin lehtori
(Säkylän yhteiskoulun, Säkylän seudun lukion ja Säkylän kansalaisopiston yhteinen)
Tuomas Seppälä, MuM / KM, 050 3521 592
tuomas.seppala(at)edu.sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän koulukeskus

Kuva. Säkylän kansalaisopiston opettajakokous 2018. Lukuvuoden 2020-2021 opettajakokous ke 9.9.2020. Lukuvuoden 2021-2022 opettajakokous elokuun lopulla 2021.

Tietoa kansalaisopistosta

Kansalaisopiston lukuvuosi 2020–2021

Syyslukukausi:

 • 14.9.2020 – 13.12.2020,
 • syysloma 19.10. – 24.10.2020 (viikko 43).

Kevätlukukausi:

 • 10.1.2021 – 18.4.2021,
 • talviloma 22.2. – 28.2.2021 (viikko 8).

Kursseille ilmoittautumisen ajankohta

Ilmoittautuminen kaikille syys- ja kevätkauden kursseille alkaa ti 25.8.2020 klo 10.30 netissä ja puhelimitse.

Netissä www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto ja puhelimitse arkisin, p. (02) 8328 446 tai 044 732 8101 arkisin klo 8.30-15.30.

Netissä 24/7 helposti ja kätevästi kellonajasta riippumatta!

Toimipaikat

Järjestämme kurssit ja luennot pääasiassa Säkylän kunnan omistamissa tiloissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Kansalaisopiston toimisto, Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268
 • Säkylähalli, Urheilutie 4
 • Säkylän koulukeskus, Rantatie 340
 • Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Rantatie 340
 • Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6
 • Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268
 • Isosäkylän koulu, Rantatie 366
 • Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295
 • Huovinrinteen koulu, Koulutie 5
 • Porin prikaati, Kuntotalo, Porilaistie
 • Länsi-Säkylän toimintakeskus, Karhusuontie 295
 • Esperi Hoivakoti Ratamo, Koppalankuja 4
 • Hoivakoti Attendo Wilhelmiina, Välskärintie 3
 • Honkalan urheilukeskus, Poroholmantie
 • Sydänmaan kyläkeskus, Piharivi, Sydänmaantie 258
 • Lännen kylätalo Heureka, Maakunnantie 4
 • Lallin koulu, Pyhän Henrikin tie 121
 • Vuorenmaan kylätalo, Keskustie 5
 • Tuiskulan seuratalo, Ilmiintie 34
 • Heinon verhoomo, Erkkiläntie 50

Opetushallituksen tukemat ryhmäopetuksen kurssit

Opetushallitus on myöntänyt Säkylän kansalaisopistolle 9 000 euron määrärahan käytettäväksi  opintoseteleihin lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opetushallitus on määritellyt kohderyhmiksi alhaisen pohjakoulutuksen (vain kansa- tai peruskoulu) omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, yli 63-vuotiaat seniorit, eläkeläiset, maahanmuuttajat, työttömät ja peruskoulunsa päättäneet, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa.

Opintoseteliavustuksen tarkoituksena on edistää ko. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen ja harrastuksiin.

Olemme huomioineet kyseiset kohderyhmät opintosetelikurssien määrittelyssä. Opintosetelikurssin tunnistat kurssikoodissa olevasta tähdestä (*). Otamme alennuksen automaattisesti huomioon alennukseen oikeutetun yli 63-vuotiaan kurssilaisen. Olemme määritelleet myös muutamat erityisryhmille tarkoitetut kurssit opintosetelikursseiksi. Ilmoittaudut opintoseteliin oikeuttaville kursseille kuten muillekin kursseillemme. Huomioi kuitenkin, että jaamme opintoseteliavustusta laskutusjärjestyksessä niin kauan kuin avustusrahaa riittää.

Hankkeet

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke 2018–2019

Matkailuoppaan peruskurssi on Suomen Opasliitto ry:n hyväksymä koulutus. Kurssin laajuus oli 160 tuntia. Opetus oli monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopetusta, ryhmätöitä, esiintymis- ja opastusharjoituksia, tutustumismatkoja sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi kirjallisia kokeita ja suullinen opastuskoe. Kurssiin sisältyi myös omakustanteisia tutustumiskohteita. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suorittanut sai Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin paikalliseksi matkailuoppaaksi. Lähiopetukset Eurassa ja Säkylässä, pääosin iltaopetusta, kokoontumisia oli myös lauantaisin. Kurssin sisältö, tentittävä kirjallisuus ja oheislukemisto oli esillä netissä. Järjestimme kurssin yhteistyössä Säkylän kansalaisopiston, Sataopiston, Säkylän kulttuuritoimen ja Alasatakunnan Oppaat ry:n kanssa. Koulutimme paikallisia matkailuoppaita Euraan ja Säkylään. Kurssille osallistui myös jo matkailuoppaana toimivia, jotka halusivat päivittää tietojaan. Toteutimme hankkeen lukuvuoden 2018-2019 aikana ja se päättyi kesäkuussa 2019. Hanketta rahoitti Leader Pyhäjärviseutu ry ja Euroopan maaseuturahasto.

Matkailuoppaan peruskurssin kuvagalleria

Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanke 2019–2021

Opetushallituksen päätöksessä Säkylän kansalaisopistolle on myönnetty 20.000 euron valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Haimme valtionavustusta yhdessä Rauman kansalaisopiston ja Sataopiston kanssa. Säkylän kansalaisopiston hanke sai ainoana kansalaisopistona Satakunnan alueella ko. valtionavustusta.

Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Koulutusten kohderyhmänä ovat tukea digitaitoihin tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat. Uuden rahoituksen turvin järjestettävillä maksuttomilla kursseilla kansalaisopistot pyrkivät tuomaan oppimisen edellytykset kaikkien saataville. Säkylän kansalaisopisto hallinnoi hanketta. Ensimmäiset hankkeeseen sisältyvät koulutukset käynnistyvät kansalaisopistoissa syksyn 2019 aikana ja koulutukset toteutetaan 30.6. 2021 mennessä.

Säkylän kansalaisopisto, Sataopisto ja Rauman kansalaisopisto toimivat Satakunnassa Säkylän, Huittisten, Punkalaitumen, Euran, Harjavallan ja Rauman kuntien alueella. Opistot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä varsinkin erilaisten hankkeiden puitteissa. Yhteistyössä vahvuutena on koettu toinen toisilta oppiminen ja voimavarojen yhdistäminen.

Selvitysten mukaan erityisesti vanhemmilla ikäryhmillä, maahanmuuttajilla ja työttömillä on usein merkittäviä puutteita digitaidoissa. Nyky-yhteiskunnassa viranomaistahot edellyttävät kuitenkin tiettyjä taitoja rakentaessaan kaikkia kansalaisia koskevia tietoyhteiskunnan palveluja. Toisaalta ihmiselle itselleen tärkeitä ovat yhteydenpitoon, kuvien käsittelyyn ja sosiaaliseen mediaan liittyvät digitaidot. Näistä syistä perustaitojen vahvistaminen ja tiedon jakaminen ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin, palveluiden saavuttamisen ja käyttämisen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on saada osallistujat kiinnostumaan digitalisaatiosta, muuttaa heidän asenteitaan myönteisiksi uusia laitteita ja sovelluksia kohtaan sekä antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista. Jotta kaikki kuntalaiset pystyvät selviytymään digitalisoituneessa yhteiskunnassa, he tarvitsevat perustietoja laitteista, käytön mahdollisuuksista, tietoturvasta, käsitteistöstä, sosiaalisesta mediasta yms. Kun hankkeeseen osallistujalle on muodostunut kuva digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä, hän pystyy hankkimaan koulutuksen ja ohjauksen avulla itselleen tarvittavat perustaidot.

Hankkeessa painottuu tiedon jakaminen, jonka toteutamme tietoiskumaisina koulutuksina. Käytämme osallistujien rekrytoinnissa hyväksi mukana olevien opistojen olemassa olevia opiskeluryhmiä ja opistojen yhteistyötahoja esim. erilaisia yhdistyksiä, kuntien muita toimijoita ja muita oppilaitoksia. Hyödynnämme Ylen materiaalilinkkejä (esim. Opi toimimaan verkossa – käytännön elämää helpottavat vinkit ja Turvallisuuteen liittyvät asiat), Kansalaisopistojen liiton Kol:n ”Kansalaisen digitaidot” ja muuta materiaalia.

Katso hankkeen kurssitarjontaa opinto-oppaastamme 2020-2021, kaikki hankkeessa toteutettavat kurssit on suunnattu aikuisille, tunnistat ne kurssinumeron DH-päätteestä. Kurssit ovat osallistujille ilmaisia – ilmoittaudu siis mukaan!

Usein kysytyt kysymykset

Käännä kortti painamalla siinä.

Kuinka voin ilmoittautua kursseille?

Lukuvuoden 2020–2021 kurssi-ilmoittautumiset avautuvat tiistaina 25.8.2020 alkaen klo 10.30.

Ilmoittautuminen puhelimitse
Otamme vastaan ilmoittautumisesi ti 25.8. alkaen klo 10.30-15.30 (02) 28328 446. Tämän jälkeen otamme vastaan ilmoittautumisesi arkisin klo 8.00–15.30.
Ilmoittautumien netissä
Otamme vastaan ilmoittautumisia tämän linkin kautta. Netissä voit ilmoittautua tämän jälkeen aina kun sinulle sopii.

Olet tervetullut kursseillemme, luennoillemme ja tapahtumiimme!

Olen ulkopaikkakuntalainen, voinko silti osallistua kursseillenne?

Kyllä, olet tervetullut kursseillemme.

Monipuolinen ja laaja kurssitarjontamme on innostanut osallistujiksi myös sijaintikuntamme Säkylän ulkopuolella asuvia: kaikista lähialueen kunnista ja myös mm. Espoosta, Helsingistä, Hyvinkäältä, Jyväskylästä, Kangasalalta, Kauhajoelta, Lahdesta, Laitilasta, Mikkelistä, Nousiaisista, Porista, Raumalta, Turusta.

En pääsekään tulemaan kurssille, jolle olen ilmoittautunut. Miten voin perua ilmoittautumiseni? Joudunko silti maksamaan kurssimaksun?

Voit perua ilmoittautumisesi veloituksetta, jos kurssin alkamispäivään on  kuusi (6) päivää tai enemmän. Peruutus on aina tehtävä kansalaisopiston toimistoon

tai ennen kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää mennessä netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi ilmoittautumiskoodilla netissä.

Muistathan, että kurssille saapumatta jättäminen, kurssimaksun/ karhulaskun  maksamatta jättäminen tai opettajalle perumisesta ilmoittaminen ei ole peruutus.

Otanko kurssimaksua varten käteistä mukaan kurssille?

Lähetämme laskun ilmoittamaasi kotiosoitteeseen  jälkikäteen, joten kurssille tullessasi sinun ei tarvitse ottaa mukaan käteistä kurssimaksun maksamista varten.

Tietyillä kursseilla on mahdollista tehdä materiaali- ja työvälinehankintoja, jotka maksat käteisellä opettajalle. Suosittelemme, että tutustut etukäteen kurssin sisältökuvaukseen voidaksesi varautua käteisen mukaan ottamiseen.

Voinko maksaa kurssimaksun liikuntaseteleillä?

Kyllä, miellä voit maksaa ruokakurssien kurssimaksuja lukuun ottamatta kaikkien muiden kurssien kurssimaksuja Tyky Kuntoseteli Plus -seteleillä, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä SmartumPaylla. Myös verkkomaksu ePassilla (pl. kieli- ja ruokakurssit) on mahdollinen.

Toimi näin: Saatuasi kurssista lähettämämme laskun kotiosoitteeseesi, kirjoita jokaiseen seteliin oma nimesi ja toimita saapunut lasku ja liikuntasetelisi virka-aikana opistomme toimistoon tai ilta-aikaan suljetussa kirjekuoressa Säkylän kunnanviraston pääoven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon (Rantatie 268, 27800 Säkylä). Huomioithan, että setelit ovat henkilökohtaisia ja käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.

En saanut opinto-ohjelmaa postin mukana, miten toimin?

Lähetämme mielellämme sinulle opinto-oppaan!

Joskus tosiaan käy niin, että opinto-opas jää syystä tai toisesta jakamatta joihinkin postilaatikoihin. Opinto-oppaamme jaetaan Postin toimesta kaikkiin säkyläläisiin kotitalouksiin ja yrityksiin elokuussa viikolla 33.  Kansalaisopiston kurssit, kevät 2021, jaetaan torstaina 10.12.2020.

Jos olet jäänyt ilman opinto-opastamme, niin toimi näin:

Ota yhteyttä soittamalla opistomme toimistoon, puh. (02) 8328 446 (arkipäivisin klo 8.00-15.30) tai 044 732 8101 tai lähetä asiasta viesti sähköpostiimme kansalaisopisto@sakyla.fi.

 

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen

 • Kaikille opinto-oppaassa oleville kursseillemme ja luennoillemme voit osallistua asuinkunnastasi riippumatta.
 • Tutustu etukäteen kurssitarjontaan ja ota kurssitunnus valmiiksi ennen puhelin- ja netti-ilmoittautumista. Kurssitunnus on merkitty opinto-oppaassa jokaisen kurssin kohdalle. Kurssitunnus helpottaa ilmoittautumisessa.
 • Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja saamasi kurssipaikka on henkilökohtainen.

Kaikille kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon joko netissä tai puhelimitse.

 • Ilmoittautuminen syksyn ja kevään kursseille ja luennoille alkaa ti 25.8.2020 klo 10.30.
 • Kansalaisopiston kurssit, kevät 2021 -opas jaetaan to 10.12.2021.
 • Katso kurssikohtainen ilmoittautumisen päättymisajankohta kurssikuvauksen kohdalta.
 • Muista ilmoittautua kurssille hyvissä ajoin, koska kurssi voi alkaa vain, jos sillä on riittävästi ennakkoon ilmoittautuneita.
 • Jos kurssi, jolle haluaisit ilmoittautua, on täynnä, saat varapaikan. Ilmoitamme sinulle tekstiviestillä (Fonecta Finder), jos saat paikan varasijalta.
 • On tärkeää, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
 • Etäopetuksena toteutettaville kursseille ilmoittautuessasi muista ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi, koska kurssille osallistumislinkki lähetetään sähköpostiisi.
 • Huomioithan, että emme voi ottaa vastaan ilmoittautumistasi vastaan tekstiviestinä, sähköpostilla tai puhelinvastaajaamme jättämälläsi viestillä.

Tutustu myös kurssin maksu- ja perumisehtoihin ennen ilmoittautumista.

Kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet

Helposti ja kätevästi netissä 24/7, kun sinulle sopii!

Avaa sivu ja valitse ilmoittautumislinkki ja toimi siellä annettujen ohjeiden mukaan. Ilmoittautumiskanava avautuu

 • pääluokka->
 • aine ->
 • kurssit (-> poimi kurssi/kurssit ostoskoriin-> lähetä ilmoittautuminen)

 

 • Kurssien lisääminen ostoskoriin onnistuu sen jälkeen, kun ilmoittautumiskanava avautuu.
 • Kanava on auki tiistaista 25.8. klo 10.30 alkaen kaikkina vuorokauden aikoina.
 • Jos olet kurssin kohdalla ennen kanavan avautumisaikaa, muista päivittää sivu avautumisajan (ti 25.8. klo 10.30) jälkeen, että saat ilmoittautumislinkin näkyviin.
 • Voit ilmoittautua samalla kertaa useammalle kurssille poimimalla ne samaan ostoskoriin.
 • Muista lähettää ostoskorissa oleva ilmoittautumisesi 20 minuutin kuluessa.

Huom! Täytä kaikki kysytyt tiedot huolellisesti

 • Henkilötunnus, osoite, (matka)puhelinnumero sekä sähköposti (jos on) ovat pakollisia sekä alaikäisen (alle 18 v) osalta myös vastaavat huoltajan tiedot.
 • Mikäli olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi oikein, sinulle pitäisi tulla vahvistus sähköpostiisi, sitä emme kuitenkaan takaa. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa tai antamasi sähköpostiosoite on virheellinen.
 • Ilmoittaessasi kurssille lapsesi, laita hänen sähköpostiosoitteekseen oma sähköpostiosoitteesi.
 • Voit tarkistaa ilmoittautumisesi kohdasta Omat tiedot. Jos olet kirjannut ilmoittautumistietoihi puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, voit tarkistaa niiden avulla kaikki ilmoittautumisesi kerralla, joten ota muistiin kurssinumero ja netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamasi ilmoittautumistunnus.

Harjoittele netti-ilmoittautumista!

99990N Netti-ilmoittautumisen harjoittelu
 • Olemme luoneet kurssi-ilmoittautumisen harjoittelua varten kurssin 99990N Netti-ilmoittautumisen harjoittelu.
 • Tämä nettikurssi on pelkästään HelleWi-ilmoittautumisjärjestelmän kokeilemista varten.
 • Voit ilmoittautua tälle maksuttomalle kokeilukurssille ja lopuksi perua sen, jolloin saat tuntuman, kuinka varsinaisille ilmoittaudut kursseillemme, mitä tietoja ilmoittautumisen yhteydessä tarvitset ja miten perut kurssin.
 • Kun syötät ilmoittautumiseen sähköpostiosoitteesi, saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi kyseiselle kurssille.
 • Kokeile huoletta – sinulle ei aiheudu tästä harjoittelemisesta kustannuksia!

Puhelimitse ilmoittautuminen: (02) 8328 446 tai 044 732 8101 arkisin klo 8.00-15.30.

Kurssipaikalla kurssin alussa ilmoittautuminen

 • Täytä paperinen ilmoittautumislomake vain, jos et ole ilmoittautunut netissä tai jos et ole ilmoittautunut puhelimitse.
 • Paperisen ilmoittautumislomakkeen saat kurssin opettajalta, joka toimittaa täyttämäsi lomakkeen kansalaisopiston toimistoon.

Ilmoittautumisohjeet

Kurssimaksut ja maksaminen

 • Kurssimaksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan.
 • Kurssimaksu on ilmoitettu kurssin yhteydessä.
 • Ilmoittautumalla kurssille sitoudut kurssimaksun maksamiseen: ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat jokaisesta kurssistasi laskun kurssimaksun maksamista varten.

Kansalaisopiston toimisto laskuttaa kurssimaksun ja passit/ kortit ja raaka-aine-/materiaalimaksut kurssikuvauksessa selvitetyllä tavalla.

 • Osallistujana kustannat itse kaikki työ- ja oppimateriaalit, sisäänpääsymaksut ja muut vastaavat maksut.
 • Emme palauta kurssimaksuja, jos keskeytät kurssille osallistumisesi, jos joudumme lakkauttamaan kurssin opiskelijamäärän vähyyden vuoksi tai jos kurssi keskeytyy muusta opistosta riippumattomasta syystä.
 • Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua.
 • Jos viikoittainen ryhmätunti/ soittotunti peruuntuu kerran lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen vuoksi tai opistosta riippumattomasta syystä,  emme korvaa opiskelijalle peruuntunutta kertaa.
 • Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän kuin yksi, hankimme opettajalle sijaisen tai korvaamme tunnit myöhemmin, joiden ajankohdan ilmoitamme opiskelijalle tekstiviestillä (Fonecta Finder).
 • Mikäli sinulla on aiempia maksamattomia kurssimaksuja, ei sinulla eikä alaikäisellä perheenjäsenelläsi ole opinto-oikeutta Säkylän kansalaisopistossa. Opisto pidättää itsellään oikeuden virheellisesti saadun kurssipaikan saamiseen. Tällaisissa tapauksissa otamme opiston toimistosta yhteyttä sinuun.
 • Jos osallistut koko lukuvuoden kestävälle kurssille vain syksyn tai vain kevään ajan, kurssimaksu on 50 % koko lukuvuoden kurssimaksusta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opiston toimistoon.
 • Jos päätät lopettaa koko lukuvuoden kestävän kurssin esim. syyskauden lopussa, emme palauta kurssimaksua, ellet ole ilmoittanut opiston toimistoon jo ennen kurssin alkamista, että osallistut kurssille vain syyslukukauden ajan.
 • Mikäli sinun on mahdollista osallistua kurssille vuorotyön vuoksi enintään puolelle koko lukuvuoden kestävien kurssien tunneista, sinun on mahdollista anoa 50 %:n alennusta kurssimaksuista.  Anna tättämäsi anomus (täytä perinen lomake, jonka saat kurssisi opettajalta) kurssin alussa opettajalle, joka toimittaa sen edelleen kansalaisopiston toimistoon. Vaihtoehtoisesti voit käydä täyttämässä lomakkeen opiston toimistossa.
 • Alennusta ei saa vain syyskauden/ vain kevätkauden ajan kokoontuvista kursseista eikä lyhytkursseista.

Säkylän kansalaisopistossa voit maksaa henkilökohtaisia kurssimaksuja (pl. kieli- ja ruokakurssit) ePassilla (verkkomaksu, ei sovellus), SmartumPaylla, tyky Kuntoseteli plus- ja Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

 • Saatuasi kurssiin liittyvän laskun kotiosoitteeseesi, kirjoita nimesi jokaiseen seteliin ja toimita setelit ja saapunut lasku opiston toimistoon. Käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.

Kurssimaksut ja maksaminen

Kurssille ilmoittautumisen/osallistumisen peruminen, huomautuslaskut ja perintä

Voit perua ilmottautumisen veloituksetta, jos kurssin alkamispäivään on kuusi (6) päivää tai enemmän. Jos perut ilmoittautumisesi tätä myöhemmin, tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen, perimme kurssimaksun kokonaisuudessaan.

Peruutus on aina tehtävä kansalaisopiston toimistoon (ei opettajalle, ei tekstiviestillä) soittamalla numeroon (02) 8328 446 tai 044 732 8101 tai sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi (muista mainita perumasi kurssin nimi/ kurssikoodi) tai ennen kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää netissä (Omat tiedot) netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi ilmoittautumisnumerolla.

Kurssille saapumatta, kurssimaksun/ karhulaskun maksamatta jättäminen tai perumisesta opettajalle kertominen ei ole peruminen.

Lähetämme kurssista laskun ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen. Lasku kannattaa maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, jotta vältyt lisämaksuilta. Säkylän kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.

Sairaustapauksissa (itsestä riippumaton syy) terveydenhoitajan/lääkärin antaman todistuksen näyttämällä voit saada lopusta kurssimaksusta vapautuksen. Huomaathan, että perumissääntö koskee kaikkia ilmoittautumisia. Huomioi, että ennakkoilmoittautumista vaativalle kurssille ei voi osallistua maksutta yhtään kertaa. Peruuttamatta jättämäsi kurssit jäävät huomautuslasku-valikkoon ja niistä lähetämme automaattisesti huomautuslaskun.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan saamme periä korkoa viivästyneistä kurssi- ja muista maksuista ja maksut ovat ilman tuomiota ja päätöstä suoraan ulosottokelpoisia. Lähetämme maksamattomista laskuista ensin huomautusmaksun. Tämän jälkeen laskutamme edelleen maksamattomat laskusi yleislaskulla, jonka jälkeen Säkylän kunta hoitaa perinnän.

Peruutukset ja keskeytykset

Tiedottaminen, suoritustodistukset ja lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Tiedottaminen

Opinto-opas ja muuta kansalaisopiston toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa julkaistaan Säkylän kansalaisopiston kotisivuilla. Seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla, Alasatakunta -lehdessä, Alueviesti -lehdessä, Säkylän koulujen ja kirjastojen ilmoitustauluilla, Instagramissa ja  Facebookissa.

Järjestämme kursseja, luentoja ja näyttelyjä ympäri työvuotta ja myös muutamia kesäkursseja.

Lähetämme tiedotteen tekstiviesteinä kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille kurssien peruuntumisesta, opetuskerran siirtymisestä toiseen ajankohtaan ja varasijalta opiskelupaikan saaville. Viestissä näkyy lähettäjänä Fonecta Finder. Huom! Näihin viesteihin et voi vastata.

Puhelimeesi tulevan opiston tiedotteen lähettäjänä näkyy Fonecta Finder.

 • Emme lähetetä ilmoittautuneille erillistä kutsua ennen kurssin alkua.
 • Kurssiin mahdollisesti liittyvä kirjallinen  opetusmateriaali jaetaan vasta kurssilla.
 • Joillekin kursseille tarvitset mukaan erilaisia tarvikkeita ja materiaaleja ja niistä ilmoitamme kurssin sisältötekstissä ja muutamien kurssien osalta lähetämme ilmoittautuneille tarvikeluettelon kurssille valmistautumista varten. Kaikki kurssilla tarvittavat raaka-aineet ja materiaalit ovat omakustanteisia.
 • Otamme yhteyttä sinuun tekstiviestillä, jos opisto joutuu perumaan kurssin/kurssikerran tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
 • Tarjoamme sinulle opiskelijapaikkaa tekstiviestillä, jossa lähettäjänä näkyy Fonecta Finder.

Kevät 2021 Opinto-opas jaetaan viikolla 50 jokaiseen säkyläläiseen talouteen ja kirjastoihin.

Tiedottaminen

Kurssin suoritus ja todistukset

Hyödynnä opiskelusi pyytämällä todistus kurssin suorittamisesta!

 • Jos olet osallistunut kurssille säännöllisesti ja olet maksanut kyseisen kurssin kurssimaksun, voit saada todistuksen kurssille osallistumisestasi.
 • Todistuksesta ilmenee oman nimesi lisäksi kurssin nimi, ajankohta, kesto ja läsnäolotuntisi.
 • Lähetä todistuspyyntö sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi tai soita toimistoomme, puh. (02) 8328 446 tai 044 732 8101.
 • Toimisto on avoinna arkisin klo 8.30-15.30, Rantatie 268.
 • Todistuksen toimitusaika on noin 1 viikko.
 • Lähetämme todistuksen sähköpostiosoitteeseesi tai voit noutaa sen opiston toimistosta.

Kurssin suoritus ja todistukset

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Kursseja myös lapsille ja nuorille!

Opinto-oppaassamme on lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja, joissa on ikäsuositus. Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa. Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumislomakkeeseen vaaditaan lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot. Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista. Katso aiheesta lisätietoja virtuaalikirjan sivulta 53 Lasten kansalaisopisto.

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Näyttelyt ja tapahtumat

Opisto 50 v. – Säkylän kansalaisopiston tapahtumapäivä ja juhlanäyttely 1.–7.10.2018

Kevättä kohti musisoiden – Säkylän kansalaisopiston musiikin opettajat ja opiskelijat sekä Johanna & Johannes Perko 15.4.2019

Opiston 50-vuotisjuhalvuoden kevätkonsertti järjestettiin Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa ma 15.4.2019, klo 17.30–20.00.

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019. Taiteiden yö kuuluu meille kaikille ja se toteutetaan yhdessä meille kaikille.

Säkylän kansalaisopisto oli mukana Säkylän kunnanvirastolla ja sen lähiympäristössä järjestettävässä tapahtumassa omalla ohjelmallaan: Kudotaan yhdessä Taiteiden Yö –matto ”Räsyillä kulttuuriraitoja”!

Sadonkorjuu ja ituja uuteen -näyttely 9.9.–27.9.2019

Näyttely oli avoinna ma 9.9.–pe 27.9.2019 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Opistolla oli ilo esitellä taidokkaita kädentaitoaineissa ja kuvataideryhmissä lukuvuodella 2018–2019 valmistuneita käsitöitä ja taidetta. Näyttelyssä oli esillä myös 16.9.2019 alkavan lukuvuoden uutuuksia. Näyttelyn kokosi ja rakensi apulaisrehtori Päivi Åberg.

Yhteisnäyttely Aki Suutari ja Päivi Åberg 5.2.–27.2.2020

Näyttelyn avajaiset 5.2. klo 18. Avoinna 6.-27.2.2020 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Esillä opiston tuntiopettaja, taiteilija Aki Suutarin veistoksia ja Päivi Åbergin eri tekniikoin toteuttamia käsitöitä. Näyttelyn rakensivat Aki Suutari ja Päivi Åberg.

Musiikkia, musiikkia, musiikkia (viikonpäivä avoin) 2021 klo 18.00–20.00

Säkylän kansalaisopiston musiikin opiskelijat ja opettajat esiintyvät musisoiden pianolla, torvilla, kitaralla, harmonikalla ja kanteleella. Lisäksi kuullaan esityksiä kuoroilta, yhteislauluryhmiltä ja yksinlaulajilta, joita opettajat säestävät. Lisäksi opettajat esiintyvät yksin ja oppilaidensa kanssa. Myös yleisö otetaan mukaan musisointiin! Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki musiikin ystävät ovat tervetulleita hurmaantumaan!

Syysnäyttely ma 7.9. – ma 28.9.2020

Syysnäyttelyssä Säkylän kansalaisopisto esittelee opiston kurssilaisten viime lukuvuoden aikana valmistamia käsitöitä, taidetta ja posliineja. Näyttely on avoinna ma 7.9. – ma 28.9.2020 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina) Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (2. krs, hissi), Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Näyttelyn kokoaa ja rakentaa apulaisrehtori Päivi Åberg. Tervetuloa näyttelyyn!

Veistoksia ja maalauksia ke 4.11. – ke 25.11.2020

Näyttelyssä on esillä opiston tuntiopettajien AMK Muotoilija, AMK Opettaja Aki Suutarin alumiini- ja pronssiveistoksia ja Lto, kuvataiteilija Raija Äärin maalauksia. Näyttely on avoinna ke 4.11. – ke 25.11.2020 Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (Sivarinkuja 6,2. kerros, 27800 Säkylä) kirjaston aukioloaikoina ma – ke 12 – 19 ja to – pe 10 -15 (ei omatoimiaikoina). Näyttelyn kokoavat ja rakentavat Aki Suutari ja Raija Ääri. Tervetuloa ihastumaan!

Erinaiset – taiteilun iloa ke 3.2. – to 25.2.2021

Näyttely koostuu kolmen taiteen harrastajan maalauksista ja veistoksista. Näyttely on avoinna ke 3.2. – to 25.2.2021 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina) Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (2. krs, hissi), Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Näyttelyn kokoavat ja rakentavat taiteen harrastajat Terttu Mäki-Mattila, Susanna Löfberg ja Berit Niemi. Tervetuloa näyttelyyn!

Lasten ja nuorten kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopistossa on vuosittain eri aineiden kursseja myös lapsille ja nuorille.

Opisto haluaa tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin, itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen, liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja myös pitkäjänteiseen opiskeluun.

Kurssikohtaiset ikäsuositukset auttavat sopivan kurssin valinnassa. Kurssimaksujen lisäksi voi olla kurssikohtaisia materiaalimaksuja, jotka peritään kurssimaksun laskuttamisen yhteydessä ja tarveaineet sisältyvät kurssimaksuun. Kaikki kurssimaksut laskutetaan opiston toimistosta kotiin lähetettävällä laskulla.

Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumistietoihin vaaditaan aina lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot. Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista. Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa. Näille kursseille ilmoittautuvat osallistujaksi sekä lapsi että aikuinen. Olemme kirjoittaneet kurssien sisältökuvauksiin kursseihin liittyvät ikäsuositukset ja muut kurssiin liittyvät tärkeät tiedot.

Tutustumalla alla olevien aiheryhmien kurssitarjontaan, löydät varmasti monia uusia mahdollisuuksia harrastaa, tehdä ja oppia uutta vaikkapa yhdessä kaverin kanssa – tutustu ja tule mukaan hyvien harrastusten pariin!

 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Kuntotanssi
 • Musiikki
 • Kuvataiteet
 • Posliininmaalaus
 • Kudonta
 • Ompelu
 • Puutyö- ja metallityöt
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Muut käsityökurssit
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Muut taito- ja taideaineet
 • Liikunta

Kansalaisopistossa voit osallistua turvallisesti ja helposti monenlaiseen toimintaan!

Senioreiden kansalaisopisto

Osallistumalla lisäät hyvinvointiasi, saat mielekästä tekemistä ja innostavaa iloa arkeen – yhdessä muiden kanssa!

Lukuvuoden aikana Säkylän kansalaisopiston tarjonnassa on kaikkiaan noin 200 moniin aineryhmiin kuuluvaa kurssia ja niiden suunnittelussa opisto huomioi myös seniori-ikäiset.

Opiston toimisto sijaitseen Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa. Opiston toiminta jakautuu eri puolille Säkylän kuntaa. Opiston kursseja järjestetään tavallisimmin Säkylän koulukeskuksessa, Taitotalossa, Isosäkylän koululla, Säkylähallilla, Karhusuon koululla, Lallin koululla, Huovinrinteen koululla, Kepolan koululla, Vuorenmaan kylätalolla, Terveyskeskuksen päiväsalissa, Palvelutalo Wilhelmiinassa, Ikäihmisten koti Helmiinassa. Tiloihin on esteetön pääsy.

Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kurssivalikoimassa on aiheesta riippuen koko lukuvuoden tai koko lukukauden mittaisia kursseja, osa kursseista toteutetaan muutaman kokoontumiskerran mittaisina lyhytkursseina. Kursseillamme on mahdollisuus opiskella ja harrastaa lukuisia eri aineita liikunnasta tietoteknikkaan kuten soittamaan eri instrumentteja, laulamaan yksin tai yhdessä muiden kanssa, askartelemaan, tekemään puu- ja metallitöitä, verhoilemaan huonekaluja, ompelemaan tilkkutöitä ja vaatteita, kutomaan kankaita, neulomaan, valmistamaan koruja ja tekemään monia muita käsitöitä, opiskelemaan useita kieliä (espanjaa, englantia, italiaa), tietotekniikkaa ja digitaitoja, harrastamaan kuvataidetta, posliininmaalausta ja lasinsulatusta, valmistamaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia, harrastamaan kuntoliikuntaa, vesijumppaa, tanssia, venyttelyä, joogaa, tuolijumppaa ja asahia, osallistumaan eriaiheisille luennoille ja osallistua tapahtumiimme – olet tervetullut mukaan!

Seniorit ovat tervetulleita myös iltakursseillemme. Päiväaikaan palvelutaloissa järjestettäville kursseille ovat tervetulleita myös palvelutalojen ulkopuolella asuvat eläkeläiset ja seniorit.

Lisäksi opisto järjestää vuosittain vaihtuva-aiheisia luentoja, näyttelyitä, konsertteja, pop-up -tapahtumia ja on mukana organisoijana sidosryhmiensä kanssa toteutettavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia, eikä niihin luentoja lukuun ottamatta tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Seniori-ikäisten kursseille ilmoittaudutaan opiston normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaisesti joko netissä tai puhelimitse. Opiston toimistossa Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa voi käydä ilmoittautumassa viraston aukioloaikoina. Ohjeet ilmoittautumiseen voit lukea Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai netissä HelleWistä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto. Netissä HelleWin kautta voit hakea kursseja ainealan, kurssikoodin tai vaikka hakusanan avulla. HelleWistä näet ajantasaiset tiedot kursseista sekä kurssipaikkatilanteen.

Liikkumalla hyvinvointia ja vireyttä!

Liikuntaharrastus on tärkeää säilyttää osana arkea myös ihmisen ikääntyessä. Lajivalikoimaan kuuluvat kuntoliikunta, kuntojumppa, tuolijumppa, tuolijumppa ja –tanssi, venyttely, asahi, vesijumppa ja kuntosaliharjoittelu. Tuntien tavoitteena on fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kohottaminen, toimintakyvyn parantaminen, virkistyminen, yhdessä harrastaminen sekä liikunnan ilo. Kuntosalilla ja liikuntaryhmissä käydessäsi sinulla tulee olla sisäliikuntaan soveltuvat kengät tai tossut ja liikuntaan soveltuvat vaatteet, sekä juomapullo. Kurssikohtaiset pukeutumisohjeet näet kurssin sisältökuvauksesta, jossa on kerrottu myös liikuntatilaan ja pukuhuoneisiin liittyvät tiedot. Kaikissa liikuntaryhmissä harjoittelet aina omalla vastuullasi. Kaikkiin ohjattuihin ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Katso vuosittainen kurssiohjelma kotiin jaetusta Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai HelleWistä. Valitse liikunta-aiheiset kurssit ainelistasta ”Terveysliikunta” tai Tanssi ja liikunta”.

Historia, yhteiskunta ja talous

 • Muu liiketalous, markkinointi, toimistoala

Kansalaisopiston ohjelmassa on usein mielenkiintoisia luentoja historiaan liittyvistä aiheista ja ilmiöistä, jotka nousevat esille esimerkiksi paikallisista tai lähiympäristön tapahtumista tai ajankohtaisista aiheista sekä meiltä että muualta. Toteutamme historia-aiheisia luentoja kuten muidenkin aiheryhmien aiheita saamiemme luentotoiveiden ja palautteiden perusteella.

Lukuvuodella 2020-2021 järjestämme kaksi osakesijoittamiseen perehdyttävää kokonaan verkossa opiskeltavaa kurssia. Katso kohdasta Maistiaisia tulevista kursseista 2020-2021 -otsikon alta lisätietoja syksyn kurssista. Lisätietoja myös netissä ja painetussa opinto-oppaassa s. 35.

Säkylän kansalasiopisto haluaa edesauttaa yrittäjyyttä järjestäen luentoja ja lyhytkursseja muun muassa yrityksen perustamiseen ja markkinointiin liittyvistä aiheista.

Innostu ja onnistu yrittäjänä

Sopii yrityksen perustamista suunnitteleville ja myös jo yrittäjänä toimiville, pien- ja yksinyrittäjyyttä suunnitteleville. Yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen vaativat huolellisen suunnittelun, oikeat tiedot ja työvälineet. Koulutusillassa käymme erityisesti läpi tärkeitä markkinoinnin perusteita ja tutustumme lyhyesti mm. maksuttomasti netissä olevaan Yritystulkki-neuvonta-aineiston, jonka avulla voit valmistella oman yrityksesi perustamisen, löytää tarpeellisia työkaluja yritystoiminnan arkeen ja suunnitella yrityksesi tulevaisuutta. Näitä Innostu ja onnistu yrittäjänä -kursseja järjestetään tarpeen mukaan.

Yrittäjyyden edistämiseksi Säkylän kansalaisopisto ideoi ja toteutti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa kaksi nuorille suunnattua hanketta, Yrittäjyysenergiaa! ja The Game -digihankkeen, joissa nuoret tutustuivat yrittämiseen, moniin alueella toimiviin yrityksiin ja myös paikallisiin yrittäjiin.

Myös Matkailuoppaan peruskurssi -hankkeeseen osallistuneet kävivät tutustumassa useisiin alueella sijaitseviin yrityksiin ja saivat siten paikallisina matkailuoppaana toimimiselleen tärkeitä ja ajantasaisia tietoja.

The Game -digihanke

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke

Maistiaisia kursseista 2020-2021

Kuinka aloitan osakesijoittamisen? – syksy

Kiinnostaako sinua osakesijoittaminen? Tälle verkkokurssille osallistumiselle ei ole esitietovaatimuksia. Perehdyt osakesijoittamisen perusteisiin: arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelma, sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit ja -strategiat. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Opettaja pitää ryhmälle oppimisalustan kautta kuusi luentoa (to klo 18.00-19.00), joissa käymme läpi teoriaa, harjoituksia ja sinua osakesijoittamisessa askarruttavia kysymyksiä.Toteutamme verkkokurssin yhteistyössä Viope Education Oy:n kanssa.

Psykologia ja kasvatus

 • Psykologia, hyvinvointi
 • Säkylän kansalaisopistossa voivat opiskella myös omatoimiset erityisryhmiin kuuluvat henkilöt.
 • Kehitysvammaisten omassa vertaisryhmän toimintakerhon ohjelmassa on pieniä käsitöitä, taiteilua, askartelua, helppojen pelien pelaamista, musiikin kuuntelua, karaokea, keskustelua ajankohtaisista asioista, lukukauden päätteeksi retki yhdessä sovittuun kohteeseen ja ennen kaikkea toimintaa mukavan yhdessäolon merkeissä.
 • Opettaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja välineistön osallistujien käyttöön.
 • Opisto kohdentaa mahdollisuuksiensa mukaan *Opetushallituksen myöntämää opintosetelirahoitusta ryhmään osallistuvien kurssimaksuun.
 • Opetus tapahtuu mm. koulujen tiloissa ja niihin on esteetön kulku.
 • Järjestämme eritysryhmiin kuuluville henkilöille myös musiikkikursseja.

Opiston ohjelmassa on psykologiaan ja hyvinvointiin liittyviä lyhytkursseja ja yhden illan kestoisia luentoja vuosittain vaihtuvin ajankohtaisin aihein. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi elämän muuttuviin tilanteisiin, elämäntapamuutoksiin ja kestävän kehityksen teemoihin.

 • Opiston kursseilla voit opiskella ensiaputaitoja ja saada opinnoistasi kurssin vaativuustason mukaisen ensiapukortin.
 • Ensiapukursseilla on paljon käytännön harjoituksia, joiden avulla päästään harjoittelemaan mahdollisesti arkielämässä vastaan tulevia ensiaputilanteita.
 • Kursseilla voit myös ajantasaistaa aiemmin oppimasi ensiaputiedot ja -taidot, saada suoritusmerkinnän ja uusia ensiapukorttisi.
 • Maksu ensiapukortista on sisällytetty kurssimaksuun ja kortti toimitetaan opiston toimistosta.
 • Järjestämme ensiapukoulutusta myös tilauskoulutuksena esimerkiksi Säkylän kunnan henkilöstölle.
 • Pandemian vuoksi emme järjestä ensiapukursseja keväällä 2021.

Psykologia- ja hyvinvointiaiheiset luennot toteutamme pääasiassa joko Säkylän koulukeskuksen auditoriossa ja tavallisissa luokissa tai Säkylän pääkirjaston monitoimitilassa.

Maistiaisia kursseista 2020-2021

Pieni päätös päivässä – painonhallintakurssi B

 

Sopii sinulle, joka haluat muutoksia hyvinvointiisi ja tottumuksiisi. Painonhallintaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perustuva kurssi, jossa pyrimme saamaan aikaan pysyviä ruokailu-, liikunta- ja elämänmuutoksia keskustelun, erilaisten harjoitusten ja materiaalin avulla. Kurssi on Diabetes- ja Sydänliiton kehittämä painonhallintaohjelma ja opettaja on suorittanut Suomen Sydänliitto ry:n Painonhallintaryhmän ohjaajakoulutuksen. Kokoonnumme 10 kertaa lukuvuoden aikana.

Musiikki

 • Kuorot ja yhteislauluryhmät
 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Laulun yksilöopetus
 • Kursseillamme voit vasta-alkajana ja jatkajana opiskella ja harrastaa musiikkia monipuolisesti.
 • Järjestämme sekä yksilö- että ryhmäopetusta lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille.
 • Voit opetella yksilöopiskelijana soittamaan kosketinsoittimia, kanteletta, harmonikkaa, rumpuja, kitaraa (akustinen tai sähkö), bassoa ja ukulelea.
 • Voit opiskella yksilaulua sekä samassa yhteydessä kartuttaa esiintymistaitoasi.
 • Voit osallistua ryhmäopetuksena järjestettävään kuoroon, erilaisiin lauluryhmiin ja yhteislauluryhmiin.
 • Jokaisen kurssin tarkemmat tiedot selviävät sisältöteksteistä, joissa on mainittuna myös ikäsuositukset ja kohderyhmä.
 • Otamme kaikille musiikkikursseillemme opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman karsintaa ja ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
 • Opiskelijana kustannat itse opiskelussa tarvitsemasi oppikirjat, verkkomateriaalit ja nuotit.

Järjestämme musiikkikursseja eri puolilla kuntaa pääasiassa kunnan omistamissa tiloissa kuten koulujen musiikkiluokissa:

 • Säkylän koulukeskus (Rantatie 340)
 • Isosäkylän koulu (Rantatie 363)
 • Kepolan koulu (Karjalantie 1)
 • Lallin koulu (Pyhän Henrikin tie 121)
 • Säkylän pääkirjasto (Sivarinkuja 6)
 • ja näiden lisäksi kyläyhdistysten tiloissa:
 • Vuorenmaan kylätalo (Keskustie 5)
 • Lännen kylätalo Heureka (Maakunnantie 4)

Normaalioloissa ikäihmiset pääsevät osallistumaan musiikilliseen toimintaan palvelutaloilla järjestettävissä Muistoja ja musiikkia –ryhmissämme, joissa laulamme ja kuuntelemme yhdessä tuttuja lauluja, sävelmiä ja omia toivelauluja. Koronatilanteen vuoksi lukuvuoden 2020-2021 aikana emme järjestä näitä kursseja lähiopetuksena palvelutalojen tiloissa. Kursseja toteutetaan kevätkaudella 2021 verkossa Zoomin välityksellä.

Musiikkiryhmiä kaiken ikäisille!

Maistiaisia tulevista kursseista 2020-2021

Nuotin vierestä -laulukurssi – syksy

Matalankynnyksen laulukurssi erityisesti sinulle, joka haluat laulaa, mutta koet ettet osaa tai uskalla laulaa. Tavoitteena on rohkaistua laulamaan itsenäisesti ja muiden kanssa. Vahvistamme omaa äänenkäyttöä erilaisin harjoittein ja lauluin. Tule mukaan laulamaan ryhmässä – omalla äänelläsi! Ryhmäopetus. Mukaan sisäkengät. Ti 15.9.-1.12.2020 kello 19.10-20.40. Säkylän koulukeskus 252 Musiikkiluokka (2. krs).

Kemut – kehitysvammaisten musiikkitoiminta

Sopii omatoimiselle kehitysvammaiselle. Monipuolista ja osallistavaa musiikkitoimintaa laulaen ja kuunnellen. Ota mukaan iloinen mieli ja sisätossut. Kokoontumiset ti 15.9.-1.12.2020 ja 12.1.-6.4.2021 kello 13.00-14.00. Länsi-Säkylän toimintakeskus. *Opintosetelikurssi.

Soitonopetus 1 – alkajille ja jatkajille

Tarkoitettu kaikenikäisille soittajille, niin vasta-alkajille kuin aikaisemminkin soittaneille. Voit valita soittimeksi pianon, kosketinsoittimen, basson, rummut, ukulelen tai kitaran (akustinen tai sähkö). Harjoittelet monipuolista ohjelmistoa toiveidesi ja lähtötasosi huomioiden. Kehität soittotekniikkaa ja nuotinlukutaitoa, tutustut musiikin merkintätapoihin, opettelet melodiasoittoa ja säestämään erityylisiä kappaleita sekä harjoittelet korvakuulolta soittamista. Käytämme oppimateriaalina erilaisia soitto-oppaita sekä verkkomateriaaleja, joista sovit opettajan kanssa 1. soittokerralla. Osa materiaalista on maksullista. Soitto-opetus yksilöllistä: 30 min/ yksi opiskelija/ soittokerta. 22 yksilöopetuskertaa/ opiskelija. Yksilöopetuskertojen lisäksi on kaksi yhteissoittokertaa (45 min/ kerta) syyslukukaudella ja kolme kevätlukukaudella, joiden ajankohdasta sovimme kurssin alussa. Soitto-opetukseen ei voi osallistua vain joka toinen viikko. Säkylän koulukeskus, 252 Musiikkiluokka (2. krs), ma 15.00-18.00, ti 16.00-18.00, ke 15.00-17.30 päivästä ja kellonajasta opettajan kanssa sopien, 14.9.-2.12.2020 ja 10.1.-31.3.2021.

Opin yksinlaulua ja esiintymistaitoa B

Sopii sekä aloitteleville että jo pidempään laulua harrastaneille. Etenemme lähtökohtasi huomioiden. Vahvistat omaa laulutaitoasi äänenmuodostuksen, kehonhallinnan, erilaisten harjoitusten ja laulujen avulla. Lauluohjelmisto on vapaa ja tarvittaessa opettaja auttaa myös kappaleiden valinnassa ja esiintymistaitoon liittyvissä asioissa. Ryhmäopetus (jolloin sovimme yksilöajat) ti 12.1. klo 18.10-18.55. Yksilöopetus 30 min/ kerta/ opiskelija, yhteensä 11 yksilöopetuskertaa/ opiskelija, yksilöopetus vain tiistaisin/ viikko/ opiskelija. Viikoilla 2 ja 8 ei yksilöopetusta. Huomaathan, että henkilökohtaisen laulutunnin ajankohtaa et voi muuttaa lukukauden aikana, eikä poissaolojasi korvata. Omakustanteiset nuotit. Ota mukaan omat nuotit (jos on), muistiinpanovälineet ja sisäkengät. Tervetuloa mukaan! Ti 12.1. – 6.4.2021 klo 14.00-19.00, Säkylän koulukeskus, luokka 245 (2. kerros), ovi J, Rantatie 340. Kurssimaksu 123 €. Opettajana AMK Musiikkipedagogi Elina Jahkola.

Kielet

 • Suomi
 • Englanti
 • Espanja, Italia ja Ranska
 • Säkylän kansalaisopistossa voit opiskella suomea suomeksi, englantia, espanjaa, italiaa ja ranskaa.
 • Kielten opiskelun tavoitteena on oppia kieltä omia taitoja käytännönläheisesti kartuttaen.
 • Kielikursseilla etenemme rauhalliseen tahtiin, opimme uutta, tarvittaessa kertaamme aiemmin opittua, teemme monipuolisia harjoituksia, opimme kielioppia, sanastoa ja sanontoja, kuuntelemme äänitteitä ja rohkaistumme myös käyttämän kieltä itse.
 • Järjestämme kielikurssit iltapäivisin ja iltaisin Säkylän koulukeskuksessa (Rantatie 340) ja päiväaikaan myös Säkylän kunnankirjastolla (Sivarinkuja 6).
 • Kielikurssit ovat painetussa opinto-oppaassamme.
 • Kielikurssien sisältökuvauksissa kerromme kurssin kohderyhmän, oppikirjan ja taitotason.
 • Taitotasot auttavat sinua valitsemaan oman osaamisesi ja tavoitteisiisi soveltuvan kielikurssin.
 • Kun aloitat uuden kielen opiskelun aivan alusta, niin valitse kurssi,  jossa on taitotaso A0.

Kielten taitotasot

Yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikko on linkitetty empiirisesti Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) asteikkoon.

Ylin taso

6 Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjotettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia. Taitotaso C2.

5 Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Taitotaso C1.

Keskitaso

4 Ymmärtää normaalitempoisempaa puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Taitotaso B2.

3 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras, saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksikertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Taitotaso B1.

Perustaso

2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntämien tai kielen hallinta voi olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Taitotaso A2.

1 Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskettavat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, jossa on lukuisia kielellisiä puutteita. Taitotaso A1.

Maistiaisia kursseista 2020-2021

Suomea suomeksi maahanmuuttajille – Finnish language for immigrants

Harjoittelemme jokapäiväisen suomen kielen käyttöä, puheen ymmärtämistä, ääntämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on auttaa opiskelijat kommunikoimaan suomen kielellä arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa. Opit myös uutta sanastoa. Käytämme opettajan laatimia oppimateriaaleja eri kirjoista ja ääntämisharjoituksia netistä. Lähtötaso A1-A2. Opetuskielenä on suomi. Ota mukaasi muistiinpanovälineet ja sisäkengät. *Opintosetelikurssi, kurssimaksu maahanmuuttajille 0 €, muille 35 €. Ovi E.  The course is at a beginner level where you will learn useful words and phrases. The idea is to develop these into speech and to practice everyday conversations. A1-A2. The course is at a beginner level where you will learn useful words and phrases. The course is only in Finnish. No 2.4.2021. *The Educational Government grants a study allowance, the fee is 0 € for immigrants, for others 35 €. Säkylän koulukeskus, luokka 207 Englanti (2. kerros). Ovi E. Opettajana kielten tuntiopettaja Kristian Hannikainen.

Englannin kielen alkeet – jatkoa alkeisiin

Sopii aikuisille, jotka osallistuivat keväällä 2020 alkaneelle kurssille tai jotka eivät ole opiskelleet englantia aiemmin lainkaan.  Lähtökohtana on taitotaso A1. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Etenemme rauhalliseen tahtiin ja opettelemme kertomaan perusasioita itsestämme, tutustumme kotiin ja harrastuksiin liittyvään sanastoon ja opimme asioimaan ravintolassa. Käytämme oppikirjaa: English for you, too! Starter ja aloitamme kappaleesta 2. Ei 2.4.2021. Ota mukaasi kirja, muistiinpanovälineet ja sisäkengät. *Opintosetelikurssi, kurssimaksu työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, peruskoulunsa päättäneille (, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa) ja yli 63-vuotiaille eläkeläisille 45 €, muille 63 €. Säkylän koulukeskus, 251 Englanti (2 krs). Opettajana FM Hanna Putsela.

Espanjan kieli – jatkajille

iHola, que tal! Jatkokurssi tarkoitettu sinulle, joka olet jo hankkinut kielen perusteet ja olet opiskellut jonkin espanjan kurssin 1-kirjan (esim. iFantastico 1, Buenas Migas 1). Taitotaso A2-B1. Tarvittaessa kertaamme aiemmin opittua. Tule jatkamaan käytännön puhekielen opiskelua ja lisäämään espanjankielisen kulttuurin tietämystäsi. Harjoittelemme mm. kielen rakenteita, sanastoa ja keskitymme ääntämiseen. Käytämme oppikirjaa Buenas Migas 2. Ota mukaasi kirja, muistiinpanovälineet ja sisäkengät. Kevätkaudella verkossa (Zoom) 9.2.-11.5.2021, Säkylän koulukeskus, 207 Englanti (2. krs). Ovi E, Rantatie 340.   Opettajana kielten tuntiopettaja Kristian Hannikainen.

Matkailijat – italian alkeet

Sopii aloittelijoille ja sinulle, joka aloitit kurssin viime vuonna ja myös sinulle, joka haluat parantaa lomakokemuksiasi osaamalla kielen perusteita. Käytännönläheisellä kurssilla opimme mm. tervehtimään, kertomaan perheestä, kysymään neuvoja, tilaamaan taksin tai ruokaa ravintolassa ja miten selviytyä eri tilanteista Italian matkoilla. Käytämme oppikirjaa Bellavista 1.  Taitotaso A1. Opettajan äidinkieli on italia. Ota mukaasi kirja, muistiinpanovälineet ja sisäkengät. Säkylän koulukeskus, 207 Englanti (2. krs). Ovi E, Rantatie 340. Ti 15.9.-1.12.2020 ja kevätkaudella verkossa (Zoom) 9.2.-11.5.2021 kello 18.20-19.40.  Opettajana Kristian Hannikainen.

Tietotekniikka

 • Tietotekniikan hyväksikäyttö

Voit osallistua normaalina lähiopiskeluna pääasiassa kerran viikossa kokoontuville tietotekniikan hyväksikäyttökursseillemme, joissa edetään rauhalliseen tahtiin uutta oppien ja tarvittaessa jo opittua kerraten. Kurssien tuntimäärät ja sisällöt vaihtelevat kulloisenkin aiheen mukaan. Kurssien sisältöteksteissä on kerrottu kohderyhmä, lähtötaso ja ne asiat ja asiakokonaisuudet, jotka kurssilla käydään läpi. Toteutamme tietotekniikan ja digilaitteiden lähiopetuksen tietokoneiden ja digilaitteiden opetukseen soveltuvissa luokissa Säkylän koulukeskuksessa (Rantatie 340) ja Säkylän pääkirjastossa (Sivarinkuja 6), mutta myös muissa opiston toimipisteissä. Useilla kursseilla voit oppia käyttämään omia älylaitteitasi (älypuhelin, -tabletti) ja kannettavaa tietokonettasi. Laitteista on maininta kurssien sisältökuvauksissa.

Uutta! Järjestämme syyslukukaudella 2020 kaksi tietotekniikan hyväksikäyttöön liittyvää kurssia etäopetuksena kokonaan verkossa: Digitukea verkkoviidakon syövereihin?, ke 28.10.-4.11.2020 kello 11.30-13.00 (kurssimaksu 10 €) ja Android -jatkokurssi verkossa, kolme lähiopetuskertaa kokonaan verkossa: ti 3.11., ti 10.11. ja ti 17.11.2020 kello 12.00-14.30 (maksuton), opetus vuorovaikutteisesti opettajan kanssa.

Säkylän kansalaisopistossa voi joinakin lukuvuosina osallistua ja suorittaa myös tietotekniikkaan liittyviä verkkokursseja, joita opisto organisoi yhteistyökumppaneidensa kanssa. Verkkokurssien aiheina ovat ohjelmointi, tietokanta, pelikehitys, peligrafiikka, animaatiot ja ohjelmointikieli. Näillä kursseilla opiskelet kotona ja hyödynnät omaa kotikonettasi tai laitteitasi, koska lähiopetusta ei ole. Kursseilla toimii opettajana verkkotutor, joka on viikoittain paikalla verkossa tiettyyn, ennalta ilmoitettuna viikonpäivänä ja kellonaikana. Tutorille voit esittää kysymyksiä ja hän auttaa sinua opiskeluun liittyvissä asioissa ja edesauttaa opiskelusi  etenemistä.

Kaikkien kurssiemme tarkemmat otsikot, sisällöt ja tiedot kurssimaksuista voit lukea opistomme painetusta opinto-oppaasta ja netissä.

Ota digitaidot haltuun 2020 – 2021!

Digiä diggaamaan – satakuntalaisittan rikiä rikkaamaan -hankkeen maksuttomia koulutuksia aikuisille syksyllä 2020 ja keväällä 2021!

Opetushallituksen tukemassa Säkylän kansalaisopiston Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hankkeessamme on tavoitteena aikuisten digitaalisten taitojen vahvistaminen. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaiakkauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Hankkeen koulutuksissa hyödynnämme myös Kansalaisen digitaidot.fi -kokonaisuuden aineistoa. Tunnistat hankkeemme maksuttomat koulutukset kurssikoodin lopussa olevista kirjaimista DH. Opettajana toimii datanomi Johanna Manninen.

Tavoitteenamme on saada koulutuksiin osallistuja kiinnostumaan digitalisaatiosta, antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista ja opettaa osallistujat käyttämään älylaitteitaan, sähköisiä palveluita (mm. Kela, Poliisi, Omakanta) ja etäopiskeluun valmentautumiseen. Voit tutustua kaikkiin tietotekniikkaan liittyviin maksuttomiin ja maksullisiin kursseihimme painetun opinto-oppaamme sivuilta 40-42. Lisätietoja koulutuksista saat myös netistä.

Maistiaisia kursseista 2020-2021

Digitaidot – Android-älypuhelimen tai -tabletin käytön perusteet

Sopii vasta-alkajille tai älylaitettaan juuri vaihtaneille. Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista älypuhelimen käytöstä. Tutustumme rauhalliseen tahtiin edeten älypuhelimen perusasetuksiin, laitteen käyttöön, arjessa hyödyllisiin pilvipalveluihin ja niiden yhteiskäyttöön. Opit käyttämän älylaitettasi sujuvasti. 3 opetuskertaa. Käymme mahdollisuuksien mukaan läpi myös osallistujien omia toiveita. Ota mukaan oma Android-älylaitteesi, sen latausjohto, muistiinpanovälineet ja sisäkengät. Toteutamme maksuttoman kurssin osana Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanketta. Vuorenmaan kylätalo, Keskustie 5. Opettajana datanomi Johanna Manninen.

Opiston verkko-opiskeluinfo – etäkurssille osallistumisen abc

Suunnattu aikuisille. Kiinnostaako etäopiskelu? Miten osallistun verkkokurssille? Tarvitsenko jotain ohjelmia, laitteita? Minkälaisia kursseja verkossa on tarjolla? Tule mukaan, niin otamme selvää! Kurssilla voit varmistaa, että pystyt osallistumaan Säkylän kansalaisopiston järjestämille etäopetuksena toteutettaville kursseille, ota siis mukaan älylaitteesi (kannettava tietokone, älypuhelin, -tabletti), kuulokemikrofoni, muistiinpanovälineet ja sisäkengät. Kurssi-ilta striimataan verkossa. Toteutamme maksuttoman kurssin osana Didiä diggaamaan – rikiä rikkaamaan -hanketta. Säkylän koulukeskus, 113 Auditorio, ovi E, Rantatie 340.

Tekniikka

 • Muu tietotekniikka ja tietoliikenne
 • Yhteiskunnan jatkuva kehittyminen ja digitalisoituminen asettavat meille kaikille haasteita pysyä mukana jatkuvissa muutoksissa.
 • Muutokset edellyttävät jatkuvaa tietojen ja taitojen ajantasaistamista ja ylläpitämistä sekä tarvetta osata käyttää niin tekniikkaa kuin teknisiä laitteitakin arkipäiviimme liittyvissä tehtävissä ja tilanteissa.
 • Digitaalisten laitteiden käyttö ja sähköinen asiointi lisäävät merkittävästi myös tarvettamme tietää tietoturvasta ja tietosuojasta.
 • Säkylän kansalaisopiston opintotarjonnassa otetaan huomioon tekniikkaan liittyviä luentoja ja kursseja, joiden aiheet vaihtuvat vuosittain.
 • Ohjelmassamme on säännöllisin väliajoin vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävä Saaristolaivurikurssi, Rannikkolaivurikurssi ja Gevni. Edellä mainitut kurssit sijoitettiin tällä lukuvuodella pääotsikon Kotitalous, maa- ja metsätalous alle kohtaan Vesiliikenne.
 • Ajankohtaista on yhä edelleen digitaalisuus sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät aiheet ja näitä aiheita sivutaan useilla tietotekniikkaan liittyvillä kursseillamme myös lukuvuodella 2020-2021.

The Game -digihanke

 • Säkylän kansalaisopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutetussa The Game -digihankkeessa tutustuttiin laajasti digitaalisuuteen, tekoälyyn, teknologiaan, automatiikkaan, robotikkaan ja peleihin – digitaalista markkinointia ja verkkokauppaa unohtamatta.
 • Hankkeen aikana käytiin tutustumiskäynnillä Robotiikka Akatemiassa Porissa, jossa nuoret pääsivät muun muassa ohjelmoimaan, tutustumaan 3D-tulostimiin, droneihin, robotteihin, lämpökameraan, digitaalisiin peleihin, terveydenhuollolle kehitettyihin peleihin apulaitteisiin ja ajelemaan virtuaalisesti vuoristoradalla.
 • Hanke yhdisti myös hankkeeseen osallistuneet nuoret ja paikalliset digiyritykset, joihin tehdyillä yritysvierailuilla nähtiin digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia työelämässä.

Kuvagalleria The Game -digihanke – vierailut Robotiikka Akatemiassa ja Robotmation Oy:ssä

Robotti toiminnassa Robotmation Oy:ssä vierailumme aikana.

Kaikille avoin ja maksuton digiaiheinen aamupäivätapahtuma syksyllä 2020:

Digikahvilassa tavataan to 19.11.2020

 • Sopii kaikenikäisille aikuisille. Sana on vapaa! Kysy, kerro, kommentoi – matalan kynnyksen Digikahvilassa tavataan aamupäivässä sana on vapaa. Mitä olet aina halunnut tietää älylaitteista ja digitaalisuudesta, mutta et ole kehdannut kysyä? Tule rohkeasti juttelemaan ja saamaan vastauksia ko. kysymyksiisi. Voit kysyä myös tietoturvasta. Toteutamme maksuttoman digikahvilan osana Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanketta. Kahvila Tauko, Pyhäjärventie 5.

Esittävä taide ja kirjallisuus

 • Näyttämötaiteet
 • Kulttuuri- ja yhteiskunta
 • Lukuvuoden 2020-2021 näyttämötaide keskittyy sirkustaiteeseen. Järjestämme aiheesta kaikkiaan neljä eri kurssia, joista kaksi on suunnattu lapselle ja lapsen kanssa tulevalle aikuiselle ja kaksi kurssia lukukauden mittaista kurssia on tarkoitettu 7-10-vuotiaille lapsille.
 • Saat lisätietoja sirkusaiheisista kursseista painetun opinto-oppaamme sivulta 15.
 • Kulttuuri- ja yhteiskunta-aiheiset kurssit, retket, tapahtumat, seminaarit ja luennot vaihtuvat lukuvuosittain.
 • Säkylän kansalaispisto ideoi, toimii ja toteuttaa myös yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia, näyttelyitä, luentoja ja retkiä.

Maistiasia näyttämötaiteen kursseista 2020 – 2021

Perhesirkus – kevät

Sopii 4-6-vuotiaille ja lapsen vanhemmalle tai läheiselle aikuiselle yhteiseksi harrastukseksi, jossa molemmat pääsevät harjoittelemaan mm. pariakrobatiaa, kuperkeikkoja, tasapainoilua ja huivijongleerausta. Tutustumme yhdessä leikkien ja temppuillen sirkuslajeihin ja -välineisiin. Iloisen sirkustelun myötä kehonhallinta, vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä toimiminen kehittyvät. Molemmat ilmoittautuvat erikseen, lapsen ilmoittautumistietoihin myös huoltajan tiedot. Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295. Opettajana AMK Teatteri-ilmaisun ohjaaja / sirkus Tuuli Hokkanen.

Sirkusta 7-10-vuotiaille – kevät

Sopii tytöille ja pojille. Iloisesti tervetuloa sirkuksen maailmaan! Tutustumme sirkuksen eri lajeihin: akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen. Harjoittelemme mm. päälläseisontaa, pyramideja, yksipyöräisellä ajamista ja diabolotemppuja. Ilmoittautuminen lapsen nimellä, ilmoittautumistietoihin myös huoltajan tiedot. Päälle liikuntavaatteet ja vesipullo.  Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295. Opettajana AMK Teatteri-ilmaisun ohjaaja / sirkus Tuuli Hokkanen.

Opisto mukana kulttuuritoiminnassa

Opisto osallistui Säkylässä elokuussa 2019 järjestettyyn Taiteiden yö -tapahtumaan. Tapahtumassa vierailleet saivat mahdollisuuden kutoa kangaspuilla iloisia raitoja “Taiteiden yö” -tekstiiliin. Taiteiden yöstä kangaspuut lähtivät kiertämään Säkylän päiväkoteihin, joissa lapset ovat päässeet ja pääsevät kutomaan omat iloiset väriraitansa näin syntyvään kankaaseen.

Tehdään teatterii -kurssilla valmisteltiin kesänäytelmää esitettäväksi Katismaan kesäteatterissa:

Tehdään teatteriii – Säkylän harrastajateatteri harjoitteli kesänäytelmää 2018 ohjaajanaan kansalaisopiston tuntiopettaja Anneli Heino.

Menneisyydestä nykyisyyteen – Euran ja Säkylän käsityökulttuuria -seminaari 26.1.2019

Retkikohteena Lapuan kankurit 6.10.2018

Päivä museolla – Korven mylly 9.6.2018

 

Kuvataiteet ja muotoilu

 • Kuvataide
 • Posliininmaalaus
 • Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja luovuutta sekä kuvallisen ilmaisun keinojen ja tekniikoiden oppimista ja hallintaa.
 • Kuvataiteisiin ja muotoiluun kuluvat kuvataide ja posliininmaalaus.
 • Järjestämme kuvataiteessa monien tekniikoiden opettelua ja hallintaa mahdollistavia kuvataidepajoja aikuisille ja lapsille, joissa opiskelijana pääset halutessasi kokeilemaan ja toteuttamaan omia kykyjäsi omien valintojesi ja mieltymystesi perusteella.
 • Posliininmaalauskursseillamme opit ja harjoittelet sivellintekniikan lisäksi muita tekniikoita posliinin ja lasin kuvioimisessa.
 • Opettajamme ohjaavat mielellään myös kokeilemaan uusia tekniikoita.
 • Opettajan ohjauksessa ja kannustaessa rohkaistut toteuttamaan omat ideasi ja opit myös uutta.
 • Ryhmäopetuksessa opit myös toisilta oppijoilta.
 • Posliinit poltetaan Taitotalon uunitilan uuneissa.
 • Kursseille ei vaadita ennakko-osaamista, joten olet aloittelijana ja jatkajana tervetullut mukaan – teet ja kehityt omien taitojesi ja tavoitteidesi mukaan.
 • Tule kuvataiteen ja muotoilun kursseille kokeilemaan eri tekniikoita!

Kuvataiteiden galleria

Maistiaisia tulevista kursseista 2020-2021

Lasikoriste ikkunaan – kevät

Sopii vasta-alkajille ja posliininmaalausta harrastaneille. Toteutat lasimaalauksen maalaamalla lasille kuvan posliinivärejä käyttäen. Valmis lasimaalaus sulatetaan uunissa, jonka jälkeen voit ripustaa koristeen ikkunaan. Vastaavalla tekniikalla voit valmistaa myös lasinalusia ja muita pieniä töitä. Käytämme hajuttomia aineita. Värejä ja muita tarvikkeita voit ostaa opettajalta. Ota mukaasi maalaustarvikkeet (jos jo on), muistiinpanovälineet, iso vahakangasliina ja sisäkengät. Kurssi toteutetaan uudenaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, katutaso, ovi N. La 10.4. ja la 17.4.2021 kello 11.00-14.00. Kurssimaksu 20 €. Opettajana posliininmaalauksen opettaja Sirpa Poikela. Pandemiatilanteen vuoksi lähiopetuksena tapahtuva aikuisten ryhmäopetus on peruttu koko kevätkaudelta.

Lukuvuodella 2019-2020 toteutettiin lasinsulatuskurssi, jossa valmistettiin mm. koruja. Kuvassa opettajan mallikoruja.

Lasten taidetohinat – kevään taidepaja lapsille ja nuorille

Sopii kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tule mukaan, aiempaa kokemusta taiteesta et tarvitse. Pääpaino on ohjatulla työskentelyllä. Tarkoitus on, että omat kiinnostuksesi kohteet muuntuvat elämyksiksi ja kokemuksiksi taiteen avulla. Hyödynnämme taiteen eri osa-alueita, monialaisuutta ja elämyksellisyyttä harjoituksia tekemällä ja tutkimalla taidetta. Käymme läpi yleisimmät taiteen muodot, välineet, materiaalit ja tekniikat. Lisäksi tutustumme kuvataideaiheisiin kirjoihin ja toteutamme niiden pohjalta teoksen osana Kirjamaistiaisia -hanketta. Materiaalimaksu 25 € laskutetaan kurssimaksun yhteydessä. Ota mukaasi sisäkengät. Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, 247 Kuvataide, ovi J. Ti 2.2.-27.4.2021 kello 16.00-17.30. Kurssimaksu 36 € ja materiaalimaksu 25 €. Opettajina AMK Muotoilija, AMK Opettaja Aki Suutari ja Lto, kuvataiteilija Raija Ääri.

Maalaa ja kuvioi posliinia ja lasia –kesäkurssi 2021

Sopii vasta-alkajille ja jatkajille, aikuisille ja nuorille. Opit maalamaan ja kuvioimaan käyttö- ja koristeposliinia ja lasia. Opit omien valintojesi mukaan erilaisia tekniikoita ja myös työvälineiden käyttöä. Aloittelijana harjoittelet perustyötapoja. Käytämme hajuttomia aineita. Värejä ja muita tarvikkeita ostettavissa opettajalta. Kokoontumiset ma 31.5., ke 2.6., la 5.6., ma 7.6. ja ke 9.6.2021. Ota mukaasi maalaustarvikkeet (jos jo on), muistiinpanovälineet, sileä kaakelilaatta, sakset, iso kerniliina, talouspaperia, vesipurkki ja sisäkengät. Kurssi toteutetaan uudenaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, katutaso, ovi N. Ma 17.00-20.00, ke 17.00-20.00 ja la 11.00-15.00. Kurssimaksu 40 €. Opettajana posliininmaalauksen opettaja Sirpa Poikela.

 

 

 

Käden taidot

 • Kudonta
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Ompelu
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Verhoilu
 • Puu- ja metallityöt
 • Muut taide- ja taitoaineet

Taitoaineiden tavoitteena on tarjota osallistujille tietoja, taitoja ja elämyksiä, jotka tukevat ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä ja antavat mahdollisuuden itsensä kehittämisen yksilönä ja myös toimimalla ryhmässä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

 • Järjestämme kursseja lapsille, nuorille, lapsille yhdessä aikuisen kanssa ja eri-ikäisille aikuisille, seniori-ikäisiä unohtamatta.
 • Käden taitoihin kuuluvat mm. kankaankudonta, lankatyöt ja huovutus, ompelu, muut käsityöaiheiset lyhytkurssit, korujen ja esineiden valmistus, verhoilu, puutyöt ja metallityöt.
 • Osa kädentaitokursseistamme ovat kestosuosikkeja, joten toteutamme ne joka vuosi.
 • Osa kädentaitojen kursseistamme vaihtuu vuosittain.
 • Kurssien kesto vaihtelee aiheen mukaan.
 • Käsityökurssiemme osallistujille ei ole pohjataitovaatimuksia, ne sopivat niin aloittelijoille kuin aiemmin harrastaneillekin.Opisto ei vakuuta opiskelijoita tapaturman varalta. Sen vuoksi jokainen osallistuja huolehtii itse, että  oma vapaa-ajanvakuutus on voimassa kurssin toiminta-ajan.
 • Opiskelijana kustannat itse kaikki tarvitsemasi ja käyttämäsi materiaalit.

Järjestämme taitoaineiden opetusta eri puolilla kuntaa pääasiassa koulujen tiloissa: Säkylän koulukeskus, Säkylän koulukeskus / Taitotalo, Lallin koulu, Isosäkylän koulu ja Kepolan koulu. Verhoiluopetuksen järjestämme yksityiseltä vuokratuissa tiloissa.

Käden taitojen kuvagalleria

Maistiaisia tulevista kursseista 2020-2021

Kankaankudonta, WeavePoint -kankaiden suunnitteluohjelman käyttö ja kehruu

Kudot vasta-alkajana ja jatkajana omien valintojesi mukaisia kankaita yhdessä rakennettavissa ryhmäloimissa. Opit loimen luomisen, rakentamaan ja kutomaan kankaita käyttäen eri sidoksia ja valitsemiasi materiaaleja, hyödyntämään WeavePoint-kankaiden suunnitteluohjelmaa sekä käyttämään tietokoneohjattuja kangaspuita että damastipuita tavallisten vipupuiden lisäksi. Pakollisena työnä kehräämisen harjoittelu (välineet käytettävissä) 5.10.2020, opettajana Raili Selinheimo. Jatkajana kudot myös edellisenä lukuvuotena aloittamasi työt valmiiksi. Kurssilla voit myös viimeistellä kutomasi kankaat ohjatusti. Teemme pienen harjoitustyön farkkukankaalla kantha-kirjonnalla. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, sakset, mittanauha, ompelutarvikkeet, esiliina ja sisäkengät. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, opiston kädentaitoluokka 120 (1. krs), ovi E. Ei 5.4., pidetään ti 6.4.2021. *Opintosetelikurssi.

Pitsinnypläys kouluikäisille ja aikuisille B

Sopii vasta-alkajille ja jatkajille, myös kouluikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Opettelemme nypläyksen perusasioita alkeista lähtien. Nypläystyöt toteutat oman valintasi ja taitotasosi mukaan. Saat lisätietoja nypläyksestä, välineistä, malleista ja niiden hankinnasta. Opettajalta ostettavissa mm. nypylöitä. Ota 1. kerralle mukaasi kankaalla päällystetty Finnfoam-levy 60 x 60 cm tai nypläystyynysi, sakset, nypläyslankaa no 70, nypylöitä noin 30 kpl ja lasipäisiä nuppineuloja (Prym) ja sisäkengät. Tarvittaessa saat opiston alustan lainaksi. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, 251 Tekstiilityö (2. krs), ovi J. To 14.1. – 25.3.2021 kello 18.00-20.30.

Moderni makrameesolmeilu

Sopii aloittelijoille ja myös alkeet osaaville. Makramee on trendikäs käsityötekniikka ja jo muutaman perussolmun harjoittelulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla valmistat kauniita käyttö- ja sisustustuotteita. Opit makrameetöihin soveltuvat materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä hankintapaikat, ergonomiset työtavat ja -välineet, makrameen perussolmut ja töiden viimeistelyn. Opettajalla on mukana valmiita malleja ja ohjeita, mutta teet töitä toiveidesi ja osaamisesi mukaan. Mahdollisia töitä ovat esim. pienet seinäraanut, amppelit, sulat, tasselit ja punokset, unisiepparit, laukut, avaimenperät. Ota mukaasi sisäkengät. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Monitoimitila (katutaso), ovi N. To 17.9.-15.10.2020 kello 18.00-20.30.

Uusi kurssi tulossa kevätkaudella.

Laserleikkaus ja -kaiverrus

Sopii aikuisille ja myös kouluikäisille, jotka ovat kiinnostuneita lasertyöstöstä ja joilla on tietotekniikan perusteet hallussa. Tutustumme lasertyöstön perusteisiin. Harjoittelemme yksinkertaisten pienten kappaleiden työstön lisäksi kaiverrusta valmiisiin tuotteisiin, harjoittelemme sormiliitoslaatikoiden suunnittelua ja työstöä, sekä kokeilemme kaarevien laatikoiden/koteloiden piirtämistä ja työstöä. Käytämme laservaneria, muoveja sekä testaamme muita mahdollisia työstettäviä materiaaleja kuten pinnoitettu alumiini ja nahka. (Katso tarkempi sisältö opiston painetusta opinto-oppaasta sivulta 25 tai netistä.) Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Teknologialuokka (katutaso), ovi N. Ke 16.9.-29.10.2020 kello 17.30-20.30.

Kalannahkojen rasvaparkitus

Sopii sinulle, joka olet kiinnostunut oppimaan kalannahkojen luonnonmukaiset ja perinteisen parkitsemisen ja käyttämään kestävää parkittua kalannahkaa myöhemmin käsitöiden materiaalina. Kurssin aikana ehdit valmistaa muutaman nahan ja värjäämään ne. Parkittavaksi soveltuvat esim. hauki, ahven, lohi ja kirjolohi. Voit käyttää omia kalannahkojasi tai ostaa nahat opettajalta. Katso tarkempi sisältö opiston painetusta opinto-oppaasta sivulta 28 tai netistä. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Monitoimitila (katutaso), ovi N. La 19.9. klo 10.00-16.30, pe 16.10. klo 17.30-20.30 ja la 17.10. klo 10.00-16.30.

Pirtanauha kuvioloimesta – vironvyö

 

Tallukkaiden ompelu

Sopii aikuisille ja nuorille. Ompelet omiin jalkoihisi hyvin sopivat persoonalliset jalkineet, tallukkaat. Voit tehdä kankaasta valmistettavat jalkineet kierrätysmateriaaleista eli monenlaisista jo käytössä olleista kankaista. Opit tallukkaiden valmistamisen alusta loppuun. 1. kerralla saat tietoa käytettävistä kankaista ja muista tarvikkeista. Teemme myös lestit omien jalkojen mitoille käyttäen niihin mukanasi tuomat ohuet sukat 8ei villasukat), ilmastointiteippiä, sakset, omakustanteiset ompelukoneen neulat, mukaan myös muistiinpanovälineet, sisäkengät. Lallin koulu, luokka Hipuli (katutaso). To 17.9.-26.11.2020 kello 17.30-19.45.

Taitotalon puukässä alakouluikäisille

Sopii tytöille ja pojille. Opit valmistamaan pienimuotoisia puutöitä omaan käyttöösi ja käyttämään käsikäyttöisiä työvälineitä. Tutustumme tilojen ja työvälineiden turvalliseen käyttöön ja käymme läpi toteutettavien töiden suunnitelmat, valmistamis- ja viimeistelyvaiheet. Lisäksi tutustumme käsityöaiheisiin kirjoihin osana Kirjamaistiaisia -hanketta. Kaikki tarvitsemasi materiaalit ovat omakustanteisia ja opettaja hankkii ne. Lapsen huoltaja huolehtii, että lapsen vapaa-ajanvakuutus on voimassa kurssin toiminta-ajan. Oa mukaasi likaantumista sietävät vaatteet ja sisäkengät. Käytämme nykyaikaisia työvälineitä. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa, valoisissa tiloissa Säkylän koulukeskus, Taitotalo (katutaso), ovi N. Ti 15.9.-24.11.2020 ja 12.1.-23.3.2021 kello 15.15-16.45.

Askartelupaja lapselle aikuisen kanssa

Sopii askartelutekniikoista innostuneille kouluikäisille lapsille (7-12-vuotiaat) ja lapsen kanssa osallistuvalle aikuiselle. Tutustumme Big Shot-laitteeseen ja gelli-alustaan, jolla kuvioimme paperia. Kokeilemme erilaisia aineita, kohopastoja, leimailua ja musteita. Teemme ensisijaisesti paperi- /kartonkiaskartelua. 1. kerralla Runebergin päivän kunniaksi valmistamme pienen vihkosen, johon käytämme myös poistokirjojen sivuja. Samalla tutustumme suomalaiseen taiteilija, taidekasvattaja ja kuvaamataidonopettaja Kylli Koskeen. 1. kerta on osa Säkylän Kirjamaistiaisia -hanketta.

Kotitalous, maa- ja metsätalous

 • Ympäristö
 • Vesiliikenne
 • Kotitalous

Opisto tarjoaa vuosittain maksuttomia ja kaikille avoimia yleisluentoja ympäristöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Kotitalouskurssit

 • Useimmat kotitalouskurssit ovat yhden tai muutaman kurssi-illan kestoisia.
 • Opettaja hankkii kaikki tarvittavat raaka-aineet, joista opisto laskuttaa kurssimaksun lisäksi.
 • Opettaja perehdyttää osallistujat tarvittaviin raaka-aineisiin, valmistettavien ruokien tai leivonnaisten resepteihin.
 • Ruuat tai leivonnaiset toteutetaan opettajan ohjauksessa yleensä pareittain.
 • Yhdessä tekemisen lomassa tutustuu uusiinkin ruoka-aineisiin ja valmistusnikseihin.
 • Illan kohokohta on maukkaiden aikaansaannosten maistelu tai valmistetun menun mukaisten alku-, pää- ja jälkiruokien nauttiminen yhdessä aterioideen.
 • Kursseilla toteutettuja ruokia ja leivonnaisia on helppo valmistaa jälkeenpäin myös kotona, koska osallistuja saa reseptit mukaansa.
 • Keväällä 2021 kotitalouskurssien toteutus vuorovaikutteisena verkko-opetuksena, Microsoft Teams.
 • Tutustu ja tule mukaan!

Kotitalouskurssien galleria

Maistiaisia kevään 2021 verkossa toteutettavista ruokakursseista

810220E* Helppoa arkiruokaa ti 13.4.2021 klo 17.30-20.30

Opit valmistamaan kaksi helppoa arkiruokaa, joiden maussa ei ole säästelty. Voit tehdä ruokia vaikka suuremman erän useammaksi päiväksi! Valmistettava menu: Kasviscurry, Kana-nuudeli-kookoskeitto. Raaka-aineet ovat edullisia ja ostettavissa paikaillisista ruokakaupoista. Opettajanasi on huippukokki, keittiömestari Pasi Kuronen, johon olet etäyhteydessä Microsoft Teams -välitteisesti, joten voit kurssi-illan kuluessa kysyä ja saada vastauksia opettajalta. Lähetämme ennen kurssi-iltaa sähköpostiisi opettajan laatiman kauppalistan, ohjeet etävalmisteluihin ja tiedot kaikista kurssilla tarvisemistasi tarvikkeista.

Sopii rennosta ruoanlaitosta innostuneille kotikokeille, myös aloittelijoille.

Tarvitset tietokoneen/läppärin, -selaimen (Google Chrome), internetyhteyden ja jos käytät tablettia/älypuhelinta, niin lataa laitteeseesi Teams-sovellus sovelluskaupasta (Apple Store tai Google Play) ennen kurssin alkamista. Tarvitset myös sähköpostiosoitteen, johon lähetämme ennen kurssi-iltaa osallistumiseen linkin, josta pääset mukaan kurssille. Liity kurssille viimeistään klo 17.15, niin ehdit saada yhteyden kuntoon. Etäopetuksessa on käytössä monikamerajärjestelmä, jonka avulla kuva välittyy laitteesi näytölle opettajan selostuksen ohessa.

*Opintosetelikurssi, kurssimaksu työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille 0 €, kurssimaksu muille 22 €. Kurssimaksu kattaa opetuksen, osallistuja hankkii ja kustantaa tarvittavat raaka-aineet.

Ilmoittaudu ti 6.4. mennessä.

810223E* Kolme gastronomista klassikkoa, menukokonaisuus pe 16.4. klo 17.00-20.00

Opit valmistamaan klassikkoruoat, Créme Ninon, Coq au vin ja Tarte Tatin, mahdollisimman autenttisesti, mutta suomalaiseen kotikeittiöön sovitettuna. Raaka-aineet ovat edullisia ja ostettavissa paikallisista ruokakaupoista. Opettajanasi on huippukokki, keittiömestari Pasi Kuronen, johon olet etäyhteydessä Microsoft Teams -välitteisesti, joten voit kurssi-illan kuluessa kysyä ja saada vastauksia opettajalta. Lähetämme ennen kurssi-iltaa sähköpostiisi opettajan laatiman kauppalistan, tiedot esivalmisteluista ja kurssilla tarvitsemistasi tarvikkeista.

Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin ruoanlaittoa harrastaneille.

Tarvitset tietokoneen/läppärin, -selaimen (Google Crome), internetyhteyden ja jos käytät tablettia/älypuhelinta, niin lataa laitteeseesi ennen kurssi-iltaa Teams-sovellus sovelluskaupasta (Apple Store tai Google Play). Tarvitset myös sähköpostiosoitteen, johon lähetämme ennen kurssi-iltaa osallistumiseen linkin, josta pääset mukaan kurssille. Liity kurssille viimeistään klo 16.50, niin ehdit saada yhteyden kuntoon. Etäopetuksessa on käytössä monikamerajärjestelmä, jonka avulla kuvat välittyy laitteesi näytölle opettajan selostuksen ohessa.

*Opintosetelikurssi, kurssimaksu työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille 0 €, kurssimaksu muille 25 €. Kurssimaksu sisältää opetuksen, osallistuja hankkii ja kustantaa kaikki tarvittavat raaka-aineet.

Ilmoittaudu ti 6.4. mennessä.

810219E* Kalan käsittelykurssi ke 21.4. klo 17.30-20.30

Opit eri kalojen, lohi, hauki ja siika/kuha, fileoinnin, kolme tapaa saada filee ruodottomaksi ja valmistamaan kaloista annokset. Kurssilla käydään läpi myös miten kalan tähteet voi hyödyntää. Raaka-aineet ovat edullisia ja ostettavissa paikallisista ruokakaupoista. Opettajasi on huippukokki, keittiömestari Pasi Kuronen, johon olet etäyhteydessä Microsoft Teams -välitteisesti, joten voit kysyä ja saada vastauksia opettajalta. Lähetämme ennen kurssi-iltaa sähköpostiisi opettajan laatiman kauppalistan, tiedot etukäteisvalmisteluista ja kurssilla tarvitsemistasi tarvikkeista.

Sopii rennosta ruoanlaitosta ja kalaruoista pitäville kotikokeille, myös aloittelijoille.

Tarvitset tietokoneen/läppärin, internetyhteyden, -selaimen (Google Crome) ja jos käytät tablettia/älypuhelinta, niin lataa laitteeseesi ennen kurssi-iltaa Teams-sovellus sovelluskaupasta (Apple Store tai Google Play). Tarvitset myös sähköpostiosoitteen, johon lähetämme ennen kurssi-iltaa osallistumiseen linkin, josta pääset mukaan kurssille. Liity kurssille viimeistään klo 17.15, niin ehdit saada yhteyden kuntoon. Etäopetuksessa on käytössä monikamerajärjestelmä, jonka avulla kuva välittyy laitteesi näytölle opettajan selostuksen ohessa. Osallistujan kamera ja mikrofoni on suljettuna etäyhteyden toimivuuden varmistamiseksi, ellei opettaja ohjeista toisin.

*Opintosetelikurssi, kurssimaksu työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille 0 €, kurssimaksu muille 22 €. Kurssimaksu kattaa opetuksen, osallistuja hankkii ja kustantaa kaikki raaka-aineet.

Ilmoittaudu ma 12.4. mennessä.

[laajanna-lopeta]

Ympäristö

Öljystä uusiutuviin -infoilta to 29.10.2020

Tule maksuttomaan infoiltaan! Mitä kannattaisi tehdä, jos öljylämmityslaitteisto on tiensä päässä? Entä silloin, jos se on vielä aivan hyväkuntoinen? Mihin kannattaisi vaihtaa? Saako vaihtoon tukea? Luennoimassa useita asiantuntijoita. Järjestämme tilaisuuden yhteistyössä Energianeuvonta Satakunnassa ja Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen kanssa. To 29.10. klo 17.30-19.00, Säkylän kunnanvirasto, valtuustosali (katutaso), Rantatie 268. Energiainsinööri Marjo Kekki.

Metsästäjäkurssi 2.11. – 5.11.2020

Lakisääteisen metsästäjätutkintoon valmentavalla kurssilla käsittelemme: metsästyslainsäädäntö, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eettinen ja kestävä metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja -menetelmät ja saaliin käsittely. Kirjan Metsästäjän opas voit tilata: Petteri Simula, puh. 045 209 5908, etunimi.sukunimi@dnainternet.net. Kurssin hinta ei sisällä kirjaa eikä metsästäjän tutkintoa / korttia. Tentti ma 9.11.2020 klo 18.00, vastausaikaa 90 min, hinta 20 € / hlö, käteismaksuna kouluttajalle, henkilökortti mukaan. Tentin uusinta 20 € / hlö, ajankohdan sovimme kurssilla. Kokeen hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu hankkimaan metsästyskortin. Järjestämme kurssin yhteistyössä Säkylän – Köyliön riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Vesiliikenne

Saaristolaivurikurssi

Sopii naisille ja miehille. Saaristomerenkulun kurssi on huviveneilijöiden koulutusportaan ensimmäinen aste. Keskitymme navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä. Kurssimaksu sisältää opetuksen, mutta ei tutkintomaksua, tutkintoa eikä materiaaleja. Tarvitset nämä: Kirja Veneilijän merenkulkuoppi 1, Saaristonavigointi; Carta Marina, harjoituskartta (uusin painos), loistoluettelo, (navigointiin tarkoitettu) astelevy eli merenkulkukolmio, harppi lyijyllä (Astrofus), jotka voit hankkia etukäteen itse kirjakaupasta tai Suomen Navigaatioliiton verkkokaupasta tai opettajalta (Porin Navigaatioseuran yhteistilaus, jolloin saat ne postimaksutta; ilmoittautuneille puhelinnumero opiston toimistosta.

 

 

Terveysliikunta

 • Jooga, asahi, pilates
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa

Terveysliikunta lisää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikunta ylläpitää, kehittää ja parantaa terveyttä. Ryhmässä toimiminen edistää mielen virkeyttä.

 • Terveysliikuntaan kuuluvat jooga, asahi ja pilates. Pilateksesta järjestetään alkeis- ja jatkokursseja. Asahissa liikutaan seisten ja kurssit sopivat kaikille ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta.
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa koostuu useista kuntosali-, venyttely-, tuolijumppa- ja kevyen jumpan kursseista. Kurssit on suunnattu eri-ikäisille aikuisille, myös senioreille ja kevyen liikunnan ystäville.
 • Kurssit kokoontuvat pääasiassa kouluilla Säkylän liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntasaleissa: Säkylän koulukeskuksessa, Säkylähallilla, Huovinrinteen koululla, Kepolan koululla, Lallin koululla ja Karhusuon koululla.

Siirsimme lukuvuoden 2020-2021 terveysliikuntaan sisältyvät kurssit pääotsikon Tanssi ja liikunta alle. Painetussa opinto-oppaassamme Jooga, asahi ja pilates -aiheiset kurssit ovat sivuilla 52-53 ja Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa -aiheiset kurssit sivuilla 53-56.

Maistiaisia tulevista kursseista 2020-2021

Hathajooga

Sopii aikuisille ja nuorille, vasta-alkajille ja jatkajille. Rauhallinen ja lempeä joogatunti. Tasapainotamme kehon ja rauhoitamme mielen joogaharjoituksen avulla. Opit olemaan läsnä tässä hetkessä ja rentoutumaan. Teemme sekä staattisia että dynaamisia asanoita ja hengitysharjoituksia, matolla ja seisten. Ota mukaasi joogamatto, mukavat ja joustavat vaatteet sekä peitto loppurentoutusta varten. Kevätkausi verkko-opetuksena: 11.1.-14.52021 kello 19.10-20.40.

Venyttelytunti varttuneemmille

Sopii naisille ja miehille. Opettelemme kokonaisvaltaisesti kehon hallintaa ja huoltoa sekä kiinnittämään huomiota ryhtiin istuttaessa, seisottaessa ja liikuttaessa. Opettelemme hengityksen rauhoittamista ja harjoittelemme rentoutumista. pääpaino on rauhallisilla venyttelyillä, jotka auttavat em. asioiden saavuttamisessa. Osallistumisen myötä kehon hallintasi, ryhtisi ja tasapainosi paranevat. Pidämme osan tunneista tuolijumppana. Huomioimme mahdolliset iän mukanaan tuomat tuki- ja liikuntaelinongelmat. Ota mukaasi aina jumppa-alusta, vesipullo, jumppatossut tai villasukat. Säkylähalli.

Tanssi ja liikunta

 • Jooga, asahi ja pilates
 • Liikunta, kuntoliikunta, vesiliikunta, tanssiliikunta
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa

Tanssi- ja liikuntakurssien tavoitteena on edesauttaa opiskelijan terveyttä, auttaa ylläpitämään ja kehittämään liikunnallista elämäntapaa, lisätä opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ryhmässä liikkumalla. Kursseja on suunnattu lapsille, aikuisille ja erityisryhmille.

Terveysliikunta-otsikon alla edellisinä lukuvuosina olleet jooga, asahi ja pilates -kurssit on siirretty lukuvuodella 2020-2021 pääotsikon Tanssi ja liikunta alle.

Kuntotanssi ja tsumpailu antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikunnallisen tanssin harrastamiseen ilman paria ryhmässä tanssien.

Monipuoliseen liikkumiseen voi osallistua myös erilaisissa jumpissa, tehotreeneissä ja ohjatuissa kuntosaliharjoitteluissa eri-ikäiset naiset miehet ja nuoret. Järjestämme myös eri kohderyhmille useita vesiliikuntakursseja sunnuntai-iltapäivisin. Erikoiskursseina toteutamme kaksi Kehitetään uintitekniikkaa -kurssit. Alle kouluikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa  on omat höntsäliikuntakurssit, joissa lastenmusiikin tahdittamana lapset oppivat liikkumaan monipuolisia taitoja kehittäen ja toimimaan ryhmässä annettujen tehtäväohjeiden mukaan.

Liikunta-, kuntoliikunta- ja tanssikursseja järjestetään koko kunnan alueella sijaitsevissa sisäliikuntatiloissa.

Järjestämme kurssit Säkylän liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntatiloissa: Säkylän koulukeskus, Säkylähalli, Huovinrinteen koulu, Karhusuon liikuntasali, Kepolan koulu ja Lallin koulu. Lisäksi Tuiskulan seuratalolla, Vuorenmaan kylätalolla, Sydänmaan Kyläkeskuksen Piharivissä ja uintitekniikka- ja vesiliikuntakursseja Porin prikaatin Kuntotalolla Huovinrinteellä.

Maistiaisia kursseista 2020-2021

Tehotreeni syksyyn

Sopii aktiivisille liikkujille, nuorille ja aikuisille. Liikkumisessa on tärkeintä perusaktiivisuus ja sen lisäksi 30 minuuttia tehokasta treeniä riittää kuntosi kohottamiseen. Vaihtuvan musiikin tahdittaman tehotreenin tavoitteena on timmi core, hyvä ryhti ja vahvat jalat. Kehonhallinnalla aktivoit syvät vatsalihakset ja teho on taattu! Ota mukaasi liikuntaan sopivat vaatteet, sisäliikuntatossut, hikipyyhe, käsineet ja vesipullo. Ei 4.11.2020. Säkylähalli.

Höntsäily syksyllä -ohjattua liikuntaa lapsille ja aikuisille

Kurssille osallistuu 5-7-vuotiaan lapsen kanssa myös lapsen äiti / isä tai läheinen aikuinen. Lastenmusiikin tahdittamaa lapsen hyvinvointia kehittävää liikuntaa, jossa lapsi oppii yhdessä aikuisen kanssa toimimaan ryhmässä ja tehtäväohjeiden mukaan. Lapsen liikkuvuus, motoriikka, voima, nopeus ja kestävyys lisääntyvät. Perusliikkeet kuten hyppääminen, heiluminen, pyöriminen, ryömiminen ja kiipeäminen harjaantuvat. Reagointi- ja rytmikyky ja tasapaino kehittyvät. Sisäliikuntaan soveltuva vaatetus ja sisätossut. Sekä lapsi että aikuinen ilmoittautuvat erikseen, lapsen ilmoittautumiseen myös huoltajan tiedot. Sisarukselle on varattava oma paikka. Säkylähalli.

Vire-Lavis aikuisille – syksy

Tunti sopii kaikille ikään tai kuntotasoon katsomatta. Koet liikkumisen riemua, rentoutta ja hauskanpitoa tanssiessa ilman paria humppaa, valssia, jenkkaa, tangoa, polkkaa, salsaa ja rockia pääosin istuen, mutta myös seisten tuolia tukena käyttäen. Ei sisällä hyppyjä eikä vaikeita askelsarjoja. Mukaan mielellään juomapullo, liikuntaan sopiva vaatetus ja sisätossut. Vuorenmaan kylätalo. *Opintosetelikurssi.

Ohjattu kuntosali miehille

Sopii työikäisille miehille. Kohotamme lihaskuntoa ja lisäämme hyvinvointiamme käyttämällä omassa tahdissamme kuntosalilaitteita ja käsipainoja. Sisältää alkulämmittelyn, liikkeiden ohjauksen, kuntosalilaitteiden käyttöopastuksen ja loppuvenyttelyt. Säkylähalli.

Kehitetään uintitekniikkaa A – syksy

Tarkoitettu aikuisille ja alle 18-vuotilaat voivat osallistua kurssille huoltajan seurassa, osallistujilta vaaditaan uimataito. Soveltuu sekä kuntouimareille että aktiivisesti uintia harrastaville (esim. triathlonistit). Käymme alkeista alkaen läpi vapaauinnin, selkäuinnin ja rintauinnin tekniikat sekä näiden lajien käännökset ja startit. Pääpaino on omatoimiseen harjoitteluun ohjaamiseen ja oman harjoittelun monipuolistamiseen.Porin prikaati, Kuntotalo. Kurssi jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, kuten kaikki muutkin syyskauden vesiliikuntakurssimme.

Kunnon kuntoa – kuntoliikuntaa miehille

Sopii kaikenikäisille miehille kuntoilijasta urheilijaan, myös nuorille. Monipuolista lihaskuntoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta kehittävää liikuntaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä unohtamatta. Paljon toiminnallisia liikkeitä, jotka aktivoivat pinnallisten lisäksi tärkeitä asentoa, ryhtiä ja tasapainoa ylläpitäviä syviä lihaksia. Käytämme erilaisia jumppavälineitä, joilla saamme vaihtelua liikkeisiin. Viikoittain vaihtuva ohjelma. Alussa lämmittely ja lopussa venytykset. Tehokas kunnon kohottaja. Säkylähalli. *Opintosetelikurssi.

Ajankohtaista

Korona – Covid-19

 • Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 26.4.2021: Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 22.4.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
 • Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka. Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita erikseen. Musiikin yksilöopetus ja 12-vuotiaiden ja alle 12-vuotiaiden ryhmäopetus jatkuu huomioiden alla mainitut ohjeet kasvomaskeista, käsihygienista ja turvaväleistä.
 • Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.
 • Päivitämme kurssikohtaisia tietoja ilmoittautumisjärjestelmäämme. Siirrämme mahdollisuuksien mukaan aikuisten lähiopetusryhmiä etäopetukseen.  Lähetämme ilmoittautuneille tiedon kurssien alkamisesta/ peruuntumisesta tekstiviestillä, jossa näkyy lähettäjänä Fonecta Finder.
 • Turvallisen osallistumisen takaamiseksi kaikille kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon.
 • Kehotamme opiskelijoita noudattamaan ohjeistusta: käsien pesemistä saippualla (ensisijainen) tilaan saavuttua/ tilasta lähtiessä käsien ja kuivaamista kertakäyttöiseen käsipaperiin, käsidesin käyttämisestä, huolehtimaan hyvästä yskimishygieniasta (yskiminen kyynärtaipeeseen) ja turvaväleistä.
 • Kaikissa opetustiloissa on käytettävissä käsidesiä.
 • Suosittelemme käsineiden käyttöä ja työvälineiden puhdistamista kursseilla, joissa käytetään yhteisiä työvälineitä.
 • Maskien käytössä noudatamme viranomaisten ohjeita.
 • Kursseilla ei oteta fyysistä kontaktia.
 • Oppitunneille ei saa tulla oireisena eikä sairaana. Kotiin on lähdettävä välittömästi, jos oireita alkaa ilmaantua oppituntien aikana.
 • Turvallisen opiskelun mahdollistamiseksi korostamme jokaisen yksilön vastuuta ohjeiden ja sääntöjen noudattamisessa.
 • Jos kurssilta jää pitämättä koronaviruksen vuoksi kokoontumiskertoja eikä niille ole ilmoitettu korvaavaa ajankohtaa, palautetaan vain yli 10 euron suuruiset summat.
 • Mikäli kokoontumiskertoja perutaan kevätkaudella koronaviruksen vuoksi, eikä niille ole ilmoitettu korvaavaa ajankohtaa, sinun on ilmoitettava tilinumerosi sähköpostitse (kansalaisopisto@sakyla.fi) opiston toimistoon kurssimaksupalautusta varten.

Noudata näitä ohjeita:

1. Pese kädet huolellisesti saippualla heti kurssille tullessasi.  Jos saippuapesumahdollisuutta ei ole, käsittele kätesi huolellisesi desinfiointiaineella. Ota mukaan myös oma desinfiointiaine ja käytä sitä.

2. Huolehdi henkilökohtaisesta turvavälistä, etäisyys toisiin 2 m.

3. Huolehdi yskimishygieniastasi. Älä yski kämmeniisi, yskiessäsi laita suun eteen kertakäyttöinen nenäliina ja heitä se heti käytön jälkeen sekajätteeseen ja pese kätesi huolellisesti. Jos sinulla ei ole kertakäyttöistä nenäliinaa, yksi kyynärtaipeeseen ja pese kätesi huolellisesti.

4. Älä tule kurssille kipeänä tai vähänkään oireisena. Poistu kurssitunnilta, jos sinulla on vähäisiäkin oireita.

5. Voit käyttää kurssitunneilla maskia ja/tai visiiriä. Koske maskiin vain puhtain käsin. Älä koske maskiin/ visiiriin käytön aikana. Heitä maski käytön jälkeen sekajätteeseen ja pese kätesi huolellisesti. Puhdista visiiri joka käyttökerran jälkeen ja pese kätesi  huolellisesti.

6. Pese kätesi huolellisesti saippualla heti kurssilta lähtiessäsi.

[lopeta-otsikko]

Kansalaisopiston kurssit – kevät 2021

Tutustu etäopetuksena järjestettäviin kursseihin osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto. Voit ilmoittautua kevään etäkursseille vuorokauden ajankohdasta riippumatta verkossa tai puhelimitse arkisin klo 8.00-15.30, p. 044 732 1801.

Kursseihin voi tulla kurssikohtaisia muutoksia ja korjauksia, jotka päivitämme suoraan ilmoittautumisjärjestelmään. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Opisto ei vastaa muutosten aiheuttamista haitoista.

[lopeta-otsikko]

Lukuvuoden 2021-2022 kurssitoiveet

Säkylän kansalaisopiston seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelu on nyt ajankohtainen ja otan mielelläni vastaan kurssi- ja luentotoiveitasi. Voit lähettää toiveesi osoitteella paivi.aberg@sakyla.fi tai kansalaisopisto@sakyla.fi ja voit myös soittaa: Päivi Åberg, p. 044 517 1023, apulaisrehtori. Kiitän etukäteen!

[lopeta-otsikko]

Näyttelyt keväällä 2021

[lopeta-otsikko]

Taidetohinat -näyttely 7. – 28.1.2021

Uutta! Taidetohinat -näyttely, jossa on esillä Taidepaja lapsille ja nuorille -kursseille osallistuneiden kuvataideharrastajien monin eri kuvataiteen tekniikoin toteuttamia teoksia. Avoinna 7.1.-28.1.2021 ma-ke 12-19, to-pe 10-15, Säkylän kunnankirjaston näyttelygalleriassa (2. kerros), Sivarinkuja 6. Näyttelyn kokosivat ja rakensivat kursseilla opettaneet Aki Suutari ja Raija Ääri. Näyttelyn järjestäjänä Säkylän kansalaisopisto. Näyttelygalleria tulvillaan taidetta, vapaa pääsy, tervetuloa!

[lopeta-otsikko]

Erinaiset – taiteilun iloa -näyttely 3.2.-25.2.2021

Näyttelyssä on esillä maalauksia ja veistoksia kolmelta taiteenharrastajalta, jotka ovat osallistuneet Säkylän kansalaisopiston kuvataiteen kursseille. Avoinna 3.2.-25.2.2021 m-ke 12-19, to-pe 10-15, Säkylän kunnankirjaston näyttelygalleriassa (2. kerros), Sivarinkuja 6. Näyttelyn kokoavat ja rakentavat taiteen harrastajat Terttu Mäkimattila, Susanna Löfberg ja Berit Niemi. Näyttelyn järjestää Säkylän kansalaisopisto.  Vapaa pääsy, tervetuloa!

[lopeta-otsikko]

Posliininäyttely 2020 ja Maalaa ja kuvioi posliinia ja lasia – kesäkurssi 2021

Posliininmaalauksen kesäkurssi tulee taas kesällä 2021. Kesäkurssin peruuntuminen kesältä 2020 innosti posliininmaalaajia  tuomaan töitään Posliininäyttelyyn heinäkuun ajaksi. Näyttely oli avoinna 6. – 30.7.2020 Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa. Näyttelykuvia näet kansalaisopiston Facebookissa ja Instagramissa.

Posliininmaalauksen kesäkurssi Maalaa ja kuvioi posliinia ja lasia 31.5.-9.6.2021, kurssin ilmoittautumisnumero 111203, kokoontumiset ma 31.5., ke 2.6.,, la 5.6., ma 7.6. ja ke 9.6.2021, ma ja ti klo 17.00-20.00 ja la klo 11.00-15.00, kurssimaksu 40 €. Ilmoittautuminen 24.5. mennessä. Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Monitoimitila (1. kerros), Rantatie 340, ovi N. Tilaan on esteetön pääsy, parkkipaikka ulko-oven läheisyydessä.

Posliininmaalauskurssi toteutettiin kesällä 2019. Alla kuvia kesäkurssilta 2019:

[lopeta-otsikko]