0

Kansalaisopisto

 

Kansalaisopisto – kuntalaisten hyvinvoinnin lähde ja arjen aktivaattori

Osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjä

Ihminen voi hyvin, kun mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin toteutuvat. Haluamme tarjota palveluja tasa-arvoisesti ja helposti kaikille. Kurssien edullisuus mahdollistaa aktiivisen mukana olon. Varmistamme taitavien opettajien ja yhteistyökumppaneidemme avulla opetuksen laadukkuuden ja kurssisisältöjen jatkuvan kehittämisen.

Kansalaisopisto on monelle kuin hyvä ystävä tai arjen inspiroiva olohuone, jonka matala kynnys toivottaa tervetulleeksi kaikki ikäryhmät.

Aktiivisella otteella muuttuvassa maailmassa

Monipuoliset opinto- ja harrastusmahdollisuudet sekä pienimuotoiset tutkinnot räätälöidään asiakkaiden toivomusten mukaan. Kuuntelemme koulutuspalvelujen suunnittelussa kurssilaisia ja harrastajia herkällä korvalla. Olemme suunnitelleet kursseja eri elämäntilanteissa oleville niin ruuhkavuosia eläville lapsiperheille kuin ikääntyvillekin. Muuttuvan maailman haasteet ovat moninaisia. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli rakennettaessa tulevaisuuden sivistyskuntaa, hyvinvoinnin edistämistä ja tasavertaisia palveluita. Kun tarve tiedolle, taidolle ja vertaiskohtaamiselle on ajankohtainen, haluamme vastata tarpeisiin entistä nopeammin.

Tutustu mielenkiintoiseen kurssitarjontaan

Vuosittain järjestettäviä kursseja on noin 200: mm. musiikki, kielet, taiteet, käsityöt, teatteri, kulttuuri ja kirjallisuus, kotitalous, tietotekniikka, erityisopetus, terveys, liiketalous, luonto ja ympäristö, tanssi ja liikunta.

Säkylän kansalaisopisto

Rantatie 268, 27800 Säkylä
p. (02) 8328 446, fax (02) 8328 316
kansalaisopisto@sakyla.fi
Verkkosivut
Facebook

Yleistä Säkylän kansalaisopistosta

Säkylän kansalaisopisto on Säkylän kunnan omistama ja ylläpitämä ja Opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille osallistujien pohjakoulutuksesta riippumatta.

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §)

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §) määrittää, että vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Säkylän kansalaisopisto tekee vapaata sivistystyötä uudella ja uudistavalla otteella toimien koko Säkylän kunnan alueella pääasiassa opetus- ja koulutustoimintaan rakennetuissa toimipaikoissa.

Toimiston ja henkilökunnan yhteystiedot

Toimisto
Avoinna arkisin klo 10.30 – 15.30
Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268, 2700 Säkylä

Hallintopalvelusihteeri
Sini Rekola, (02) 8328 446
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Rehtorin tehtävät
Sivistysjohtaja Päivi Österman
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto.

Apulaisrehtori
Päivi Åberg, KteO, Muotoilija AMK, (02) 8328 450, 044 517 1023
etunimi.sukunimi@sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto

Musiikin lehtori
(Säkylän yhteiskoulun, Säkylän seudun lukion ja Säkylän kansalaisopiston yhteinen)
Tuomas Seppälä, MuM / KM, 050 3521 592
tuomas.seppala(at)sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän koulukeskus.

Säkylän kansalaisopiston opettajakokous

Tietoa kansalaisopistosta

Kansalaisopiston lukuvuosi 2019–2020

Syyslukukausi:

 • 16.9.2019 – 8.12.2019,
 • syysloma 21.10. – 27.10.2019 (viikko 43).

Kevätlukukausi:

 • 13.1.2020 – 12.4.2020,
 • talviloma 17.2. – 23.2.2020 (viikko 8).

Kursseille ilmoittautumisen ajankohta

Kaikille syys- ja kevätkauden kursseille ilmoittautuminen alkaa ti 27.8.2019 klo 16.30.

Netissä www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto ja puhelimitse (02) 8328 446 klo 16.30-19.00, sen jälkeen arkisin klo 8.30-15.30.

Netissä 24/7 helposti ja kätevästi kellonajasta riippumatta!

Toimipaikat

Järjestämme kurssit ja luennot pääasiassa Säkylän kunnan omistamissa tiloissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Kansalaisopiston toimisto, Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268
 • Säkylän koulukeskus, Rantatie 340
 • Taitotalo, Rantatie 340
 • Säkylän kunnankirjasto, Sivarinkuja 6
 • Isosäkylän koulu, Rantatie 363
 • Säkylähalli, Urheilutie 4
 • Karhusuon koulu, Karhusuontie 295
 • Huovinrinteen koulu, Koulutie 5
 • Varuskunta, Kuntotalo, Porilaistie
 • Terveyskeskussairaala, Päiväsali, Välskärintie 5
 • Satakunnan pelastuslaitos, Säkylän toimipiste, Palomiehentie 2
 • Sydänmaan kyläkeskus, Piharivi, Sydänmaantie 258
 • Ikäihmisten koti Helmiina, Pastorintie 1
 • Palvelutalo Wilhelmiina, Välskärintie 3
 • Lallin koulu, Pyhän Henrikin tie 121
 • Vuorenmaan kylätalo, Huittistentie 80
 • Tuiskulan seuratalo, Ilmiintie 34
 • Heinon verhoomo, Erkkiläntie 50
 • Köyliön pääkirjasto, Karjalantie 1 a
 • Säkylän seurakuntatalo, Tuulimyllyntie 21

Opetushallituksen tukemat ryhmäopetuksen kurssit

Säkylän kansalaisopisto on saanut hakemuksellaan Opetushallitukselta opintoseteliavustusta alhaisen pohjakoulutuksen (vain kansa- tai peruskoulu) omaaville, oppimisvaikeuksia kokeville, senioreille, eläkeläisille, maahanmuuttajille ja työttömille järjestettävään koulutukseen.

Opintoseteliavustuksen tarkoituksena on edistää ko. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen ja harrastuksiin.

Saatu avustus kohdennetaan muutamille kursseille, joiden alennettu hinta näkyy ko. kurssin kohdalla ja näiden kurssien osalta alennus otetaan huomioon automaattisesti siihen oikeutetuille yli 63-vuotiaille kurssilaisille. Näiden kurssien kurssikuvauksessa on maininta *Opintoseteliavustukseen perustuva kurssimaksu… Avustusta voidaan kohdentaa myös erityisryhmille niiden kurssien kohdalla, joille alennus on myönnetty. Opintoseteliin oikeuttaville kursseille ilmoittaudutaan normaalisti. Opintoseteliavustusta jaetaan laskutusjärjestyksessä niin kauan kuin avustusrahaa riittää. Opintoseteliavustuksen voi saada yhdestä kurssista/ opiskelija/ lukuvuosi.

Hankkeet

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke 2018–2019

Matkailuoppaan peruskurssi on Suomen Opasliitto ry:n hyväksymä koulutus, joilla koulutimme paikallisia matkailuoppaita Euraan ja Säkylään. Kurssin laajuus oli 160 tuntia. Opetus oli monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopetusta, ryhmätöitä, esiintymis- ja opastusharjoituksia, tutustumismatkoja sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi kirjallisia kokeita ja suullinen opastuskoe. Kurssiin sisältyi myös omakustanteisia tutustumiskohteita. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suorittanut sai Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin paikalliseksi matkailuoppaaksi. Lähiopetukset Eurassa ja Säkylässä, pääosin iltaopetusta, kokoontumisia oli myös lauantaisin. Kurssin sisältö, tentittävä kirjallisuus ja oheislukemisto oli esillä netissä. Järjestimme kurssin yhteistyössä Säkylän kansalaisopiston, Sataopiston, Säkylän kulttuuritoimen ja Alasatakunnan Oppaat ry:n kanssa. Kurssille osallistui myös jo matkailuoppaana toimivia, jotka halusivat päivittää tietojaan. Toteutimme hankkeen lukuvuoden 2018-2019 aikana ja päättyi kesäkuussa 2019. Hanketta rahoitti Leader Pyhäjärviseutu ry ja Euroopan maaseuturahasto.

Matkailuoppaan peruskurssin kuvagalleria

Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanke 2019–2020

Opetushallituksen päätöksessä Säkylän kansalaisopistolle on myönnetty 20.000 euron valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Haimme valtionavustusta yhdessä Rauman kansalaisopiston ja Sataopiston kanssa. Säkylän kansalaisopiston hanke sai ainoana kansalaisopistona Satakunnan alueella ko. valtionavustusta.

Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Koulutusten kohderyhmänä ovat tukea digitaitoihin tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat. Uuden rahoituksen turvin järjestettävillä maksuttomilla kursseilla kansalaisopistot pyrkivät tuomaan oppimisen edellytykset kaikkien saataville. Säkylän kansalaisopisto hallinnoi hanketta. Ensimmäiset hankkeeseen sisältyvät koulutukset käynnistyvät kansalaisopistoissa syksyn 2019 aikana ja koulutukset toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Säkylän kansalaisopisto, Sataopisto ja Rauman kansalaisopisto toimivat Satakunnassa Säkylän, Huittisten, Punkalaitumen, Euran, Harjavallan ja Rauman kuntien alueella. Opistot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä varsinkin erilaisten hankkeiden puitteissa. Yhteistyössä vahvuutena on koettu toinen toisilta oppiminen ja voimavarojen yhdistäminen.

Selvitysten mukaan erityisesti vanhemmilla ikäryhmillä, maahanmuuttajilla ja työttömillä on usein merkittäviä puutteita digitaidoissa. Nyky-yhteiskunnassa viranomaistahot edellyttävät kuitenkin tiettyjä taitoja rakentaessaan kaikkia kansalaisia koskevia tietoyhteiskunnan palveluja. Toisaalta ihmiselle itselleen tärkeitä ovat yhteydenpitoon, kuvien käsittelyyn ja sosiaaliseen mediaan liittyvät digitaidot. Näistä syistä perustaitojen vahvistaminen ja tiedon jakaminen ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin, palveluiden saavuttamisen ja käyttämisen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Tärkeänä tavoitteena hankkeessa on saada osallistujat kiinnostumaan digitalisaatiosta, muuttaa heidän asenteitaan myönteisiksi uusia laitteita ja sovelluksia kohtaan sekä antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista. Jotta kaikki kuntalaiset pystyvät selviytymään digitalisoituneessa yhteiskunnassa, he tarvitsevat perustietoja laitteista, käytön mahdollisuuksista, tietoturvasta, käsitteistöstä, sosiaalisesta mediasta yms. Kun hankkeeseen osallistujalle on muodostunut kuva digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä, hän pystyy hankkimaan koulutuksen ja ohjauksen avulla itselleen tarvittavat perustaidot.

Hankkeessa painottuu tiedon jakaminen, jonka toteutamme tietoiskumaisina koulutuksina. Käytämme osallistujien rekrytoinnissa hyväksi mukana olevien opistojen olemassa olevia opiskeluryhmiä ja opistojen yhteistyötahoja esim. erilaisia yhdistyksiä, kuntien muita toimijoita ja muita oppilaitoksia. Hyödynnämme Ylen materiaalilinkkejä (esim. Opi toimimaan verkossa – käytännön elämää helpottavat vinkit ja Turvallisuuteen liittyvät asiat), Kansalaisopistojen liiton Kol:n ”Kansalaisen digitaidot” ja muuta materiaalia.

Katso hankkeen kurssitarjontaa opinto-oppaastamme Kevät 2020, kaikki hankkeessa toteutettavat kurssit on suunnattu aikuisille ja ne ovat osallistujille ilmaisia – ilmoittaudu siis mukaan!

Usein kysytyt kysymykset

Käännä kortti painamalla siinä.

Kuinka voin ilmoittautua kursseille?

Lukuvuoden 2019–2020 kurssi-ilmoittautumiset avautuvat tiistaina 27.8.2019 alkaen klo 16.30.

Ilmoittautuminen puhelimitse
Otamme vastaan ilmoittautumisesi ti 27.8. klo 16.30–19.00 numerossa (02) 28328 446. Tämän jälkeen otamme vastaan ilmoittautumisesi arkisin klo 8.30–15.30.
Ilmoittautumien netissä
Otamme vastaan ilmoittautumisia tämän linkin kautta. Netissä voit ilmoittautua tämän jälkeen aina kun sinulle sopii.

Olet tervetullut kursseillemme, luennoillemme ja tapahtumiimme!

Olen ulkopaikkakuntalainen, voinko silti osallistua kursseillenne?

Kyllä, olet tervetullut kursseillemme.

Meille on ollut ilo huomata, että kurssimme kiinnostavat myös sijaintikuntamme Säkylän ulkopuolella asuvia. Osallistujia onkin muun muassa Askaisista, Espoosta, Eurasta, Harjavallasta, Hartolasta, Helsingistä, Huittisista, Hyvinkäältä, Jyväskylästä, Kangasalalta, Kauhajoelta, Kokemäeltä, Lahdesta, Laitilasta, Loimaalta, Mikkelistä, Nousiaisista.

En pääsekään tulemaan kurssille, jolle olen ilmoittautunut. Miten voin perua ilmoittautumiseni? Joudunko silti maksamaan kurssimaksun?

Voit perua ilmoittautumisesi maksutta viimeistään kuusi (6) päivää ennen kurssin alkamispäivää opiston toimistoon

tai netissä viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi koodilla.

Muistathan, että kurssille saapumatta jättäminen, kurssimaksun maksamatta jättäminen tai opettajalle perumisesta ilmoittaminen ei ole peruutus.

Otanko kurssimaksua varten käteistä mukaan kurssille?

Lähetämme ilmoittamaasi osoitteeseen laskun jälkikäteen, joten kurssille tullessasi sinun ei tarvitse ottaa mukaan käteistä kurssimaksun maksamista varten.

Tietyillä kursseilla on mahdollista tehdä materiaali- ja työvälinehankintoja, jotka maksat käteisellä opettajalle. Suosittelemme, että tutustut etukäteen kurssin sisältökuvaukseen voidaksesi varautua käteisen mukaan ottamiseen.

Voinko maksaa kurssimaksun liikuntaseteleillä?

Kyllä, miellä voit maksaa ruokakurssien kurssimaksuja lukuun ottamatta kaikkien muiden kurssien kurssimaksuja Tyky Kuntoseteli Plus -seteleillä, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä SmartumPaylla. Myös verkkomaksu ePassilla (pl. kieli- ja ruokakurssit) on mahdollinen.

Toimi näin: Saatuasi kurssista lähettämämme laskun kotiosoitteeseesi, niin kirjoita jokaiseen seteliin oma nimesi ja toimita saapunut lasku ja liikuntasetelisi virka-aikana opistomme toimistoon tai ilta-aikaan suljetussa kirjekuoressa Säkylän kunnanviraston pääoven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon (Rantatie 268, 27800 Säkylä). Huomioithan, että setelit ovat henkilökohtaisia ja käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.

En saanut opinto-ohjelmaa postin mukana, miten toimin?

Joskus tosiaan käy niin, että opinto-opas jää syystä tai toisesta jakamatta joihinkin postilaatikoihin. Opinto-oppaamme jaetaan Postin toimesta kaikkiin säkyläläisiin kotitalouksiin ja yrityksiin elokuussa ja kevään opinto-opas jaettiin Suoramarkkinoinnin toimesta joulukuussa.

Jos olet jäänyt ilman opinto-opastamme, niin toimi näin:

Ota yhteyttä soittamalla opistomme toimistoon, puh. (02) 8328 446 (arkipäivisin klo 8.30-15.30) tai lähetä asiasta viesti sähköpostiimme kansalaisopisto@sakyla.fi.

Lähetämme mielellämme opinto-oppaan sinulle!

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen

Kaikille opinto-oppaassa oleville kursseille ja luennoille voit osallistua asuinkunnastasi riippumatta. Tutustu etukäteen kurssitarjontaan ja ota kurssitunnus valmiiksi ennen puhelin- ja netti-ilmoittautumista. Kurssitunnus on merkitty opinto-oppaassa jokaisen kurssin kohdalle. Kurssitunnus helpottaa ilmoittautumisessa. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja saamasi kurssipaikka on henkilökohtainen.

Kaikille kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon joko netissä tai puhelimitse.

Katso kurssikohtainen ilmoittautumisajankohta kurssikuvauksen kohdalta. Ilmoittautuminen syksyn ja kevään kursseille ja luennoille alkaa ti 27.8.2019 klo 16.30. Ilmoittautumiseksi emme voi hyväksyä lähettämääsi tekstiviestiä/ sähköpostia emmekä puhelinvastaajaan jättämäsi viestiä. Kurssi voi alkaa vain, jos sillä on riittävästi ennakkoon ilmoittautuneita. Jos kurssi, jolle haluaisit ilmoittautua, on täynnä, saat varapaikan. Ilmoitamme sinulle tekstiviestillä (Finder), jos paikka vapautuu. Tästä syystä on tärkeää, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Tutustu myös kurssin maksu- ja perumisehtoihin ennen ilmoittautumista.

Kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet

Helposti ja kätevästi netissä 24/7, kun sinulle sopii!

Avaa sivu ja valitse ilmoittautumislinkki ja toimi siellä annettujen ohjeiden mukaan. Ilmoittautumiskanava avautuu

 • pääluokka->
 • aine ->
 • kurssit (poimi kurssi/kurssit koriin)

Kurssien lisääminen ostoskoriin onnistuu sen jälkeen, kun ilmoittautumiskanava avautuu. Kanava on auki tiistaista 27.8. klo 16.30 alkaen kaikkina vuorokauden aikoina. Jos olet kurssin kohdalla ennen kanavan avautumisaikaa, muista päivittää sivu avautumisajan jälkeen, että saat ilmoittautumislinkin näkyviin. Voit ilmoittautua samalla kertaa useammalle kurssille poimimalla ne samaan ostoskoriin. Muista lähettää ilmoittautuminen.

Huom! Täytä kaikki kysytyt tiedot huolellisesti

Henkilötunnus, osoite, (matka)puhelinnumero sekä sähköposti (jos on) ovat pakollisia sekä alaikäisen (alle 18 v) osalta myös vastaavat huoltajan tiedot. Mikäli olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi oikein, sinulle pitäisi tulla vahvistus sähköpostiisi, sitä emme kuitenkaan takaa. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa tai antamasi sähköpostiosoite on virheellinen. Ilmoittaessa lapsesi, laita hänen sähköpostiksi oma sähköpostiosoitteesi.

Voit tarkistaa ilmoittautumisesi kohdasta Omat tiedot. Jos olet kirjannut tietoihisi puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, voit tarkistaa niiden avulla kaikki ilmoittautumisesi kerralla, joten ota muistiin kurssinumero ja ilmoittautumistunnus.

Harjoittele netti-ilmoittautumista!

10010 ILMOITTAUTUMISEN TESTAUS

Nettikurssi HelleWi-ilmoittautumisjärjestelmän kokeilemista varten. Voit ilmoittautua tälle maksuttomalle kokeilukurssille ja lopuksi perua sen, jolloin saat tuntuman, kuinka varsinaisille kursseillemme ilmoittaudutaan ja mitä tietoja ilmoittautumiset yhteydessä tarvitset. Kun syötät ilmoittautumiseen sähköpostiosoitteesi, saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi kyseiselle kurssille.

Puhelimitse ilmoittautuminen: 02 8328 446.

Kurssipaikalla kurssin alussa ilmoittautuminen

Täytä paperinen ilmoittautumislomake vain, jos et ole ilmoittautunut netissä tai et ole ilmoittautunut puhelimitse. Lomakkeen saat kurssin opettajalta, joka toimittaa täyttämäsi lomakkeen kansalaisopiston toimistoon.

Ilmoittautumisohjeet

Kurssimaksut ja maksaminen

Kurssimaksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Kurssimaksu on ilmoitettu kurssin yhteydessä. Ilmoittautumalla kurssille sitoudut kurssimaksun maksamiseen: ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu maksetaan jokaisesta kurssista erikseen.

Kansalaisopiston toimisto laskuttaa kurssimaksun ja passit/ kortit ja raaka-aine-/materiaalimaksut kurssikuvauksessa selvitetyllä tavalla.

Osallistuja kustantaa itse kaikki työ- ja oppimateriaalit, sisäänpääsymaksut ja muut vastaavat maksut. Kurssimaksuja ei palauteta kurssinsa keskeyttäneille opiskelijoille. Kurssimaksuja ei palauteta, jos kurssi joudutaan lakkauttamaan opiskelijamäärän vähyyden vuoksi tai muusta opistosta riippumattomasta syystä. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Jos viikoittainen ryhmätunti/ soittotunti peruuntuu kerran lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen vuoksi tai opistosta riippumattomasta syystä, sitä ei tällöin korvata opiskelijalle. Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän kuin yksi, hankitaan opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, joiden ajankohta ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä.

Mikäli opiskelijalla on aiempia maksamattomia kurssimaksuja, ei hänellä eikä hänen alaikäisellä perheenjäsenellään ole opinto-oikeutta Säkylän kansalaisopistossa. Opisto pidättää itsellään oikeuden virheellisesti saadun kurssipaikan saamiseen. Tällaisissa tapauksissa opiston toimistosta otetaan yhteyttä opiskelijaan.

Jos opiskelija osallistuu koko lukuvuoden kestävälle kurssille vain syksyn tai vain kevään osalta, kurssimaksu on 50 % koko lukuvuoden kurssimaksusta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä opiston toimistoon.

Jos opiskelija päättää lopettaa koko lukuvuoden kestävän kurssin esim. syyskauden lopussa, hänelle ei palauteta kurssimaksua, ellei hän ole ilmoittanut opiston toimistoon jo ennen kurssin alkamista, että hän osallistuu vain syyslukukaudelle.

Mikäli opiskelijan on mahdollista osallistua vuorotyön vuoksi enintään puolelle koko lukuvuoden kestävien kurssien tunneista, on mahdollista anoa 50 %:n alennusta kurssimaksuista. Alennusta ei saa vain syyskauden/ vain kevätkauden ajan kokoontuvista kursseista eikä lyhytkursseista. Anomuksen (täytä lomake, jonka saat kurssin opettajalta) voit antaa kurssin alussa opettajalle, joka toimittaa sen edelleen kansalaisopiston toimistoon tai voit käydä täyttämässä lomakkeen opiston toimistossa.

Säkylän kansalaisopistossa voit maksaa kaikkien kurssien (pl. ruokakurssit) kurssimaksuja Tyky Kuntoseteli Plus -seteleillä, SmartumPaylla sekä Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Saatuasi kurssiin liittyvän laskun kotiosoitteeseesi, kirjoita nimesi jokaiseen seteliin ja toimita setelit ja saapunut lasku opiston toimistoon. Käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.

Kurssimaksut ja maksaminen

Kurssille ilmoittautumisen/osallistumisen peruminen, huomautuslaskut ja perintä

Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta, jos kurssin alkuun on kuusi(6) päivää tai enemmän. Jos et peru ilmoittautumistasi kansalaisopiston toimistoon viimeistään viisi(5) vuorokautta ennen kurssin alkua tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen, kurssimaksu peritään kokonaan.

Peruutus on aina tehtävä kansalaisopiston toimistoon (ei opettajalle, ei tekstiviestillä) soittamalla numeroon 02 8328 446 tai sähköpostilla kansalaisopisto@sakyla.fi (muista mainita perumasi kurssin nimi/ kurssikoodi) tai ennen kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoittautumisnumerolla netissä.

Kurssille saapumatta tai kurssimaksun maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruminen.

Sairaustapauksissa (itsestä riippumaton syy) terveydenhoitajan/lääkärin antaman todistuksen näyttämällä voi saada lopusta kurssimaksusta vapautuksen. Huomaathan, että perumissääntö koskee kaikkia ilmoittautumisia. Huomioi, että ennakkoilmoittautumista vaativalle kurssille ei voi osallistua maksutta yhtään kertaa. Peruuttamatta jääneet paikat jäävät huomautuslasku-valikkoon ja niistä tulee automaattisesti huomautuslasku.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan viivästyneistä kurssi- ja muista maksuista saadaan periä korkoa ja maksut ovat ilman tuomiota ja päätöstä suoraan ulosottokelpoisia. Maksamattomista laskuista lähetetään ensin huomautusmaksu. Tämän jälkeen edelleen maksamattomat laskut laskutetaan yleislaskulla, jonka jälkeen Säkylän kunta hoitaa perinnän.

Peruutukset ja keskeytykset

Tiedottaminen, suoritustodistukset ja lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Tiedottaminen

Opinto-opas ja muuta kansalaisopiston toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa julkaistaan Säkylän kansalaisopiston kotisivuilla. Seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla, Alasatakunta–lehdessä, Säkylän koulujen ja kirjastojen ilmoitustauluilla ja Facebookissa.

Järjestämme kursseja, luentoja ja tapahtumia ympäri työvuotta ja myös muutamia kesäkursseja.

Kurssien peruuntumisesta, opetuskerran siirtymisestä toiseen ajankohtaan ja varasijalta opiskelupaikan saaville lähetämme tiedotteen kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille tekstiviesteinä. Viestissä näkyy lähettäjänä Finder. Huom! Näihin viesteihin ei voi vastata.

Puhelimeesi tulevan opiston tiedotteen lähettäjänä näkyy Finder.

Kursseista ei lähetetä ilmoittautuneille erillistä kutsua eikä myöskään lähetetä kirjallista opetusmateriaalia ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos opisto peruu kurssin/kurssikerran tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta. Opiskelijapaikkaa tarjotaan tekstiviestillä.

Kevät 2020 -kurssitiedote jaettiin viikolla 50 jokaiseen toimialueen talouteen ja kirjastoihin.

Tiedottaminen

Kurssin suoritus ja todistukset

Hyödynnä opiskelusi… pyytämällä todistus kurssin suorittamisesta!

Säännöllisesti kurssilla mukana ollut ja kurssimaksun maksanut opiskelija voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan. Lähetä todistuspyyntö sähköpostitse kansalaisopisto@sakyla.fi tai soita kansalaisopiston toimistoon, puh. 02 8328 446. Todistuksen toimitusaika on noin 1 viikko.

Kurssin suoritus ja todistukset

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Kursseja myös lapsille ja nuorille!

Opinto-oppaassamme on lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja, joissa on ikäsuositus. Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa. Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumislomakkeeseen vaaditaan lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot. Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista. Katso aiheesta lisätietoja virtuaalikirjan sivulta 53 Lasten kansalaisopisto.

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Näyttelyt ja tapahtumat

Opisto 50 v. – Säkylän kansalaisopiston tapahtumapäivä ja juhlanäyttely 1.–7.10.2018

Kevättä kohti musisoiden – Säkylän kansalaisopiston musiikin opettajat ja opiskelijat sekä Johanna & Johannes Perko 15.4.2019

Opiston 50-vuotisjuhalvuoden kevätkonsertti Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa ma 15.4.2019, klo 17.30–20.00.

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019. Taiteiden yö kuuluu meille kaikille ja se toteutetaan yhdessä meille kaikille.

Säkylän kansalaisopisto on mukana Säkylän kunnanvirastolla ja sen lähiympäristössä järjestettävässä tapahtumassa omalla ohjelmallaan: Kudotaan yhdessä Taiteiden Yö –matto ”Räsyillä kulttuuriraitoja”!

Sadonkorjuu ja ituja uuteen -näyttely 9.9.–27.9.2019

Näyttely on avoinna ma 9.9.–pe 27.9.2019 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän kunnankirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Opistolla on ilo esitellä taidokkaita kädentaitoaineissa ja kuvataideryhmissä lukuvuodella 2018–2019 valmistuneita käsitöitä ja taidetta. Näyttelyssä on esillä myös 16.9.2019 alkavan lukuvuoden uutuuksia. Näyttelyn kokoaa ja rakentaa apulaisrehtori Päivi Åberg. Tervetuloa!

Yhteisnäyttely Aki Suutari ja Päivi Åberg 5.2.–27.2.2020

Näyttelyn avajaiset 5.2. klo 18. Avoinna 6.-27.2.2020 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän kunnankirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Esillä opiston tuntiopettaja, taiteilija Aki Suutarin veistoksia ja Päivi Åbergin eri tekniikoin toteuttamia käsitöitä. Näyttelyn rakentavat Aki Suutari ja Päivi Åberg. Tervetuloa!

Musiikkia, musiikkia, musiikkia 20.4.2020 klo 18.00–20.00

Säkylän kansalaisopiston musiikin opiskelijat ja opettajat esiintyvät musisoiden pianolla, torvilla, kitaralla, harmonikalla ja kanteleella. Lisäksi kuullaan esityksiä kuoroilta, yhteislauluryhmiltä ja yksinlaulajilta, joita opettajat säestävät. Lisäksi opettajat esiintyvät yksin ja oppilaidensa kanssa. Myös yleisö otetaan mukaan musisointiin! Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki musiikin ystävät ovat tervetulleita hurmaantumaan!

Lasten ja nuorten kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopistossa on vuosittain eri aineiden kursseja myös lapsille ja nuorille.

Opisto haluaa tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin, itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen, liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja myös pitkäjänteiseen opiskeluun.

Kurssikohtaiset ikäsuositukset auttavat sopivan kurssin valinnassa. Kurssimaksujen lisäksi voi olla kurssikohtaisia materiaalimaksuja, jotka peritään kurssimaksun laskuttamisen yhteydessä ja tarveaineet sisältyvät kurssimaksuun. Kaikki kurssimaksut laskutetaan opiston toimistosta kotiin lähetettävällä laskulla.

Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumistietoihin vaaditaan aina lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot. Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista. Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa. Näille kursseille ilmoittautuvat osallistujaksi sekä lapsi että aikuinen. Olemme kirjoittaneet kurssien sisältökuvauksiin kursseihin liittyvät ikäsuositukset ja muut kurssiin liittyvät tärkeät tiedot.

Tutustumalla alla olevien aiheryhmien kurssitarjontaan, löydät varmasti monia uusia mahdollisuuksia harrastaa, tehdä ja oppia uutta vaikkapa yhdessä kaverin kanssa – tutustu ja tule mukaan hyvien harrastusten pariin!

 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Kuntotanssi
 • Musiikki
 • Kuvataiteet
 • Posliininmaalaus
 • Kudonta
 • Ompelu
 • Puutyö- ja metallityöt
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Muut käsityökurssit
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Muut taito- ja taideaineet
 • Liikunta

Kansalaisopistossa voit osallistua turvallisesti ja helposti monenlaiseen toimintaan!

Senioreiden kansalaisopisto

Osallistumalla lisäät hyvinvointiasi, saat mielekästä tekemistä ja innostavaa iloa arkeen – yhdessä muiden kanssa!

Lukuvuoden aikana Säkylän kansalaisopiston tarjonnassa on kaikkiaan noin 200 moniin aineryhmiin kuuluvaa kurssia ja niiden suunnittelussa opisto huomioi myös seniori-ikäiset.

Opiston toimisto sijaitseen Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa. Opiston toiminta jakautuu eri puolille Säkylän kuntaa. Opiston kursseja järjestetään tavallisimmin Säkylän koulukeskuksessa, Taitotalossa, Isosäkylän koululla, Säkylähallilla, Karhusuon koululla, Lallin koululla, Huovinrinteen koululla, Kepolan koululla, Vuorenmaan kylätalolla, Terveyskeskuksen päiväsalissa, Palvelutalo Wilhelmiinassa, Ikäihmisten koti Helmiinassa. Tiloihin on esteetön pääsy.

Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kurssivalikoimassa on aiheesta riippuen koko lukuvuoden tai koko lukukauden mittaisia kursseja, osa kursseista toteutetaan muutaman kokoontumiskerran mittaisina lyhytkursseina. Kursseillamme on mahdollisuus opiskella ja harrastaa lukuisia eri aineita liikunnasta tietoteknikkaan kuten soittamaan eri instrumentteja, laulamaan yksin tai yhdessä muiden kanssa, askartelemaan, tekemään puu- ja metallitöitä, verhoilemaan huonekaluja, ompelemaan tilkkutöitä ja vaatteita, kutomaan kankaita, neulomaan, valmistamaan koruja ja tekemään monia muita käsitöitä, opiskelemaan useita kieliä (espanjaa, englantia, italiaa), tietotekniikkaa ja digitaitoja, harrastamaan kuvataidetta, posliininmaalausta ja lasinsulatusta, valmistamaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia, harrastamaan kuntoliikuntaa, vesijumppaa, tanssia, venyttelyä, joogaa, tuolijumppaa ja asahia, osallistumaan eriaiheisille luennoille ja osallistua tapahtumiimme – olet tervetullut mukaan!

Seniorit ovat tervetulleita myös iltakursseillemme. Päiväaikaan palvelutaloissa järjestettäville kursseille ovat tervetulleita myös palvelutalojen ulkopuolella asuvat eläkeläiset ja seniorit.

Lisäksi opisto järjestää vuosittain vaihtuva-aiheisia luentoja, näyttelyitä, konsertteja, pop-up -tapahtumia ja on mukana organisoijana sidosryhmiensä kanssa toteutettavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia, eikä niihin luentoja lukuun ottamatta tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Seniori-ikäisten kursseille ilmoittaudutaan opiston normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaisesti joko netissä tai puhelimitse. Opiston toimistossa Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa voi käydä ilmoittautumassa viraston aukioloaikoina. Ohjeet ilmoittautumiseen voit lukea Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai netissä HelleWistä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto. Netissä HelleWin kautta voit hakea kursseja ainealan, kurssikoodin tai vaikka hakusanan avulla. HelleWistä näet ajantasaiset tiedot kursseista sekä kurssipaikkatilanteen.

Liikkumalla hyvinvointia ja vireyttä!

Liikuntaharrastus on tärkeää säilyttää osana arkea myös ihmisen ikääntyessä. Lajivalikoimaan kuuluvat kuntoliikunta, kuntojumppa, tuolijumppa, tuolijumppa ja –tanssi, venyttely, asahi, vesijumppa ja kuntosaliharjoittelu. Tuntien tavoitteena on fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kohottaminen, toimintakyvyn parantaminen, virkistyminen, yhdessä harrastaminen sekä liikunnan ilo. Kuntosalilla ja liikuntaryhmissä käydessäsi sinulla tulee olla sisäliikuntaan soveltuvat kengät tai tossut ja liikuntaan soveltuvat vaatteet, sekä juomapullo. Kurssikohtaiset pukeutumisohjeet näet kurssin sisältökuvauksesta, jossa on kerrottu myös liikuntatilaan ja pukuhuoneisiin liittyvät tiedot. Kaikissa liikuntaryhmissä harjoittelet aina omalla vastuullasi. Kaikkiin ohjattuihin ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Katso vuosittainen kurssiohjelma kotiin jaetusta Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai HelleWistä. Valitse liikunta-aiheiset kurssit ainelistasta ”Terveysliikunta” tai Tanssi ja liikunta”.

Historia, yhteiskunta ja talous

 • Historia
 • Muu liiketalous, markkinointi, toimistoala

Kansalaisopiston ohjelmassa on usein mielenkiintoisia luentoja historiaan liittyvistä aiheista ja ilmiöistä, jotka nousevat esille esimerkiksi paikallisista tai lähiympäristön tapahtumista tai ajankohtaisista aiheista sekä meiltä että muualta. Toteutamme historia-aiheisia luentoja kuten muidenkin aiheryhmien aiheita saamiemme luentotoiveiden ja palautteen perusteella.

Säkylän kansalasiopisto haluaa edesauttaa yrittäjyyttä järjestäen luentoja ja lyhytkursseja muun muassa yrityksen perustamiseen ja markkinointiin liittyvistä aiheista.

Innostu ja onnistu yrittäjänä

Sopii yrityksen perustamista suunnitteleville ja myös jo yrittäjänä toimiville, pien- ja yksinyrittäjyyttä suunnitteleville. Yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen vaativat huolellisen suunnittelun, oikeat tiedot ja työvälineet. Koulutusillassa käymme erityisesti läpi tärkeitä markkinoinnin perusteita ja tutustumme lyhyesti mm. maksuttomasti netissä olevaan Yritystulkki-neuvonta-aineiston, jonka avulla voit valmistella oman yrityksesi perustamisen, löytää tarpeellisia työkaluja yritystoiminnan arkeen ja suunnitella yrityksesi tulevaisuutta.

Yrittäjyyden edistämiseksi Säkylän kansalaisopisto ideoi ja toteutti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa kaksi nuorille suunnattua hanketta, Yrittäjyysenergiaa! ja The Game -digihankkeen, joissa nuoret tutustuivat yrittämiseen, moniin alueella toimiviin yrityksiin ja myös paikallisiin yrittäjiin.

Myös Matkailuoppaan peruskurssi -hankkeeseen osallistuneet kävivät tutustumassa useisiin alueella sijaitseviin yrityksiin ja saivat siten tulevana paikallisena matkailuoppaana toimimiselleen tärkeitä ja ajantasaisia tietoja.

The Game -digihanke

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke

Maistiaisia tulevista kursseista

Johdanto juutalaisuuteen

Kristinusko sai alkunsa juutalaisuudessa. Hyvin pian se irtaantui omaksi uskonnokseen. Juutalaisuuden lisäksi kristinuskon juuria on kreikkalaisessa filosofiassa ja Persian zarathustralaisuudessa. Juutalaisuus ei kuitenkaan loppunut vaan sekin jatkui, kehittyi ja sopeutui aina uusiin ympäristöihin. Kurssin kuluessa käsitellään juutalainen kalenteri ja juhlat, ruokasäädökset, heprealainen Raamattu, varhainen juutalainen kirjallisuus (n. 200-1000 jKr.), juutalaisuuden suuntaukset, katsaus juutalaisten historiaan, antisemitismi ja juutalaiset Suomessa. Voit valmistautua kurssiin lukemalla Vanhaa testamenttia. Viimeisen kurssikerran jälkeen erikseen sovittavana ajankohtana omakustanteinen vierailu Turun synagogaan.

 

Psykologia ja kasvatus

 • Muu opetus, kasvatus ja koulutus
 • Psykologia, hyvinvointi

Säkylän kansalaisopistossa voivat opiskella myös omatoimiset erityisryhmiin kuuluvat henkilöt. Kehitysvammaisten omassa vertaisryhmän toimintakerhon ohjelmassa on pieniä käsitöitä, taiteilua, askartelua, helppojen pelien pelaamista, musiikin kuuntelua, karaokea, keskustelua ajankohtaisista asioista, lukukauden päätteeksi retki yhdessä sovittuun kohteeseen ja ennen kaikkea toimintaa mukavan yhdessäolon merkeissä. Opettaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja välineistön osallistujien käyttöön. Opisto kohdentaa mahdollisuuksiensa mukaan Opetushallituksen myöntämää opintosetelirahoitusta ryhmään osallistuvien kurssimaksuun.  Opetus tapahtuu koulujen tiloissa ja niihin on esteetön kulku.

Opiston ohjelmassa on psykologiaan ja hyvinvointiin liittyviä lyhytkursseja ja yhden illan kestoisia luentoja vuosittain vaihtuvin ajankohtaisin aihein. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi elämän muuttuviin tilanteisiin, elämäntapamuutoksiin ja kestävän kehityksen teemoihin.

Opiston järjestämillä kursseilla voit opiskella ensiaputaitoja ja saada opinnoistasi kurssin vaativuustason mukaisen ensiapukortin. Ensiapukursseilla on paljon käytännön harjoituksia, joiden avulla päästään harjoittelemaan mahdollisesti arkielämässä vastaan tulevia ensiaputilanteita. Kursseilla voit myös ajantasaistaa aiemmin oppimasi ensiaputiedot ja -taidot, saada suoritusmerkinnän ja uusia ensiapukorttisi. Maksu ensiapukortista on sisällytetty kurssimaksuun ja kortti toimitetaan opiston toimistosta.  Järjestämme ensiapukoulutusta myös tilauskoulutuksena esimerkiksi Säkylän kunnan henkilöstölle.

Psykologia- ja hyvinvointiaiheiset luennot toteutamme pääasiassa joko Säkylän koulukeskuksen auditoriossa tai tavallisissa luokissa.

Maistiaisia tulevista kursseista

Pieni päätös päivässä – painonhallintakurssi A

Sopii sinulle, joka haluat muutoksia hyvinvointiisi ja tottumuksiisi. Painonhallintaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perustuva kurssi, jossa pyrimme saamaan aikaan pysyviä ruokailu-, liikunta- ja elämänmuutoksia keskustelun, erilaisten harjoitusten ja materiaalin avulla. Kurssi on Diabetes- ja Sydänliiton kehittämä painonhallintaohjelma ja opettaja on suorittanut Suomen Sydänliitto ry:n Painonhallintaryhmän ohjaajakoulutuksen. Kokoonnumme 10 kertaa lukuvuoden aikana: 23.9., 7.10., 28.10., 11.11., 25.11.2019 ja 13.1., 27.1, 10.2., 24.2., 9.3.2020.

Musiikki

 • Kuorot ja yhteislauluryhmät
 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Musiikki

Säkylän kansalaisopistossa voivat vasta-alkajat ja jatkajat opiskella ja harrastaa musiikkia monipuolisesti. Järjestämme sekä yksilö- että ryhmäopetusta lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Voit opetella yksilöopiskelijana soittamaan pianoa, kanteletta, harmonikkaa, rumpuja, kitaraa, ukulelea ja opiskella yksilaulua sekä kartuttaa esiintymistaitoasi. Voit osallistua ryhmäopetuksena järjestettävään kuoroon, puhallinsoiton-opetukseen, erilaisiin lauluryhmiin. Jokaisen kurssin tarkemmat tiedot selviävät sisältöteksteistä, joissa on mainittuna myös ikäsuositukset ja kohderyhmä. Kaikille musiikkikursseillemme otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman karsintaa ja ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelija kustantaa itse opiskelussaan tarvitsemansa oppikirjat ja nuotit. Järjestämme musiikkikursseja eri puolilla kuntaa pääasiassa koulujen musiikkiluokissa:

 • Säkylän koulukeskus (Rantatie 340)
 • Isosäkylän koulu (Rantatie 363)
 • Kepolan koulu (Karjalantie 1)
 • Lallin koulu (Pyhän Henrikin tie 121)
 • Vuorenmaan kylätalo (Vuorenmaantie 80).

Ikäihmiset pääsevät osallistumaan musiikilliseen toimintaan palvelutaloilla järjestettävissä Muistoja ja musiikkia –ryhmissämme, joissa lauletaan ja kuunnellaan yhdessä tuttuja lauluja, sävelmiä ja omia toivelauluja. Haitarilla soitettu musiikki virkistää mieltä ja avaa mielen mukaviin muistoihin!

Musiikkiryhmiä kaiken ikäisille!

Maistiaisia tulevista kursseista

Nuotin vierestä -laulukurssi – syksy

Matalankynnyksen laulukurssi erityisesti sinulle, joka haluat laulaa, mutta koet ettet osaa tai uskalla laulaa. Tavoitteena on rohkaistua laulamaan itsenäisesti ja muiden kanssa. Vahvistamme omaa äänenkäyttöämme erilaisin harjoittein ja lauluin. Tule mukaan laulamaan ryhmässä – omalla äänelläsi! Ryhmäopetus.

Erilaisten frendien musiikkituokio

Sopii omatoimiselle kehitysvammaiselle. Musiikkiryhmässä laulamme karaokea yhdessä ja kuuntelemme musiikkia. Ota mukaasi iloinen mieli ja sisätossut.

Soitinopetus 1 – alkajille ja jatkajille

Tarkoitettu kaikenikäisille soittajille, niin vasta-alkajille kuin aikaisemminkin soittaneille. Voit valita soittimeksi pianon, kosketinsoittimen, basson, rummut, ukulelen tai kitaran (akustinen tai sähkö). Harjoittelet monipuolista ohjelmistoa toiveidesi ja lähtötasosi huomioiden. Kehität soittotekniikkaa ja nuotinlukutaitoa, tutustut musiikin merkintätapoihin, opettelet melodiasoittoa ja säestämään erityylisiä kappaleita sekä harjoittelet korvakuulolta soittamista. Käytämme oppimateriaalina erilaisia soitto-oppaita sekä verkkomateriaaleja, joista sovit opettajan kanssa 1. soittokerralla. Osa materiaalista on maksullista. Soitto-opetus yksilöllistä: 30 min/ yksi opiskelija/ soittokerta. 22 yksilöopetuskertaa/ opiskelija. Yksilöopetuskertojen lisäksi on kaksi yhteissoittokertaa (45 min/ kerta) syyslukukaudella ja kolme kevätlukukaudella, joiden ajankohdasta sovimme kurssin alussa. Soitto-opetukseen ei voi osallistua vain joka toinen viikko.

Puhaltimet soimaan – Tuulimyllyn Puhaltajat

Sopii aiemmin puhallinmusiikkia harrastaneille, jotka hallitsevat oman soittimensa perusteet. Opimme puhallinmusiikin yhteissoittoa. Mahdolliset esiintymiset eivät sisälly opetukseen/ opetustunteihin. Omakustanteiset nuotit. Lisätietoja opettajalta, puh. 050 5650 355. Ota mukaasi soitin ja nuottiteline (jos on, tarvittaessa molempia saat lainaksi).

Kielet

 • Suomi
 • Englanti
 • Espanja ja italia

Säkylän kansalaisopistossa voit opiskella suomea suomeksi, englantia, espanjaa ja italiaa. Kielten opiskelun tavoitteena on oppia kieltä omia taitoja käytännönläheisesti kartuttaen. Kielikursseilla edetään rauhalliseen tahtiin, opitaan uutta, tarvittaessa kerrataan aiemmin opittua, tehdään monipuolisia harjoituksia, opitaan kielioppia, sanastoa ja sanontoja, kuunnellaan äänitteitä ja rohkaistutaan myös käyttämän kieltä itse. Järjestämme kielikurssit iltapäivisin ja iltaisin Säkylän koulukeskuksessa (Rantatie 340) ja päiväaikaan myös Säkylän kunnankirjastolla (Sivarinkuja 6) tai Säkylän pelastuslaitoksen Säkylän toimipisteessä (Palomiehentie 2).

Kielikurssien sisältökuvauksissa kerromme kurssin kohderyhmän, oppikirjan ja taitotason. Taitotasot auttavat sinua valitsemaan oman osaamisesi ja tavoitteisiisi soveltuvan kielikurssin. Kun aloitetaan uuden kielen opiskelu aivan alusta, niin taitotasoksi määritellään A0.

Kielten taitotasot

Yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikko on linkitetty empiirisesti Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) asteikkoon.

Ylin taso

6 Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjotettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia. Taitotaso C2.

5 Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Taitotaso C1.

Keskitaso

4 Ymmärtää normaalitempoisempaa puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Taitotaso B2.

3 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras, saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksikertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Taitotaso B1.

Perustaso

2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntämien tai kielen hallinta voi olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Taitotaso A2.

1 Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskettavat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, jossa on lukuisia kielellisiä puutteita. Taitotaso A1.

Maistiaisia tulevista kursseista

Suomea suomeksi maahanmuuttajille – finnish language for immigrants

Harjoittelemme jokapäiväisen suomen kielen käyttöä, puheen ymmärtämistä, ääntämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on auttaa opiskelijat kommunikoimaan suomen kielellä arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa. Opit myös uutta sanastoa. Käytämme opettajan laatimia oppimateriaaleja eri kirjoista ja ääntämisharjoituksia netistä. Lähtötaso A1-A2. Opetuskielenä on suomi. Kurssiin sisältyy 27.9. Somen käyttötaitoja maahanmuuttajille, opettajana tradenomi Johanna Manninen. The course is at a beginner level where you will learn useful words and phrases. The idea is to develop these into speech and to practice everyday conversations. A1-A2. The course is at a beginner level where you will learn useful words and phrases. The idea is to develop these into speech and to practice everyday conversations. A1-A2.

Englannin kielen alkeet

Sopii henkilöille, jotka eivät ole opiskelleet englantia lukiossa taikka koulussa. Lähtökohtana on A0 taso. Lähdemme eteenpäin aakkosten ja diftongien ääntämisestä, yksikertaisten sanojen yhdistämiseen ja siitä lauseiden rakentamiseen. Käytämme oppikirjaa: Stepping Sones 1.

Espanjan kieli – jatkokurssi

iHola, que tal! Jatkokurssi tarkoitettu sinulle, joka olet jo hankkinut kielen perusteet ja olet opiskellut jonkin espanjan kurssin 1-kirjan (esim. iFantastico 1, Buenas Migas 1). Tule jatkamaan käytännön puhekielen opiskelua ja lisäämään espanjankielisen kulttuurin tietämystäsi. Harjoittelemme mm. kielen rakenteita, sanastoa ja keskitymme ääntämiseen. Käytämme oppikirjaa Buenas Migas 2 ja jatkamme kappaleesta 6. Taitotaso A2-B1. Lukuvuoden päätyttyä on tarkoitus käydä omakustanteisesti opintomatkalla Espanjassa. Kurssille osallistuminen ei edellytä matkalle osallistumista, opisto ei ole mukana matkan järjestelyissä.

Matkailijat – italian alkeita

Jatkoryhmä on tarkoitettu sinulle, joka aloitit kurssin viime vuonna tai olet joskus opiskellut alkeistasolla. Sopii myös sinulle, joka aiot tulevaisuudessa matkustaa Italiaan ja haluat parantaa lomakokemuksiasi osaamalla kielen perusteita. Käytännönläheisellä kurssilla opimme mm. tervehtimään, kertomaan perheestä, kysymään neuvoja, tilaamaan taksin tai ruokaa ravintolassa ja miten selviytyä eri tilanteista Italian matkoilla. Käytämme oppikirjaa Espresso 1 ja jatkamme kappaleesta 6. Opettajan äidinkieli on italia. Taitotaso A1. Lukukauden päättymisen jälkeen on tarkoitus käydä omakustanteisesti opintomatkalla Italiassa. Kurssille osallistuminen ei edellytä matkalle osallistumista, opisto ei ole mukana markan järjestelyissä.

Tietotekniikka

 • Tietotekniikan hyväksikäyttö

Voit osallistua normaalina lähiopiskeluna pääasiassa kerran viikossa kokoontuville tietotekniikan hyväksikäyttökursseillemme, joissa edetään rauhalliseen tahtiin uutta oppien ja tarvittaessa jo opittua kerraten. Kurssien tuntimäärät ja sisällöt vaihtelevat kulloisenkin aiheen mukaan. Kurssien sisältöteksteissä on kerrottu kohderyhmä, lähtötaso ja ne asiat ja asiakokonaisuudet, jotka kurssilla käydään läpi. Toteutamme tietotekniikan ja digilaitteiden lähiopetuksen tietotekniikkaluokassa tai muissa tietokoneiden ja digilaitteiden opetukseen soveltuvissa luokissa Säkylän koulukeskuksessa (Rantatie 340). Useilla kursseilla voit oppia käyttämään omia laitteitasi.

Säkylän kansalaisopistossa voi joinakin lukuvuosina osallistua ja suorittaa tietotekniikkaan liittyviä verkkokursseja, joita opisto organisoi yhteistyökumppaneidensa kanssa. Verkkokurssien aiheina ovat ohjelmointi, tietokanta, pelikehitys, peligrafiikka, animaatiot ja ohjelmointikieli. Näillä kursseilla opiskelet kotona ja hyödynnät omaa kotikonettasi tai laitteitasi, koska lähiopetusta ei ole. Kursseilla toimii opettajana verkkotutor, joka on viikoittain paikalla verkossa tiettyyn, ennalta ilmoitettuna viikonpäivänä ja kellonaikana. Tutorille voit esittää kysymyksiä ja hän auttaa opiskelun etenemistä. Kurssien tarkemmat otsikot ja sisällöt voit lukea opiston opinto-oppaasta ja netissä.

Ota digitaidot haltuun!

Digiä diggaamaan – satakuntalaisittan rikiä rikkaamaan -hankkeen aikana toteutamme erityisesti senioreille, työttömille ja maahanmuuttajille suunnattuja maksuttomia tietoiskuja, luentoja ja muutaman tunnin kestoisia koulutuksia.

Tietoiskuihin voi tulla vain kuuntelemaan tai ottaa mukaansa oma laitteensa ja opetella siinä samalla.  Koulutustilaisuuksissa ovat aiheina mm. mitä digi on, erilaisten digitaalisten palveluiden käyttö (esim. Kela, Omakanta, sähköinen työnhaku), tietoturva ja tietosuoja, sosiaalinen media, hakukoneet ja niiden käyttö, verkkokaupat, terminologia, digitaaliset kodinkoneet ja asiointi toisen puolesta. Lisäksi järjestämme opastusta kansalaisopiston kursseille ilmoittautumiseen ja ilmoittautumisen harjoitteluun. Koulutuksien järjestäminen aloitetaan syyslukukaudella 2019 ja niitä jatketaan vuoden 2020, jolloin hankkeen toiminta-aika päättyy.

Tavoitteena on saada koulutuksiin osallistuja kiinnostumaan digitalisaatiosta ja antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista. Lisätietoja koulutuksista saat opinto-oppaastamme ja netistä.

Maistiaisia tulevista kursseista

Älypuhelin taskussa – Android-jatkokurssi A

Jatkokurssi Samsungia, LG:tä, Huaweita, Honoria, Sonya tai uutta Nokiaa älypuhelimena käyttäville. Hallitset jo Android-älypuhelimesi perusteet, mutta haluat oppia lisää. Opettelemme älypuhelimen toimintoja ja sovelluksia, esimerkiksi käyttämään puhelinta kamerana. Tutustumme viiva- ja QR-koodien käyttöön. Ota mukaan älypuhelimesi (Android).

Pop up – opi ilmoittautumaan netissä 3

Tule harjoittelemaan netti-ilmoittautumista kansalaisopiston kurssille. Saat opettajalta henkilökohtaista opastusta. Käytämme harjoittelussa apuna 10010 Ilmoittautumisen testikurssia, josta ilmoittautumistietosi poistetaan harjoittelusi päätteeksi. Maksuton koulutus toteutetaan osana Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanketta. POP UP -tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tekniikka

 • Muu tietotekniikka ja tietoliikenne

Yhteiskunnan jatkuva kehittyminen ja digitalisoituminen asettavat meille kaikille haasteita pysyä mukana jatkuvissa muutoksissa. Muutokset edellyttävät jatkuvaa tietojen ja taitojen ajantasaistamista ja ylläpitämistä sekä tarvetta osata käyttää niin tekniikkaa kuin teknisiä laitteitakin arkipäiviimme liittyvissä tehtävissä ja tilanteissa. Digitaalisten laitteiden käyttö ja sähköinen asiointi lisäävät merkittävästi myös tarvettamme tietää tietoturvasta ja tietosuojasta.

Säkylän kansalaisopiston opintotarjonnassa otetaan huomioon tekniikkaan liittyviä luentoja ja kursseja, joiden aiheet vaihtuvat vuosittain. Ohjelmassamme onkin säännöllisin väliajoin vesillä liikkumisen turvallisuuteen tähtäävä Saaristolaivurikurssi, Rannikkolaivurikurssi ja Gevni. Tuleva kurssitarjontamme sisältää mahdollisuuden päästä perehtymään radioliikenteeseen Radioamatööri – peruskurssilla, jolle voivat osallistua aikuiset ja luku- ja kirjoitustaitoiset lapset. Ajankohtaista on edelleen digitaalisuus sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät aiheet. Opiston ohjelmassa on uutena Virtuaalinen 3-d rakennussuunnittelun mallinnusohjelman peruskurssi..

Säkylän kansalaisopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutetussa The Game -digihankkeessa tutustuttiin laajasti digitaalisuuteen, tekoälyyn, teknologiaan, automatiikkaan, robotikkaan ja peleihin – digitaalista markkinointia ja verkkokauppaa unohtamatta. Hankkeen aikana käytiin tutustumiskäynnillä Robotiikka Akatemiassa Porissa, jossa nuoret pääsivät muun muassa ohjelmoimaan, tutustumaan 3D-tulostimiin, droneihin, robotteihin, lämpökameraan, digitaalisiin peleihin, terveydenhuollolle kehitettyihin peleihin apulaitteisiin ja ajelemaan virtuaalisesti vuoristoradalla. Hanke myös yhdisti nuoret ja paikalliset digiyritykset, joihin tehdyillä yritysvierailuilla nähtiin digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia työelämässä.

Kuvagalleria The Game -digihanke – vierailut Robotiikka Akatemiassa ja Robotmation Oy:ssä

Kaikille avoin ja maksuton yleisluento syksyllä:

Yleistä tietoturvasta ja tietosuojasta – miksi ne ovat tärkeitä?

Maksuton koulutus on tarkoitettu kaikille aiheista kiinnostuneille kuntalaisille. Koulutusiltapäivässä käsitellään Uusi tietosuojalainsäädäntö (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Tietosuojalaki), joiden tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, vastata uusiin digitalisaation ja globalisaation tietosuojakysymyksiin ja yhtenäistää tietosuojaa EU:ssa. Lisäksi yleisimpiä tietoturva- ja tietosuojariskejä ja niihin varautuminen. Luennoitsijalta saa vastauksia aiheesta esitettyihin kysymyksiin. Luennoija on Tampereen kaupungin tietosuojavastaava Ari Andreasson. Maksuton koulutus järjestetään osana Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanketta.

Esittävä taide ja kirjallisuus

 • Näyttämötaiteet
 • Kulttuuri ja yhteiskunta

Säkylän kansalaisopistossa on nuorten ja aikuisten on mahdollista osallistua kevätkauden ajan teatterikurssille, jossa opitaan ilmaisu- ja esiintymistaitoa, näyttelijänä toimimista ja teatterin tekemistä ammattilaisen ohjauksessa. Kurssille on suunnattu sekä nuorille että aikuisille, aloittelijoille ja aiempina vuosina teatteriryhmässä mukana olleille. Oppimisen ohella valmistellaan näytelmää Katismaan kesäteatteriin. Näytelmää harjoitellaan myös kurssituntien ulkopuolella kesäkuussa, minkä vuoksi mukaantulo vaatii osallistujalta sitoutumista heinäkuun puoliväliin saakka ja kahtena elokuisena iltana.

Kulttuuri- ja yhteiskunta-aiheiset kurssit, retket, tapahtumat, seminaarit ja luennot vaihtuvat lukuvuosittain. Muistoja ja muistojen musiikkia –ryhmät on pyritty toteuttamaan joka lukuvuosi. Nämä ryhmät kokoontuvat aamupäivisin Ikäihmisten koti Helmiinassa ja Palvelutalo Wilhelmiinassa. Näihin ryhmiin voivat osallistua palvelutalojen asukkaat ja myös palvelutalojen ulkopuolelta tulevat.

Säkylän kansalaispisto ideoi, toimii ja toteuttaa yhteistyössä Säkylän kulttuuritoimen ja monien muiden tahojen kanssa erilaisia tapahtumia ja retkiä.

Opisto on mukana elokuussa 2019 järjestettävässä Taiteiden yö -tapahtumassa Säkylässä.

Tehdään teatteriii – Säkylän harrastajateatteri harjoittelee kesänäytelmää

Menneisyydestä nykyisyyteen – Euran ja Säkylän käsityökulttuuria 26.1.2019

Retkikohteena Lapuan kankurit 6.10.2018

Päivä museolla – Korven mylly 9.6.2018

Maistiaisia tulevista kursseista

Muistoja ja muistojen musiikkia

Sopii ikäihmiselle, myös muutkin kuin wilhelmiinalaiset ovat tervetulleita mukaan. Virikkeellistä ja hyvinvointia lisäävää toimintaa, jossa keskustelemme ajankohtaan liittyvistä ja omista muistoista ja kuuntelemme ja laulamme tuttuja lauluja vuosikymmenten varrelta, joka toinen kerta harmonikan säestyksellä. Kokoontumiset joka viikko.

Kuvataiteet ja muotoilu

 • Kuvataiteet
 • Posliininmaalaus
 • Muut taide- ja taitoaineet

Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja luovuutta sekä kuvallisen ilmaisun keinojen tekniikoiden oppimista ja hallintaa. Kuvataiteisiin ja muotoiluun kuluvat kuvataiteen, posliininmaalaus, muut taide- ja taitoaineet ja muut humanistiset ja esteettiset aineet. Kuvataiteessa järjestetään monien tekniikoiden opettelua ja hallintaa mahdollistavia kuvataidepajoja aikuisille ja lapsille, joissa opiskelijana pääset halutessasi kokeilemaan ja toteuttamaan omia kykyjäsi omien valintojesi ja mieltymystesi perusteella. Posliininmaalauksessa opit ja harjoittelet sivellintekniikan lisäksi muita tekniikoita posliinin ja lasin kuvioimisessa. Opettaja ohjaa mielellään myös kokeilemaan uusia kuvioimisen toteutustapoja. Opettajan ohjauksessa ja kannustaessa rohkaistut toteuttamaan omat ideasi ja opit myös uutta. Ryhmäopetuksessa opit myös toisilta oppijoilta. Posliinit poltetaan Taitotalon uunitilan uuneissa.

Kursseille ei vaadita ennakko-osaamista, joten olet aloittelijana tai jatkajana tervetullut mukaan – jokainen tekee ja kehittyy omien taitojensa ja tavoitteidensa mukaan. Voit tulla kuvataiteen ja muotoilun kursseille kokeilemaan eri tekniikoita!

Kuvataiteiden galleria

Maistiaisia tulevista kursseista

Syksyn lasinsulatuskurssi

Sopii aikuisille ja aikuisen kanssa tulevalle kouluikäiselle lapselle. Tule oppimaan värikästä lasinsulatusta (uunisulatustekniikka)! Valmistat pienen pyöreän rinta- tai kaulakorun, jonka voit kiinnittää osaksi ketjukorua tai liittää silkki- tai nahkanauhaan. Tutustumme myös siihen, mitä muuta tekniikalla voi toteuttaa. Värillistä ja kirkasta sulatuslasia voit ostaa kurssipaikalla opettajalta. Työkalumaksu 8 €/ hlö sekä sulatusmaksu töistä työn koon mukaan ja tarvittavat materiaalit käytön mukaan maksat opettajalle. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, sakset, musta ohutkärkinen vedenpitävä (permanent) tussi, viivain, piirustuspaperia, mukavat työvaatteet ja sisäkengät. Lisätietoja saat opettajalta: puh. 050 559 0056.

Lasten taidetohinat – taidepaja lapsille ja nuorille

Sopii kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tule mukaan, aiempaa kokemusta taiteesta et tarvitse. Pääapino on ohjatulla työskentelyllä. Tarkoitus on, että omat kiinnostuksesi kohteet muuntuvat elämyksiksi ja kokemuksiksi taiteen kautta. Hyödynnämme taiteen eri osa-alueita, monialaisuutta ja elämyksellisyyttä harjoituksia tekemällä ja tutkimalla taidetta. Käymme läpi yleisimmät taiteen muodot, välineet, materiaalit ja tekniikat. Käytännön tekemisen ohella pohdimme mitä taide on.

Maalaa lasia ja posliinia –kesäkurssi 2020

Sopii vasta-alkajille ja jatkajille, aikuisille ja nuorille. Opit maalamaan ja kuvioimaan käyttö- ja koristeposliinia ja lasia. Opit omien valintojesi mukaan erilaisia tekniikoita ja myös työvälineiden käyttöä. Aloittelijana harjoittelet perustyötapoja. Käytämme hajuttomia aineita. Värejä ja muita tarvikkeita ostettavissa opettajalta. Kokoontumiset ma 1.6., ke 3.6., la 6.6., ma 8.6. ja ke 10.6.2020. Ota mukaasi maalaustarvikkeet (jos jo on), muistiinpanovälineet, sileä kaakelilaatta, sakset, iso kerniliina, talouspaperia, vesipurkki ja sisäkengät.

Käsillä tekemistä ja taiteilua Helmiinassa – syksy

Sopii ikäihmiselle. Hyvinvointia, vireyttä ja arjen piristystä helppojen käsitöiden, askartelun ja taiteilun parissa. Tekemisen ohella jaamme muistojamme ja ajatuksiamme. Muutkin kuin helmiinalaiset ovat tervetulleita mukaan. Laskutetaan materiaalimaksua 5 €/ hlö. Kokoontumiset kerran viikossa, mutta ei 11.10., 15.11.2019.

Kirjansidonta

Sopii aikuisille ja nuorille. Tutustut kirjan sitomiseen käytännönläheisesti valmistamalla tyhjäsivuisia kirjoja, joita voit käyttää päivä-, runo-, muisto- ja/tai keittokirjoina. Voit valita sitomisessa sidokseksi perinteisen, keskiaikaisen tai japanilaisen sidontatavan. Kiinnostuksesi mukaan värjäät/ kuvioit kirjojen kansia varten nahkaa tai paperia. Voit hyödyntää kirjan kansien toteutuksessa myös vanhaa tekstiiliä (ota mukaasi). Kurssilla et voi korjata vanhoja kirjojasi. Perustyökalut ja muut materiaalit ostettavissasi kurssipaikalla opettajalta. Kokoontumiset: pe 6.3. klo 18.00 – 21.00, la 21.3. ja su 22.3. klo 10.00-15.00.

Käden taidot

 • Kudonta
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Ompelu
 • Muut käsityökurssit
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Verhoilu
 • Puu- ja metallityöt
 • Muut taide- ja taitoaineet

Taitoaineiden tavoitteena on tarjota osallistujille tietoja, taitoja ja elämyksiä, jotka tukevat ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä ja antavat mahdollisuuden itsensä kehittämisen yksilönä ja myös toimimalla ryhmässä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Järjestämme kursseja lapsille, nuorille, lapsille yhdessä aikuisen kanssa ja eri-ikäisille aikuisille, seniori-ikäisiä unohtamatta. Käden taitoihin kuuluvat kankaankudonta, lankatyöt ja huovutus, ompelu, muut käsityöaiheiset lyhytkurssit, korujen ja esineiden valmistus, verhoilu, puutyöt ja metallityöt. Osa kädentaitojen kusseista toteutetaan vuosittain ja osa aiheista vaihtuu lukuvuosittain.

Opisto ei vakuuta opiskelijoita tapaturman varalta, vaan jokainen osallistuja huolehtii omasta vapaa-ajanvakuutuksestaan. Opiskelijat kustantavat itse kaikki tarvitsemansa ja käyttämänsä materiaalit.

Taitoaineiden opetus järjestetään eri puolilla kuntaa pääasiassa koulujen tiloissa: Säkylän koulukeskuksessa, Taitotalossa, Lallin koululla, Isosäkylän koululla ja Kepolan koululla. Verhoiluopetus toteutetaan yksityiseltä vuokratuissa tiloissa.

Kuvagalleria

Maistiaisia tulevista kursseista

Kankaankudonta, tietokoneohjatut kangaspuut ja WeavePoint -suunnitteluohjelma

Kudot vasta-alkajana ja jatkajana omien valintojesi mukaisia kankaita yhdessä rakennettavissa ryhmäloimissa. Opit loimen luomisen, rakentamaan ja kutomaan kankaita käyttäen eri sidoksia ja valitsemiasi materiaaleja, hyödyntämään WeavePoint-kankaiden suunnitteluohjelmaa sekä käyttämään tietokoneohjattuja kangaspuita että damastipuita tavallisten vipupuiden lisäksi. Pakollisena työnä damastikangas. Jatkajana kudot mm. edellisenä lukuvuotena aloittamasi työt valmiiksi. Kurssilla voit myös viimeistellä kutomasi kankaat. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, sakset, mittanauha, ompelutarvikkeet, esiliina ja sisäkengät. Kurssiin sisältyy 30.9. maksuton 30. Somen käyttötaitoja kutojille, opettajana tradenomi Johannan Manninen.

Pitsinnypläys

Sopii vasta-alkajille ja jatkajille, myös kouluikäisille lapsille ja nuorille. Opettelemme nypläyksen perusasioita alkeista lähtien. Nypläystyöt oman valintasi ja taitotasosi mukaan. Saat lisätietoja nypläyksestä, välineistä, malleista ja niiden hankinnasta. Opettajalta ostettavissa mm. nypylöitä. Ota 1. kerralle mukaasi kankaalla päällystetty Finnfoam-levy 60 x 60 cm tai nypläystyynysi, sakset, nypläyslankaa no 70, nypylöitä noin 30 kpl ja lasipäisiä nuppineuloja (Prym) ja sisäkengät. Tarvittaessa saat opiston alustan lainaksi.

Tekstiilikoru

Sopii aloittelijoille ja jo ennenkin ommelleille, kouluikäisistä aikuisiin. Ompelet oman valintasi mukaan persoonallisia rinta-, kaula- ja rannekoruja arkeen ja juhlaan erilaisista kankaista ja nauhoista. Koristelet korut helmin, paljetein, napein, erilaisilla ompeleilla ja käsinkirjonnalla. Materiaaleiksi sopivat pienetkin tekstiilisuikaleet (mm. villa, silkki, puuvilla, sametti, pitsit). Opettajalta ostettavissa materiaaleja, joista maksu käytön mukaan. Kokoontumiset: 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12.2019. Ota mukaasi ompelulankaa, neuloja, sakset ja muut perusompelutarvikkeet.

Kansallispuku

Sopii käsinompelutaitosille, jotka ovat kiinnostuneita kansallispuvun/ kansallispuvun osien valmistamisesta. Ompelet käsin perinteisin tavoin kansallispuvun, puvun osia tai uudistat vanhaa pukuasi. Perehdymme kansallispukujen historiaan, säädöksiin ja materiaaleihin. Kaikki materiaalit ja ompelutarvikkeet omakustanteisia (eivät sisälly kurssimaksuun) ja hankit ne itse opettajalta saamiesi ohjeiden perusteella. Mieti etukäteen, mitä aiot kurssilla valmistaa ja ota mukaasi materiaalit ja kankaat (jos niitä on), käsinompelutarvikkeet, kaavapaperia, mittanauha, sakset.

Nahkatöiden peruskurssi 1

Sopii aloittelijoille. Perinteisellä käsinompelutekniikalla valmistat paksusta valjasnahasta laadukkaita nahkatöitä. Aloittelijat aloittavat samanlaisella pienellä työllä, minkä valmistamme yhdessä edeten vaihe vaiheelta. Lisäksi ehdit valmistamaan yhden viikonlopun aikana esim. koiranpannan, koiraremmin, vyön tai punotun rannekorun. Myös pienet valjastyöt tai korjaukset hevosvaljaisiin ovat mahdollisia. Omia toiveitasi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Ompeluvälineet käytettävissäsi ja kaikki materiaalit voit ostaa kurssipaikalla opettajaIta.

Opi muinaistekniikoita

Sopii vasta-alkajille, perinne- ja muinaiskäsitöistä kiinnostuneille. Tutustumme muutamiin keskeisiin tekniikoihin ja valmistamme pienen käyttö- tai koriste-esineen luusta tai sarvesta (esim. kinnasneula), luomme loimen ja kudomme nauhan perinteisellä lautanauhatekniikalla, tutustumme kuteettomiin nyöreihin ja nauhoihin sekä neulakinnasteknikkaan ja teemme pienen applikaatiokoristeen pronssi- tai messinkispiraalista. Sovimme 1. kerralla kurssikertojen aiheet, sisällön ja kullakin kerralla käytettävät työvälineet ja materiaalit. Opettajalta ostettavissa tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä, voit käyttää myös omia.

Hopealusikoista ja haarukoista koruja

Sopii henkilöille, jotka haluavat oppia valmistamaan hopealusikoista tai -haarukoista koruja kultasepän tekniikoita käyttäen. Voit tehdä valintasi mukaan riipuksia, korva- ja rannekoruja, sormuksia, avaimenperiä, ym. Opettaja tuo tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mutta lusikat ja haarukat sinun täytyy tuoda itse. Opettajalta ostettavissa valmisketjuja, lukkoja, kiviä, hopealevyä ja -lankaa ym. yhdistettäväksi koruihin, joista käteismaksu käyttösi mukaan. Koruihin voit hyvin yhdistää ketjukorukurssilla tehtyjä ketjuja, esim. ranne- ja kaulakoruihin. Huomioithan, että lusikkakorujen teko vaatii jonkun verran sormi- ja käsivoimia esimerkiksi sormuksia taivuteltaessa. Tarvikemaksun 6 €/ hlö maksat opettajalle, käteismaksu. Ota mukaasi hyvin istuvat työhanskat, hopealusikoita tai -haarukoita (ei alpakkaisia, ALP).

Puutyö alakouluikäisille

Sopii kouluikäisille tytöille ja pojille. Opit valmistamaan pienimuotoisia puutöitä omaan käyttöösi ja käyttämään käsikäyttöisiä työvälineitä. Tutustumme tilojen ja työvälineiden turvalliseen käyttöön ja käymme läpi toteutettavien töiden suunnitelmat, valmistamis- ja viimeistelyvaiheet. Kaikki tarvitsemasi materiaalit ovat omakustanteisia ja opettaja hankkii ne.

Askartelua sekatekniikoin

Sopii erilaisista askartelutekniikoista kiinnostuneille. Sinulta ei vaadita taiteellisuutta, kiinnostuksesi ja intosi uuden kokeilemiseen ja tekemiseen riittävät. Tutustut Big shot -laitteen käyttöön ja mielenkiintoisiin aineisiin, joita voit käyttää askartelutöissäsi yhdessä tai erikseen. Voit tehdä oman valintasi mukaan mm. kortteja, koristeita, kuvallista päiväkirjaa ja kuvioida paperia. Opettajalta ostettavissa kaikki materiaalit, joilla pääset 1. kerralla kokeiluissasi alkuun, materiaalimaksun 15 € maksat opettajalle. Kokoontumiset: 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. ja 27.11.2019.

Kotitalous, maa- ja metsätalous

 • Ympäristö
 • Kotitalous

Opisto tarjoaa vuosittain maksuttomia ja kaikille avoimia yleisluentoja ympäristöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Useimmat kotitalouskurssit ovat yhden tai muutaman kurssi-illan kestoisia, joissa opettaja perehdyttää osallistujat tarvittaviin raaka-aineisiin ja valmistettavien ruokien tai leivonnaisten resepteihin. Ruuat ja leivonnaiset toteutetaan opettajan ohjauksessa yleensä pareittain. Yhdessä tekemisen lomassa tutustuu uusiinkin ruoka-aineisiin ja valmistusnikseihin. Illan kohokohta onkin maukkaiden aikaansaannosten maistelu tai ruuanvalmistuskursseilla valmistetun menun mukaisten alku-, pää- ja jälkiruokien nauttiminen yhdessä aterioiden. Kurssilla toteutettuja ruokia ja leivonnaisia on helppo valmistaa jälkeenpäin myös kotona, koska kaikki osallistujat saavat reseptit mukaansa.

Ruokagalleria

Maistiaisia tulevista kursseista

Kotitalouden energiailta – mihin energiaa kuluu ja miten energiaa voi säästää

Illassa pureudumme kotitalouden energiankulutuksen jakautumiseen ja eri säästömahdollisuuksiin päästöjä unohtamatta. Luomme katsauksen energiakentän tulevaisuuden muutoksiin, jotka koskevat myös tavallista kuluttajaa. Luennoimassa useita asiantuntijoita. Tilaisuuteen on vapaa pääsy (ei ennakkoilmoittautumista) ja se järjestetään yhteistyössä Alueellisen energianeuvontahankkeen ja ILSA -ilmastoviisas Satakunta -hankkeen kanssa.

Maukkaita kasvisherkkuja

Tahtoisitko syödä enemmän kasvisruokia, mutta ideat puuttuvat? Tämä kurssi sopii sinulle! Saat ideoita arkiruokiisi ja opit laittamaan herkullista ruokaa kasviksista, myös gluteenittomia ja maidottomia herkkuja. Raaka-ainemaksu 10 €/ hlö laskutetaan kurssimaksun yhteydessä (yht. 25 €). Ilmoittautumisen yhteydessä annettava tieto erityisruokavaliosta! Ota mukaasi hiussuoja, essu, sisäkengät ja muutamia muovirasioita, joihin voit ottaa kotiinviemisiksi maistiaiset kurssilta.

Terveysliikunta

 • Jooga, asahi, pilates
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa

Terveysliikunta lisää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikunta ylläpitää, kehittää ja parantaa terveyttä. Ryhmässä toimiminen edistää mielen virkeyttä.

Terveysliikuntaan kuuluvat jooga, asahi ja pilates. Pilateksesta järjestetään alkeis- ja jatkokursseja. Asahissa liikutaan seisten ja kurssit sopivat kaikille ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta.

Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa koostuu useista kuntosali-, venyttely-, tuolijumppa- ja kevyen jumpan kursseista. Kurssit on suunnattu eri-ikäisille aikuisille, myös senioreille ja kevyen liikunnan ystäville.

Kurssit kokoontuvat pääasiassa kouluilla Säkylän liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntasaleissa: Säkylän koulukeskuksessa, Säkylähallilla, Huovinrinteen koululla, Kepolan koululla, Lallin koululla ja Karhusuon koululla. Tuolijumppaa ja –tanssia kurssit kokoontuvat Palvelutalo Wilhelmiinassa ja Terveyskeskuksen päiväsalissa.

Maistiaisia tulevista kursseista

Hathajooga

Sopii aikuisille ja nuorille. Rauhallinen ja lempeä joogatunti. Tasapainotamme kehon ja rauhoitamme mielen joogaharjoituksen avulla. Opit olemaan läsnä tässä hetkessä ja rentoutumaan. Teemme sekä staattisia että dynaamisia asanoita ja hengitysharjoituksia, matolla ja seisten. Ota mukaasi joogamatto, mukavat ja joustavat vaatteet sekä peitto loppurentoutusta varten.

Tuolijumppaa naisille ja miehille

Sopii naisille ja miehille. Lisäämme hyvinvointiasi ja lihaskuntoasi vaihtelevan musiikin tahdissa tuolilla istuen: alkulämmittely, käsiliikkeitä, polven nostoja, selän kiertoliikkeitä ja venytyksiä eri lihasryhmille ja niska-hartiaseudun lihaksille. Voimme käyttää ryhmän toiveiden mukaan liikkeitä tehostamassa käsipainoja, keppiä ja kuminauhaa.

Tanssi ja liikunta

 • Kuntotanssi
 • Senioritanssi
 • Tanssi
 • Liikunta
 • Kuntoliikunta

Tanssi- ja liikuntakurssien tavoitteena on edesauttaa opiskelijan terveyttä, auttaa ylläpitämään ja kehittämään liikunnallista elämäntapaa, lisätä opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ryhmässä liikkumalla. Kursseja on suunnattu lapsille, aikuisille ja erityisryhmälle.

Kuntotanssi ja tsumpailu antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikunnallisen tanssin harrastamiseen ilman paria ryhmässä tanssien.

Monipuoliseen liikkumiseen voi osallistua myös erilaisissa jumpissa, tehotreeneissä, kahvakuulassa sekä eri-ikäiset naiset että miehet ja myös nuoret. Opisto järjestää myös eri kohderyhmille useita vesiliikuntakursseja sunnuntai-iltapäivisin. Erikoiskursseina toteutetaan uimataitoisille aikuisille ja lapsille tarkoitetut pienet merenneitokoulut, joissa käytetään uimapuvun lisäksi vedenneidon pyrstöä. Alle kouluikäisille lapsille on omat höntsäliikuntaryhmät, joissa lastenmusiikin tahdittama temppuilu kehittää lapsen liikkuvuutta, motoriikkaa, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä sekä harjaannuttaa perusliikkeitä kuten hyppäämistä, heilumista, pyörimistä, ryömimistä, kiipeämistä ja edistää samalla lapsen hyvinvointia. Myös lapsen reagointi- ja rytmikyky ja tasapaino kehittyvät ja samalla opitaan toimimaan ryhmässä ja tehtäväohjeiden mukaan.

Liikunta-, kuntoliikunta- ja tanssikursseja järjestetään koko kunnan alueella…

…kuten Säkylän liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntatiloissa: Säkylän koulukeskuksessa, Säkylähallilla, Karhusuon koululla, Kepolan koululla ja Lallin koululla. Lisäksi Tuiskulan seuratalolla, Sydänmaan Kyläkeskuksen Piharivissä ja uintitekniikka- ja vesiliikuntakursseja Varuskunnan Kuntotalolla Huovinrinteellä.

Maistiaisia tulevista kursseista

Jumppastartti viikkoon

Sopii naisille ja miehille, uusille ja aiemminkin mukana olleille. Monipuolista jumppaa vaihtelevan musiikin tahdittamana, jossa sykkeesi saadaan nousemaan ja samalla vähennämme lihasten kireyttä, parannamme oloa ja edistämme tasapainon hallintaa. Oman valintasi mukaan hypyillä tai ilman.

Höntsäily 1 – liikunnallinen temppuilukoulu 3-6-vuotiaille

Tytöille ja pojille sopivaa lastenmusiikin tahdittamaa temppuilua. Kehittää lapsen liikkuvuutta, motoriikkaa, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä sekä harjaannuttaa perusliikkeitä kuten hyppäämistä, heilumista, pyörimistä, ryömimistä, kiipeämistä ja edistää lapsen hyvinvointia. Reagointi- ja rytmikyky ja tasapaino kehittyvät. Lapsi oppii toimimaan ryhmässä ja tehtäväohjeiden mukaan. Sisäliikuntaan soveltuva vaatetus.

Pieni merenneitokoulu – alkeet

Sopii uimataitoisille yli 7 v lapselle ja aikuiselle, jolla on hyvä uimataito. Molemmat ilmoittautuvat kurssilaiseksi. Ehdoton uimataitovaatimus: osattava uida yhtäjaksoisesti 50 metriä, kellua vatsallaan ja selällään, pitää pystyä sukeltamaan vaivattomasti vedessä ja veden alla. Teemme monenlaisia vedenalaisia tehtäviä kuten erilaisia sukelluksia, kuperkeikkoja, aarteiden etsimistä, kukin oman tasonsa mukaan. Merenneitouinti kehittää keskivartalosi lihaksia ja se on ihanaa ja rentouttavaa. Innosta lapsi oppimaan uimisen taito ammattitaitoisen uimaopettajan ohjauksessa ja tule mukaan oppimaan itsekin! Uimme altaan matalassa päässä. Kurssimaksun lisäksi ei uimahallimaksua. Omakustanteinen merenneidonpyrstö.

Vesijumppaa altaan matalassa päässä – syksy

Sopii naisille ja miehille. Uimataidottomuus ei ole este vesivoimisteluun osallistumiselle. Hyvää, tehokasta ja mukaansatempaavaa perusvesijumppaa vaihtelevan musiikin tahdissa veden vastuksen tehostaessa liikkeitäsi ja antaen haastetta tasapainollesi. Lihasjännitys ja kivut vähenevät veden hierovan ja rentouttavan vaikutuksen johdosta. Käytämme tarpeen mukaan erilaisia apuvälineitä. Kurssimaksun lisäksi ei uimahallimaksua.

Kehitetään uintitekniikkaa 1

Tarkoitettu aikuisille ja alle 18-vuotilaat voivat osallistua kurssille huoltajan seurassa, osallistujilta vaaditaan uimataito. Soveltuu sekä kuntouimareille että aktiivisesti uintia harrastaville (esim. triathlonistit ja uimarit). Kurssilla käydään alkeista alkaen läpi vapaauinnin, selkäuinnin ja rintauinnin tekniikat sekä näiden lajien käännökset ja startit. Pääpaino on omatoimiseen harjoitteluun ohjaamiseen ja oman harjoittelun monipuolistamiseen.

Kunnon kuntoa – kuntoliikuntaa miehille

Sopii kaikenikäisille miehille kuntoilijasta urheilijaan, myös nuorille. Toiminnallinen kiertoharjoittelu, jossa vuorottelevat lihaskunto- ja aerobiset harjoitukset monipuolisilla apuvälineillä. Alussa lämmittely ja lopussa venytykset. Tehokas kunnon kohottaja.

Kuntoliikuntaa miehille ja naisille

Sopii naisille ja miehille. Uudet ja aiemmin mukana olleet, tervetuloa mukaan! Hyvää perusjumppaa vaihtelevan musiikin tahdissa. Kohotamme lihaskuntoa käyttäen ja vaihdellen liikunnan apuvälineitä. Sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenyttelyn.

Ajankohtaista

Maalataan posliinia ja lasia – kesäkurssi 2020

Posliininmaalauksen kesäkurssi toteutetaan myös kesällä 2020. Alla kuvia kesäkurssilla 2019 valmistuvista posliinitöistä.

Opinto-opas kevät 2020

Säkylän kansalaisopisto valmistautuu alkaneeseen kevätkauteen 2020 ja julkaisi 18.1.2019 kevät 2020 opinto-oppaan – ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä. Opinto-opas sisältää vanhoja tuttujakin kursseja, mutta myös monia uusia ja mielenkiintoisia kursseja lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Suosituimmat kurssit on jo täynnä, mutta vielä useille kursseille ehtii ilmoittautumaan ennen kevätkauden starttaamista ma 13.1.2020, kiirettä kannattaa kuitenkin pitää, että saa paikan ja että kurssit pääsevät alkamaan. Tutustu ohjelmaan ja innostu hyvistä harrastuksista ja mielenkiintoisista aiheista ja ilmoittaudu mukaan.