0

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto – kuntalaisten hyvinvoinnin lähde ja arjen aktivaattori

Osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjä

Ihminen voi hyvin, kun mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin toteutuvat. Haluamme tarjota palveluja tasa-arvoisesti ja helposti kaikille. Kurssien edullisuus mahdollistaa aktiivisen mukana olon. Varmistamme taitavien opettajien ja yhteistyökumppaneidemme avulla opetuksen laadukkuuden ja kurssisisältöjen jatkuvan kehittämisen.

Kansalaisopisto on monelle kuin hyvä ystävä tai arjen inspiroiva olohuone, jonka matala kynnys toivottaa tervetulleeksi kaikki ikäryhmät.

Aktiivisella otteella muuttuvassa maailmassa

Monipuoliset opinto- ja harrastusmahdollisuudet sekä pienimuotoiset tutkinnot räätälöidään asiakkaiden toivomusten mukaan. Kuuntelemme koulutuspalvelujen suunnittelussa kurssilaisia ja harrastajia herkällä korvalla. Olemme suunnitelleet kursseja eri elämäntilanteissa oleville niin ruuhkavuosia eläville lapsiperheille kuin ikääntyvillekin. Muuttuvan maailman haasteet ovat moninaisia. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli rakennettaessa tulevaisuuden sivistyskuntaa, hyvinvoinnin edistämistä ja tasavertaisia palveluita. Kun tarve tiedolle, taidolle ja vertaiskohtaamiselle on ajankohtainen, haluamme vastata tarpeisiin entistä nopeammin.

Tutustu syyskauden 2021 kurssitarjontaamme

Vuosittain järjestettäviä kursseja eri aineryhmissä on yhteensä noin 200: musiikki, esittävä taide ja kirjallisuus, kuvataiteet ja muotoilu, käden taidot, kielet, historia, yhteiskunta ja talous, psykologia ja kasvatus, tietotekniikka, kotitalous, maa- ja metsätalous sekä tanssi ja liikunta.

Opinto-opas syksy 2021 jaetaan kaikkiin säkyläläisiin kotitalouksiin to 12.8.2021. Voit tutustua kursseihin netissä  pe 13.8. alkaen. Ilmoittautuminen kursseille alkaa ma 16.8. klo 10.30 puhelimitse ja ilmoittautumissivuillamme. Olet tervetullut kursseillemme!

Säkylän kansalaisopisto

Rantatie 268, 27800 Säkylä
p. (02) 8328 446, 044 732 8101, fax (02) 8328 316
asiointisähköposti: kansalaisopisto@sakyla.fi
Verkkosivut
Facebook

Yleistä Säkylän kansalaisopistosta

Säkylän kansalaisopisto on Säkylän kunnan omistama ja ylläpitämä ja Opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka noudattaa vapaan sivistystyön lain mukaista paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvaa koulutustehtävää järjestäen monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille osallistujien pohjakoulutuksesta riippumatta.

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §)

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998 1 §) määrittää, että vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Säkylän kansalaisopisto tekee vapaata sivistystyötä uudella ja uudistavalla otteella toimien koko Säkylän kunnan alueella pääasiassa opetus- ja koulutustoimintaan rakennetuissa toimipaikoissa.

Asiakaspalvelu ja henkilöstö

Toimisto
Avoinna arkisin klo 8.30 – 15.30
Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268, 2700 Säkylä

Hallintopalvelusihteeri

asiakaspalvelu ja laskutus
Sini Rekola, 044 732 8101
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Rehtorin tehtävät
Sivistysjohtaja Päivi Österman
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto

Apulaisrehtori
Päivi Åberg, KteO, AMK Muotoilija, (02) 8328 450, 044 517 1023
etunimi.sukunimi@sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän kunnanvirasto

Musiikin lehtori
Säkylän kansalaisopisto, Säkylän yhteiskoulu ja Säkylän seudun lukio
Tuomas Seppälä, MuM / KM, 050 3521 592
tuomas.seppala(at)edu.sakyla.fi
Toimipaikka Säkylän koulukeskus

Kuva. Säkylän kansalaisopiston opettajakokous 2018. Lukuvuoden 2020-2021 opettajakokous ke 9.9.2020. Lukuvuoden 2021-2022 opettajakokous elokuun lopulla 2021.

Tietoa kansalaisopistosta

Kansalaisopiston lukuvuosi 2021–2022

Syyslukukausi:

 • 13.9.2021 – 12.12.2021,
 • järjestämme opetusta myös viikolla 43.

Kevätlukukausi:

 • 10.1.2022 – 24.4.2022,
 • talviloma 21.2. – 27.2.2022 (viikko 8).

Kursseille ilmoittautumisen ajankohta

Ilmoittautuminen kaikille syyskauden kursseille on ilmoittautuminen meneillään ma 16.8.2021 klo 10.30 verkossa ja puhelimitse.

Verkossa www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto ja puhelimitse, puh. 044 732 8101 arkisin klo 8.30-15.30.

Netissä 24/7 helposti ja kätevästi kellonajasta riippumatta!

Toimipaikat

Järjestämme kurssit ja luennot pääasiassa Säkylän kunnan omistamissa tiloissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • Kansalaisopiston toimisto, Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268
 • Frisbeegolf-rata, Rantatie 706
 • Heinon verhoomo, Erkkilänkuja 50
 • Hoivakoti Attendo Wilhelmiina, Välskärinkuja 3
 • Huovinrinteen koulu, Koulutie 5
 • Isosäkylän koulu, Rantatie 363
 • Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295
 • Kepolan koulu, Karjalantie 1
 • Lallin koulu, Pyhän Henrikin tie 121
 • Lännen kylätalo Heureka, Maakunnantie 4
 • Länsi-Säkylän toimintakeskus, Karhusuontie 295
 • (Porin prikaati, Kuntotalo, Porilaistie)
 • Satakunnan pelastuslaitos, Säkylän osasto, Palomiehentie 2
 • Sydänmaan kyläkeskus, Piharivi, Sydänmaantie 258
 • Säkylähalli, Urheilutie 4
 • Säkylän kotiseutumuseo, Lehmuuntie
 • Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6
 • Säkylän koulukeskus, Rantatie 340
 • Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Rantatie 340
 • Toimintaloma, Turvekammi, Myllylähteentie 40
 • Tuiskulan seuratalo, Ilmiintie 3
 • Vuorenmaan Kylätalo, Huittistentie 80
 • Äärin tila, Karhusuontie 62

Opetushallituksen tukemat ryhmäopetuksen kurssit

 • Opetushallitus myönsi Säkylän kansalaisopistolle 9 000 euron määrärahan käytettäväksi  opintoseteleihin 31.12.2021 loppuun mennessä.
 • Opetushallitus on määritellyt kohderyhmiksi alhaisen pohjakoulutuksen (vain kansa- tai peruskoulu) omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, yli 63-vuotiaat seniorit, eläkeläiset, maahanmuuttajat, työttömät ja peruskoulunsa päättäneet alle 25-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa.

Opintoseteliavustuksen tarkoituksena on edistää ko. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista koulutukseen ja harrastuksiin.

 • Olemme huomioineet kyseiset kohderyhmät opintosetelikurssien määrittelyssä.
 • Opintosetelikurssin tunnistat kurssikoodissa olevasta tähdestä (*).
 • Otamme alennuksen automaattisesti huomioon alennukseen oikeutetun yli 63-vuotiaan kurssilaisen.
 • Olemme määritelleet myös muutamat erityisryhmille tarkoitetut kurssit opintosetelikursseiksi. Ilmoittaudut opintoseteliin oikeuttaville kursseille kuten muillekin kursseillemme.

Huomioi kuitenkin, että jaamme opintoseteliavustusta laskutusjärjestyksessä niin kauan kuin avustusrahaa riittää.

 • Opetushallitus myönsi 17.6.2021 Säkylän kansalaisopistolle Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 7 250 euroa käytettäväksi 18.6.2021-31.12.2022.
 • Avustuksen kohderyhmät: maahanmuuttajat, työttömät, peruskoulunsa päättäneet nuoret, oppimisvaikeuksia kokevat, eläkettä saavat (ei ansiotuloja), 63 vuotta täyttäneet seniorit ja henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.

Hankkeet

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke 2018–2019

Matkailuoppaan peruskurssi on Suomen Opasliitto ry:n hyväksymä koulutus. Kurssin laajuus oli 160 tuntia. Opetus oli monimuoto-opiskelua sisältäen lähiopetusta, ryhmätöitä, esiintymis- ja opastusharjoituksia, tutustumismatkoja sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi kirjallisia kokeita ja suullinen opastuskoe. Kurssiin sisältyi myös omakustanteisia tutustumiskohteita. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suorittanut sai Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin paikalliseksi matkailuoppaaksi. Lähiopetukset Eurassa ja Säkylässä, pääosin iltaopetusta, kokoontumisia oli myös lauantaisin. Kurssin sisältö, tentittävä kirjallisuus ja oheislukemisto oli esillä netissä. Järjestimme kurssin yhteistyössä Säkylän kansalaisopiston, Sataopiston, Säkylän kulttuuritoimen ja Alasatakunnan Oppaat ry:n kanssa. Koulutimme paikallisia matkailuoppaita Euraan ja Säkylään. Kurssille osallistui myös jo matkailuoppaana toimivia, jotka halusivat päivittää tietojaan. Toteutimme hankkeen lukuvuoden 2018-2019 aikana ja se päättyi kesäkuussa 2019. Hanketta rahoitti Leader Pyhäjärviseutu ry ja Euroopan maaseuturahasto.

Matkailuoppaan peruskurssin kuvagalleria

Digiä diggaamaan – satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -hanke 2019–2021

Opetushallitus myönsi Säkylän kansalaisopistolle 20.000 euron valtionavustuksen aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Haimme valtionavustusta yhdessä Rauman kansalaisopiston ja Sataopiston kanssa. Säkylän kansalaisopiston hanke sai ainoana kansalaisopistona Satakunnan alueella ko. valtionavustusta.

Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Koulutusten kohderyhmänä ovat digitaitoihin tukea tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat. Uuden rahoituksen turvin järjestettävillä maksuttomilla kursseilla kansalaisopistot pyrkivät tuomaan oppimisen edellytykset kaikkien saataville. Säkylän kansalaisopisto hallinnoi hanketta. Ensimmäiset hankkeeseen sisältyneet koulutukset käynnistyivät kansalaisopistoissa syksyn 2019 aikana ja koulutukset toteutettiin 30.6. 2021 mennessä.

Hankkeessa mukana olevat Säkylän kansalaisopisto, Sataopisto ja Rauman kansalaisopisto toimivat Satakunnassa Säkylän, Huittisten, Punkalaitumen, Euran, Harjavallan ja Rauman kuntien alueella. Opistot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä varsinkin erilaisten hankkeiden puitteissa. Hankeyhteistyössä vahvuutena on koettu toinen toisilta oppiminen ja voimavarojen yhdistäminen.

Selvitysten mukaan erityisesti vanhemmilla ikäryhmillä, maahanmuuttajilla ja työttömillä on usein merkittäviä puutteita digitaidoissa. Nyky-yhteiskunnassa viranomaistahot edellyttävät kuitenkin tiettyjä digitaalisia taitoja rakentaessaan kaikkia kansalaisia koskevia tietoyhteiskunnan palveluja. Toisaalta ihmiselle itselleen tärkeitä ovat yhteydenpitoon, kuvien käsittelyyn ja sosiaaliseen mediaan liittyvät digitaidot. Näistä syistä digitaalisten perustaitojen vahvistaminen ja tiedon jakaminen ovat välttämättömiä kuntalaisten hyvinvoinnin, palveluiden saavuttamisen, palveluiden käyttämisen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Hankkeen tärkeänä tavoitteena oli saada osallistujat kiinnostumaan digitalisaatiosta, muuttaa heidän asenteitaan myönteisiksi uusia laitteita ja sovelluksia kohtaan sekä antaa tietoa erilaisista digitalisointiin liittyvistä asioista. Jotta kaikki kuntalaiset pystyvät selviytymään digitalisoituneessa yhteiskunnassa, he tarvitsevat perustietoja laitteista, käytön mahdollisuuksista, tietoturvasta, käsitteistöstä, sosiaalisesta mediasta yms. Kun hankkeeseen osallistujalle on muodostunut kuva digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä, hän pystyy omaksumaan koulutuksen ja ohjauksen avulla itselleen tarvittavat perustaidot.

Hankkeessa painottui tiedon jakaminen, jonka toteutimme tietoiskumaisina koulutuksina. Käytimme osallistujien rekrytoinnissa hyväksi mukana olevien opistojen olemassa olevia opiskeluryhmiä ja opistojen yhteistyötahoja esim. erilaisia yhdistyksiä, kuntien muita toimijoita ja muita oppilaitoksia. Hyödynsimme Ylen materiaalilinkkejä (esim. Opi toimimaan verkossa – käytännön elämää helpottavat vinkit ja Turvallisuuteen liittyvät asiat), Kansalaisopistojen liiton Kol:n ”Kansalaisen digitaidot” ja myös muita materiaaleja.

Hankkeen kurssitarjonta oli opinto-oppaassamme 2020-2021 ja ilmoittautumisjärjestelmässämme, kaikki hankkeessa toteutetut kurssit suunnattiin aikuisille. Kurssit tunnisti kurssinumeron DH-päätteestä. Kurssit olivat osallistujille ilmaisia.

Hanke päättyi 30.6.2021. Hankkeen koulutuksiin osallistui kaikkiaan 1311 henkilöä. Hankkeen loppuraportti on lähetetty Opetushallitukselle.

Usein kysytyt kysymykset

Käännä kortti painamalla siinä.

Kuinka voin ilmoittautua kursseille?

Ilmottautuminen syksyn 2021 kursseille avautui maanantaina 16.8. alkaen klo 10.30.

Ilmoittautumiseen tarvitset henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi.

Ilmoittautuminen puhelimitse:
Otamme ilmoittautumisesi, puh. 044 732 8101 arkisin klo 8.30–15.30.
Ilmoittautumien verkossa: 

Verkkoilmoittautuminen on avoinna alkaen ma 16.8. klo 10.30: ilmoittaudu helposti

 tämän linkin kautta

Olet tervetullut kursseillemme ja luennoillemme!

Olen ulkopaikkakuntalainen, voinko silti osallistua kursseillenne?

 • Kyllä, olet tervetullut kursseillemme.
 • Voit osallistua kursseillemme ja luennoillemme asuinpaikkakunnastasi riippumatta.
 • Monipuolinen ja laaja kurssitarjontamme on vuosittain innostanut osallistujiksi myös sijaintikuntamme Säkylän ulkopuolella asuvia mm. kaikista lähialueen kunnista, Helsingistä, Porista, Raumalta, Turusta, Espoosta, Tampereelta.

Ilmoittaudu mukaan!

Taito muuttaa maailmaa

En pääsekään tulemaan kurssille, jolle olen ilmoittautunut. Miten voin perua ilmoittautumiseni? Joudunko silti maksamaan kurssimaksun?

Voit perua ilmoittautumisesi veloituksetta, jos kurssin alkamispäivään on  kuusi (6) päivää tai enemmän. Peruutus on aina tehtävä kansalaisopiston toimistoon:

 • joko puhelimitse, puh. 044 732 8101 tai
 • sähköpostilla kansalaisopisto@sakyla.fi
 • tai verkossa ennen kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää (verkkoilmoittautumisen yhteydessä saamallasi ilmoittautumiskoodilla).

Muistathan, että peruminen ei ole: kurssille saapumatta jättäminen, kurssimaksun / karhulaskun  maksamatta jättäminen tai opettajalle perumisesta ilmoittaminen.

Otanko kurssimaksua varten käteistä mukaan kurssille?

Lähetämme kurssimaksusta laskun ilmoittamaasi kotiosoitteeseen  jälkikäteen, joten kurssille tullessasi sinulla ei tarvitse olla käteistä kurssimaksun maksamista varten.

Joillakin kursseilla opiston toimisto laskuttaa raaka-aine-/ materiaalimaksut, kortit / passit.

Voit kuitenkin tarvita käteistä raaka-aine- / materiaalimaksuihin/ opettajan määrittelemiin työvälinekorvauksiin, jotka maksat opettajalle käteisellä.

Suosittelemme, että tutustut etukäteen kurssin sisältökuvaukseen!

 

Voinko maksaa kurssimaksun liikuntaseteleillä?

Kyllä, miellä voit maksaa pl. ruoka- ja kielikurssit) kurssimaksuja yleisimmillä henkilöstöeduilla (Smartum, ePassi, Tyky) ja verkkomaksu ePassilla (pl. kieli- ja ruokakurssit) on mahdollinen.

Saatuasi laskun kotiosoitteeseesi, toimita setelit ja saapunut lasku opiston toimistoon, osoite:  Rantatie 268, 27800 Säkylä. Kirjoitamme sinulle kuitin seteleillä maksamisesta. Huomioithan, että setelit ovat henkilökohtaisia ja käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.

Voit maksaa kurssimaksun myös ePassin verkkomaksuna tai Smatum Pay:lla saatuasi ensin kotiin kurssiin liittyvän laskun. Valitse maksun saajaksi Säkylän kansalaisopisto ja merkitse laskun viitteeksi laskun numero.

En saanut opinto-ohjelmaa postin mukana, miten toimin?

Joskus tosiaan käy niin, että opinto-opas jää syystä tai toisesta jakamatta joihinkin toimialueemme postilaatikoihin.

Jos olet jäänyt ilman opinto-opastamme, niin toimi näin:

 • Ota yhteyttä puhelimitse  asiakaspalveluumme, puh. 044 732 8101  (arkipäivisin klo 8.30-15.30)
 • tai lähetä asiasta viesti asiointisähköpostiimme kansalaisopisto@sakyla.fi.

Lähetämme mielellämme opinto-oppaan sinulle !

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen

 • Kaikille opinto-oppaassa oleville kursseillemme ja luennoillemme voit osallistua asuinkunnastasi riippumatta.
 • Tutustu etukäteen kurssitarjontaan ja ota kurssitunnus valmiiksi ennen puhelin- ja netti-ilmoittautumista. Kurssitunnus on merkitty opinto-oppaassa jokaisen kurssin kohdalle. Kurssitunnus helpottaa ilmoittautumisessa.
 • Ilmoittautuessasi tarvitset myös henkilötunnuksesi, (matka)puhelinnumerosi ja osoitteesi. Jos sinulla on toimiva sähköpostiosoite, niin ilmoita myös se.
 • Voidaksesi vastaanottaa opiston lähettämiä kurssia koskevia tiedotteita, on tärkeää, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
 • Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova ja saamasi kurssipaikka on henkilökohtainen.

Kaikille kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon joko verkossa tai puhelimitse. Varasijallekin kannattaa ilmoittautua!

 • Huomioi, että emme voi ottaa ilmoittautumistasi vastaan tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelinvastaajaamme jättämälläsi viestillä.
 • Ilmoittautuminen syksyn kursseille ja luennoille alkoi ma 16.8.2021 klo 10.30 ja jatkuu koko syyslukukauden loppuun.
 • Opinto-opas, kevät 2022 jaetaan kaikkiin säkyläläisiin kotitalouksiin joulukuussa. Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 13.12.2021 jatkuen koko lukuvuoden loppuun. Julkaisemme kesäkurssit kevään opinto-oppaassa.
 • Katso kurssikohtainen ilmoittautumisen päättymisajankohta kurssikuvauksen kohdalta.
 • Ilmoittaudu kurssille kurssikohtaiseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, koska kurssi voi alkaa vain, jos kurssilla  on riittävästi ennakkoon ilmoittautuneita ko. päivään mennessä. Tieto kurssin alkamisesta on tärkeä sekä muille ilmoittautuneille että kurssin opettajalle.
 • Jos kurssi on täynnä, saat varapaikan. Ilmoitamme sinulle tekstiviestillä (viestin lähettäjänä näkyy Finder), jos varsinainen paikka vapautuu ja saat paikan varasijalta. Viestin saatuasi ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Etäopetuksena / verkko-opetuksena toteutettaville kursseille ilmoittautuessasi muista ilmoittaa myös toimiva sähköpostiosoitteesi, jotta joko opisto tai kurssin opettaja voi lähettää sinulle kurssille osallistumislinkin.

Tutustu ennen ilmoittautumista myös kurssien maksu- ja perumisehtoihin.

Kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet

Helposti ja kätevästi netissä 24/7, kun sinulle sopii!

Avaa sivu ja valitse ilmoittautumislinkki ja toimi siellä annettujen ohjeiden mukaan. Ilmoittautumiskanava avautuu:

 • pääluokka->
 • aine ->
 • kurssit -> poimi kurssi / kurssit ostoskoriin-> lähetä ilmoittautuminen
 • Voit ilmoittautua samalla kertaa useammalle kurssille poimimalla ne samaan ostoskoriin.
 • Kurssien lisääminen ostoskoriin onnistuu sen jälkeen, kun ilmoittautumiskanava avautuu.
 • Kanava on auki ma  16.8. klo 10.30 alkaen kaikkina vuorokauden aikoina.
 • Jos olet kurssin kohdalla ennen kanavan em. avautumisaikaa, muista päivittää sivu avautumisajan (ma 16.8. klo 10.30) jälkeen, että saat ilmoittautumislinkin näkyviin
 • Muista lähettää ostoskorissa oleva ilmoittautumisesi 20 minuutin kuluessa.

Huom! Täytä kaikki kysytyt tiedot huolellisesti

 • Henkilötunnus, osoite, (matka)puhelinnumero, sähköposti (jos on), pääasiallinen toiminta ja koulutustausta ovat pakollisia sekä alaikäisen (alle 18 v) osalta myös vastaavat huoltajan tiedot.
 • Mikäli olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi oikein, sinulle pitäisi tulla vahvistus sähköpostiisi, sitä emme kuitenkaan takaa. Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa tai antamasi sähköpostiosoite ei ole toimiva tai se on virheellinen.
 • Ilmoittaessasi kurssille lapsesi, laita hänen sähköpostiosoitteeksi oma sähköpostiosoitteesi.
 • Voit tarkistaa ilmoittautumisesi verkossa kohdasta Omat tiedot: Jos olet kirjannut ilmoittautumistietoihin puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, voit tarkistaa niiden avulla kaikki ilmoittautumisesi kerralla, joten kirjoita muistiin kurssinumero ja netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamasi ilmoittautumistunnus.

Harjoittele verkkoilmoittautumista!

99990N Ilmoittaudu netissä
 • Olemme luoneet kurssi-ilmoittautumisen harjoittelua varten kurssin 99990N Ilmoittaudu netissä.
 • Tämä nettikurssi on pelkästään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän kokeilemista varten.
 • Voit ilmoittautua tälle maksuttomalle kokeilukurssille ja lopuksi perua sen. Saat kokeilun avulla tuntuman ja varmuutta ilmoittautumisesta varsinaiselle kurssillemme ja lisäksi, mitä tietoja tarvitset ilmoittautumisen yhteydessä ja myös siitä, miten perut kurssille ilmoittautumisesi.
 • Kun syötät ilmoittautumiseen sähköpostiosoitteesi, saat vahvistuksen ilmoittautumisestasi kyseiselle kurssille.
 • Kokeile huoletta – sinulle ei aiheudu tästä harjoittelemisesta kustannuksia!

Puhelimitse ilmoittautuminen asiakaspalvelunumeroomme, puh. 044 732 8101 arkisin klo 8.30-15.30.

Kurssipaikalla kurssin alussa ilmoittautuminen

 • Täytä paperinen ilmoittautumislomake vain, jos et ole ilmoittautunut netissä tai puhelimitse.
 • Täytä huolellisesti kaikki kysytyt tiedot ja allekirjoita lomake.
 • Täytä lomake heti ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja palauta se opettajalle.
 • Saat paperisen ilmoittautumislomakkeen kurssin opettajalta, joka toimittaa täyttämäsi lomakkeen kansalaisopiston toimistoon.
 • Lähetämme sinulle kurssimaksusta laskun kotiosoitteeseesi lomakkeessa antamiesi kurssi- ja yhteystietojen perusteella.

Ilmoittautumisohjeet

Kurssimaksut ja maksaminen

 • Kurssimaksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat kurssikohtaisten opetustuntien ja järjestämiskustannusten mukaan.
 • Kurssimaksun yhteydessä näkyvä * tarkoittaa kurssin opintosetelihintaa (opintoseteliavustus) niille ilmoittautuneille, jotka kuuluvat johonkin kurssikohtaisesti mainittuun opintoseteliin oikeuttavaan kohderyhmään. Huomioi, että jaamme opintoseliavustusta kurssilaskutusjärjestyksessä niin kauan kuin avustusrahaa riittää.
 • Ilmoittautumalla kurssille sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat jokaisesta kurssista, joille olet ilmoittautuneena, laskun kotiosoitteeseesi kurssimaksun maksamista varten.

Kansalaisopiston toimisto laskuttaa kurssimaksun ja passit / kortit ja raaka-aine- / materiaalimaksut kurssikuvauksessa selvitetyllä tavalla.

 • Osallistujana kustannat itse kaikki raaka-aine, työ- ja oppimateriaalit, passit/kortit, sisäänpääsymaksut ja muut vastaavat maksut.
 • Emme palauta kurssimaksuja, jos keskeytät kurssille osallistumisesi tai jos joudumme lakkauttamaan kurssin opiskelijamäärän vähyyden vuoksi tai jos kurssi keskeytyy muusta opistosta riippumattomasta syystä.
 • Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua.
 • Jos viikoittainen ryhmätunti / yksilöopetuskerta peruuntuu kerran lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen vuoksi tai opistosta riippumattomasta syystä,  emme korvaa opiskelijalle peruuntunutta kertaa.
 • Jos opettajan poissaolokertoja tulee enemmän kuin yksi, hankimme opettajalle sijaisen tai korvaamme tunnit myöhemmin, joiden ajankohdan ilmoitamme opiskelijalle tekstiviestillä. Tekstiviestissä näkyy lähettäjänä Finder.
 • Mikäli sinulla on aiempia maksamattomia kurssimaksuja, ei sinulla eikä alaikäisellä perheenjäsenelläsi ole opinto-oikeutta Säkylän kansalaisopistossa. Opisto pidättää itsellään oikeuden virheellisesti saadun kurssipaikan saamiseen. Tällaisissa tapauksissa opiston asiakaspalvelu ottaa yhteyttä sinuun.

Säkylän kansalaisopistossa voit maksaa henkilökohtaisia kurssimaksuja yleisimmillä henkilöstöeduilla (pl. kieli- ja ruokakurssit): ePassi (verkkomaksu, ei sovellus), SmartumPay, Tyky Kuntoseteli plus ja Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteli.

 • Henkilöstöeduilla maksaminen:
 • Saatuasi kurssiin liittyvän laskun kotiosoitteeseesi, kirjoita nimesi jokaiseen seteliin ja toimita setelit ja saapunut lasku opiston toimistoon. Kirjoitamme sinulle toimistossa kuitin seteleillä maksamisesta. Käyttämättä jäävää osaa setelin arvosta emme voi palauttaa rahana.
 • Voit maksaa kurssimaksun myös ePassin verkkomaksuna tai Smartum Pay:lla saatuasi ensin kotiin kurssiin liittyvän laskun. Valitse maksun saajaksi Säkylän kansalaisopisto ja merkitse laskun viitteeksi laskun numero.

Kurssimaksut ja maksaminen

Kurssille ilmoittautumisen/osallistumisen peruminen, huomautuslaskut ja perintä

 • Voit perua ilmottautumisen veloituksetta, jos kurssin alkamispäivään on kuusi (6) päivää tai enemmän. Jos perut ilmoittautumisesi tätä myöhemmin, tai peruminen tapahtuu kurssin alkamispäivänä tai sen jälkeen, perimme kurssimaksun kokonaisuudessaan.

Peruutus on aina tehtävä kansalaisopiston toimistoon (ei opettajalle, ei tekstiviestillä) soittamalla asiakaspalveluumme, puh.  044 732 8101 tai sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi (muista mainita perumasi kurssin nimi / kurssikoodi) tai ennen kurssin viimeistä ilmoittautumispäivää verkossa (Omat tiedot) netti-ilmoittautumisen yhteydessä saamallasi ilmoittautumisnumerolla.

Kurssille saapumatta, kurssimaksun/karhulaskun maksamatta jättäminen tai perumisesta opettajalle kertominen ei ole peruminen.

Lähetämme kurssista laskun ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen. Lasku kannattaa maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, jotta vältyt lisämaksuilta. Säkylän kansalaisopisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.

 • Sairaustapauksissa (itsestä riippumaton syy) terveydenhoitajan/lääkärin antaman todistuksen näyttämällä voit saada lopusta kurssimaksusta vapautuksen.
 • Huomaathan, että perumissääntö koskee kaikkia ilmoittautumisia.
 • Huomioi, että ennakkoilmoittautumista vaativalle kurssille ei voi osallistua maksutta yhtään kertaa.
 • Peruuttamatta jättämäsi kurssit jäävät huomautuslasku-valikkoon ja niistä lähetämme automaattisesti huomautuslaskun.
 • Voimassa olevan lainsäädännön mukaan saamme periä korkoa viivästyneistä kurssi- ja muista maksuista ja maksut ovat ilman tuomiota ja päätöstä suoraan ulosottokelpoisia.
 • Lähetämme maksamattomista laskuista ensin huomautusmaksun. Tämän jälkeen laskutamme edelleen maksamattomat laskusi yleislaskulla, jonka jälkeen Säkylän kunta hoitaa perinnän.

Peruutukset ja keskeytykset

Tiedottaminen, suoritustodistukset ja lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Tiedottaminen

 • Opinto-opas ja muuta kansalaisopiston toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa julkaistaan Säkylän kansalaisopiston kotisivuilla.
 • Seuraa ilmoitteluamme toimipaikkojemme ilmoitustaululla, Alasatakunta -lehdessä ja Alueviesti -lehdessä.
 • Julkaisemme kurssitiedotteita, kuvia kurssien toiminnasta, muuta toimintaamme liittyvää ja näyttelyistämme sosiaalisen median kanavillamme Instagramissa ja Facebookissa.
 • Järjestämme eri aineryhmien kursseja ja luentoja eri aihealueilta ympäri työvuotta.
 • Säilytä esite, josta voit tarkastella kursseja, niiden  alkamispäivämääriä ja ilmoittautumisajankohtia.
 • Järjestämme myös näyttelyitä pitkin työvuotta.
 • Netistä näet aina ajankohtaiset kurssitiedot ja niihin mahdollisesti tulleet muutokset.
 • Tutustu sosiaalisen median kanaviemme julkaisuihin, tykkää meistä ja seuraa meitä – saat monipuolista tietoa harrastusmahdollisuuksista!
 • Lähetämme tiedotteen tekstiviestinä kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille kurssien peruuntumisesta, opetuskerran siirtymisestä toiseen ajankohtaan ja varasijalta opiskelupaikan saaville. Näissäkin asioissa voit soittaa asiakaspalveluumme, puh. 044 732 8101 tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi.

Puhelimeesi tulevan opiston tiedotteen lähettäjänä näkyy Finder. Huom! Näihin viesteihin ei voi vastata.

 • Ennen kurssin alkamista emme lähetetä ilmoittautuneille erillistä kutsua.
 • Kurssiin mahdollisesti liittyvä kirjallinen opetusmateriaali jaetaan vasta kurssilla.
 • Joillekin kursseille tarvitset mukaan erilaisia tarvikkeita / materiaaleja ja niistä ilmoitamme kurssin sisältötekstissä. Muutamien kurssien osalta lähetämme opettajan laatiman tarvikeluettelon / raaka-ainehankintatiedot / esivalmisteluohjeet ilmoittautuneille etukäteen kurssille valmistautumista varten. Kaikki kurssilla tarvittavat raaka-aineet ja materiaalit ovat omakustanteisia.
 • Otamme yhteyttä sinuun tekstiviestillä, jos opisto joutuu perumaan kurssin/kurssikerran tai kun saat opiskelijapaikan varasijalta.
 • Opinto-opas on noudettavissa viikolla 34 myös Säkylän kirjastoista. Tarvittaessa lähetämme opinto-oppaan kotiosoitteeseesi.
 • Opinto-opas, kevät 2022 jaetaan joulukuussa jokaiseen säkyläläiseen talouteen. Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 13.12.2021.

Tiedottaminen

Kurssin suoritus ja todistukset

Hyödynnä opiskelusi pyytämällä todistus kurssin suorittamisesta!

 • Jos olet osallistunut kurssille säännöllisesti ja olet maksanut kyseisen kurssin kurssimaksun, voit saada todistuksen kurssille osallistumisestasi.
 • Todistuksesta ilmenee oman nimesi lisäksi kurssin nimi, ajankohta, kesto ja läsnäolotuntisi.
 • Lähetä todistuspyyntö sähköpostitse osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi tai soita asiakaspalveluumme, puh. 044 732 8101.
 • Toimisto on avoinna arkisin klo 8.30-15.30, Rantatie 268.
 • Todistuksen toimitusaika on noin 1 viikko.
 • Lähetämme todistuksen sähköpostiosoitteeseesi tai voit noutaa sen opiston toimistosta.

Kurssin suoritus ja todistukset

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Kursseja myös lapsille ja nuorille!

 • Opinto-oppaassamme on lapsille ja nuorille suunnattuja kursseja, joissa on ikäsuositus.
 • Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa.
 • Kurssin sisältötekstissä on mainittuna, jos kurssi soveltuu lapsille / nuorille. Voit aina kysyä kurssille osallistumisen mahdollisuudesta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. puh. 044 732 8101 tai asiointisähköpostiimme kansalaisopisto@sakyla.fi.
 • Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumislomakkeeseen vaadimme lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot kohtaan maksajan tiedot. Laita lapsen ilmoittautumistietoihin oma puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, niin tiedottaminen opistolta sinulle onnistuu parhaiten.
 • Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista.
 • Katso aiheesta lisätietoja Virtuaalikirjan sivulta 53 Lasten kansalaisopisto.

Lasten ja nuorten osallistuminen kursseille

Näyttelyt ja tapahtumat

Syysnäyttely 5.8.-25.8.2021 on peruttu[/laajenna otsikko]

Syysnäyttely siirtyy toteutettavaksi marraskuun 5.11.-25.11.2021.

Marraskuun maistiaisia -mininäyttelyssä esillä vitriinillinen posliininmaalaustöitä. Työt ovat esillä 5.8.-25.8. Säkylän kirjaston lukusalissa, 2. kerros, Sivarinkuja 6, 2 kerros.

Samassa yhteydessä voit tutustua Säkylän kansallispukuihin. Tervetuloa katsomaan!

Opistoa näkyvissä, Taiteiden yö pe 20.8.2021 peruttu

Opisto 50 v. – Säkylän kansalaisopiston tapahtumapäivä ja juhlanäyttely 1.–7.10.2018

Kevättä kohti musisoiden – Säkylän kansalaisopiston musiikin opettajat ja opiskelijat sekä Johanna & Johannes Perko 15.4.2019

Opiston 50-vuotisjuhalvuoden kevätkonsertti järjestettiin Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa ma 15.4.2019, klo 17.30–20.00.

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019

Pop-up Säkylän Kansalaisopisto Taiteiden yössä 16.8.2019. Taiteiden yö kuuluu meille kaikille ja se toteutetaan yhdessä meille kaikille.

Säkylän kansalaisopisto oli mukana Säkylän kunnanvirastolla ja sen lähiympäristössä järjestettävässä tapahtumassa omalla ohjelmallaan: Kudotaan yhdessä Taiteiden Yö –matto ”Räsyillä kulttuuriraitoja”!

Sadonkorjuu ja ituja uuteen -näyttely 9.9.–27.9.2019

Näyttely oli avoinna ma 9.9.–pe 27.9.2019 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Opistolla oli ilo esitellä taidokkaita kädentaitoaineissa ja kuvataideryhmissä lukuvuodella 2018–2019 valmistuneita käsitöitä ja taidetta. Näyttelyssä oli esillä myös 16.9.2019 alkavan lukuvuoden uutuuksia. Näyttelyn kokosi ja rakensi apulaisrehtori Päivi Åberg.

Yhteisnäyttely Aki Suutari ja Päivi Åberg 5.2.–27.2.2020

Näyttelyn avajaiset 5.2. klo 18. Avoinna 6.-27.2.2020 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina), Säkylän pääkirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Esillä opiston tuntiopettaja, taiteilija Aki Suutarin veistoksia ja Päivi Åbergin eri tekniikoin toteuttamia käsitöitä. Näyttelyn rakensivat Aki Suutari ja Päivi Åberg.

Syysnäyttely ma 7.9. – ma 28.9.2020

Syysnäyttelyssä Säkylän kansalaisopisto esittelee opiston kurssilaisten viime lukuvuoden aikana valmistamia käsitöitä, taidetta ja posliineja. Näyttely on avoinna ma 7.9. – ma 28.9.2020 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina) Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (2. krs, hissi), Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Näyttelyn kokoaa ja rakentaa apulaisrehtori Päivi Åberg.

Veistoksia ja maalauksia ke 4.11. – ke 25.11.2020

Näyttelyssä on esillä opiston tuntiopettajien AMK Muotoilija, AMK Opettaja Aki Suutarin alumiini- ja pronssiveistoksia ja Lto, kuvataiteilija Raija Äärin maalauksia. Näyttely on avoinna ke 4.11. – ke 25.11.2020 Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (Sivarinkuja 6,2. kerros, 27800 Säkylä) kirjaston aukioloaikoina ma – ke 12 – 19 ja to – pe 10 -15 (ei omatoimiaikoina). Näyttelyn kokoavat ja rakentavat Aki Suutari ja Raija Ääri.

Erinaiset – taiteilun iloa ke 3.2. – to 25.2.2021

Näyttely koostuu kolmen taiteen harrastajan maalauksista ja veistoksista. Näyttely on avoinna ke 3.2. – to 25.2.2021 kirjaston aukioloaikoina (ei omatoimiaikoina) Säkylän pääkirjaston näyttelygalleriassa (2. krs, hissi), Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä. Näyttelyn kokoavat ja rakentavat taiteen harrastajat Terttu Mäki-Mattila, Susanna Löfberg ja Berit Niemi.

Lasten ja nuorten kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopistossa on vuosittain eri aineiden kursseja myös lapsille ja nuorille.

Opisto haluaa tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin, itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen, liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja myös pitkäjänteiseen opiskeluun.

Kurssikohtaiset ikäsuositukset auttavat sopivan kurssin valinnassa. Kurssimaksujen lisäksi voi olla kurssikohtaisia materiaalimaksuja, jotka peritään kurssimaksun laskuttamisen yhteydessä ja tarveaineet sisältyvät kurssimaksuun. Kaikki kurssimaksut laskutetaan opiston toimistosta kotiin lähetettävällä laskulla.

Alle 18-vuotiaiden ilmoittautumistietoihin vaaditaan aina lapsen henkilötietojen lisäksi myös huoltajan henkilötiedot. Huoltaja vastaa alaikäisen perheenjäsenen maksuista. Tarjolla on myös kursseja, joille lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa. Näille kursseille ilmoittautuvat osallistujaksi sekä lapsi että aikuinen. Olemme kirjoittaneet kurssien sisältökuvauksiin kursseihin liittyvät ikäsuositukset ja muut kurssiin liittyvät tärkeät tiedot.

Tutustumalla alla olevien aiheryhmien kurssitarjontaan, löydät varmasti monia uusia mahdollisuuksia harrastaa, tehdä ja oppia uutta vaikkapa yhdessä kaverin kanssa – tutustu ja tule mukaan hyvien harrastusten pariin!

 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Kuntotanssi
 • Musiikki
 • Kuvataiteet
 • Posliininmaalaus
 • Kudonta
 • Ompelu
 • Puutyö- ja metallityöt
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Muut käsityökurssit
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Muut taito- ja taideaineet
 • Liikunta

Kansalaisopistossa voit osallistua turvallisesti ja helposti monenlaiseen toimintaan!

Senioreiden kansalaisopisto

Osallistumalla lisäät hyvinvointiasi, saat mielekästä tekemistä ja innostavaa iloa arkeen – yhdessä muiden kanssa!

Lukuvuoden aikana Säkylän kansalaisopiston tarjonnassa on kaikkiaan noin 200 moniin aineryhmiin kuuluvaa kurssia ja niiden suunnittelussa opisto huomioi myös seniori-ikäiset.

Opiston toimisto sijaitseen Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa. Opiston toiminta jakautuu eri puolille Säkylän kuntaa. Opiston kursseja järjestetään tavallisimmin Säkylän koulukeskuksessa, Taitotalossa, Isosäkylän koululla, Säkylähallilla, Karhusuon koululla, Lallin koululla, Huovinrinteen koululla, Kepolan koululla, Vuorenmaan kylätalolla, Terveyskeskuksen päiväsalissa, Palvelutalo Wilhelmiinassa, Ikäihmisten koti Helmiinassa. Tiloihin on esteetön pääsy.

Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kurssivalikoimassa on aiheesta riippuen koko lukuvuoden tai koko lukukauden mittaisia kursseja, osa kursseista toteutetaan muutaman kokoontumiskerran mittaisina lyhytkursseina. Kursseillamme on mahdollisuus opiskella ja harrastaa lukuisia eri aineita liikunnasta tietoteknikkaan kuten soittamaan eri instrumentteja, laulamaan yksin tai yhdessä muiden kanssa, askartelemaan, tekemään puu- ja metallitöitä, verhoilemaan huonekaluja, ompelemaan tilkkutöitä ja vaatteita, kutomaan kankaita, neulomaan, valmistamaan koruja ja tekemään monia muita käsitöitä, opiskelemaan useita kieliä (espanjaa, englantia, italiaa), tietotekniikkaa ja digitaitoja, harrastamaan kuvataidetta, posliininmaalausta ja lasinsulatusta, valmistamaan erilaisia ruokia ja leivonnaisia, harrastamaan kuntoliikuntaa, vesijumppaa, tanssia, venyttelyä, joogaa, tuolijumppaa ja asahia, osallistumaan eriaiheisille luennoille ja osallistua tapahtumiimme – olet tervetullut mukaan!

Seniorit ovat tervetulleita myös iltakursseillemme. Päiväaikaan palvelutaloissa järjestettäville kursseille ovat tervetulleita myös palvelutalojen ulkopuolella asuvat eläkeläiset ja seniorit.

Lisäksi opisto järjestää vuosittain vaihtuva-aiheisia luentoja, näyttelyitä, konsertteja, pop-up -tapahtumia ja on mukana organisoijana sidosryhmiensä kanssa toteutettavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Suurin osa näistä tilaisuuksista on maksuttomia, eikä niihin luentoja lukuun ottamatta tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Seniori-ikäisten kursseille ilmoittaudutaan opiston normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaisesti joko netissä tai puhelimitse. Opiston toimistossa Säkylän kunnanvirastolla Rantatie 268:ssa voi käydä ilmoittautumassa viraston aukioloaikoina. Ohjeet ilmoittautumiseen voit lukea Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai netissä HelleWistä osoitteessa www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto. Netissä HelleWin kautta voit hakea kursseja ainealan, kurssikoodin tai vaikka hakusanan avulla. HelleWistä näet ajantasaiset tiedot kursseista sekä kurssipaikkatilanteen.

Liikkumalla hyvinvointia ja vireyttä!

Liikuntaharrastus on tärkeää säilyttää osana arkea myös ihmisen ikääntyessä. Lajivalikoimaan kuuluvat kuntoliikunta, kuntojumppa, tuolijumppa, tuolijumppa ja –tanssi, venyttely, asahi, vesijumppa ja kuntosaliharjoittelu. Tuntien tavoitteena on fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kohottaminen, toimintakyvyn parantaminen, virkistyminen, yhdessä harrastaminen sekä liikunnan ilo. Kuntosalilla ja liikuntaryhmissä käydessäsi sinulla tulee olla sisäliikuntaan soveltuvat kengät tai tossut ja liikuntaan soveltuvat vaatteet, sekä juomapullo. Kurssikohtaiset pukeutumisohjeet näet kurssin sisältökuvauksesta, jossa on kerrottu myös liikuntatilaan ja pukuhuoneisiin liittyvät tiedot. Kaikissa liikuntaryhmissä harjoittelet aina omalla vastuullasi. Kaikkiin ohjattuihin ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Katso vuosittainen kurssiohjelma kotiin jaetusta Säkylän kansalaisopiston opinto-oppaasta tai HelleWistä. Valitse liikunta-aiheiset kurssit ainelistasta ”Terveysliikunta” tai Tanssi ja liikunta”.

Historia, yhteiskunta ja talous

 • Muu liiketalous, markkinointi, toimistoala
 • Kansalaisopiston ohjelmassa on usein mielenkiintoisia luentoja historiaan liittyvistä aiheista ja ilmiöistä, jotka nousevat esille esimerkiksi paikallisista tai lähiympäristön tapahtumista tai ajankohtaisista aiheista sekä meiltä että muualta.
 • Toteutamme historia-aiheisia luentoja, kuten muidenkin aiheryhmien aiheita, saamiemme luentotoiveiden ja palautteiden perusteella.

Syyskaudella 2021 järjestämme yhden osakesijoittamiseen perehdyttävän kokonaan verkossa opiskeltavan kurssin. Katso kurssin tiedot kohdasta Maistiainen tulevasta kurssista 2021-2022 -otsikon alta. Lisätietoja kurssista saat myös netissä ja painetussa opinto-oppaassa sivulta 28.

Säkylän kansalasiopisto haluaa edesauttaa yrittäjyyttä järjestäen luentoja ja lyhytkursseja muun muassa yrityksen perustamiseen ja markkinointiin liittyvistä aiheista. Uusi yrittäjyyteen liittyvä kurssi on tulossa marraskuussa. Esimerkki järjestämästämme  kurssista:

Innostu ja onnistu yrittäjänä

Sopii yrityksen perustamista suunnitteleville ja myös jo yrittäjänä toimiville, pien- ja yksinyrittäjyyttä suunnitteleville. Yrityksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen vaativat huolellisen suunnittelun, oikeat tiedot ja työvälineet. Koulutusillassa käymme erityisesti läpi tärkeitä markkinoinnin perusteita ja tutustumme lyhyesti mm. maksuttomasti netissä olevaan Yritystulkki-neuvonta-aineiston, jonka avulla voit valmistella oman yrityksesi perustamisen, löytää tarpeellisia työkaluja yritystoiminnan arkeen ja suunnitella yrityksesi tulevaisuutta. Näitä Innostu ja onnistu yrittäjänä -kursseja järjestetään tarpeen mukaan.

Esimerkkejä yrittäjyyteen liittyvistä toimistamme:

 • Yrittäjyyden edistämiseksi Säkylän kansalaisopisto ideoi ja toteutti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa kaksi nuorille suunnattua hanketta, Yrittäjyysenergiaa! ja The Game -digihankkeen, joissa nuoret tutustuivat yrittämiseen, moniin alueella toimiviin yrityksiin ja myös paikallisiin yrittäjiin. The Game -digihankkeessa kävimme tutustumassa kolmeen säkyläläiseen yritykseen: IntLog Oy, Robotmation Oy ja Tamminiitty Oy. Katso kuvat kohdasta The Game -digihanke. Yrittäjyysenergiaa! -hankkeessa mukana olleet nuoret laativat omalle yritysidealleen liiketoimintasuunnitelman. Osa nuorista on perustanut yrityksen tai on työllistynyt yritykseen. Hankkeita rahoittivat Leader Pyhäjärviseutu, Leader Joutsentenreitti ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
 • Myös Matkailuoppaan peruskurssi -hankkeeseen osallistuneet kävivät tutustumassa useaan Säkylässä sijaitsevaan yritykseen, mm. Sucros Oy, ja saivat siten paikallisina matkailuoppaana toimimiselleen tärkeitä ja ajantasaisia tietoja. Katso kuvat Moni kurssilta valmistunut opas on hankkinut itselleen Y-tunnuksen. Katso kuvat kohdasta Matkailuoppaan peruskurssi -hanke. Hanketta rahoitti Leader Pyhäjärviseutu ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

The Game -digihanke

Matkailuoppaan peruskurssi -hanke

Maistiainen kurssista 2021-2022

319805V Kuinka aloitan osakesijoittamisen?

 • Kurssin aikana perehdyt osakesijoittamisen perusteisiin: arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelma, sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit ja -strategiat.
 • Opettaja pitää ryhmälle oppimisalustan kautta viikoittain luentoja, joissa käydään läpi teoriaa, harjoituksia ja osallistujia askarruttavia kysymyksiä.
 • Luennot ovat keskiviikkoisin 15.9.-20.10.2021 klo 18.00-19.00, muu osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti netissä.
 • Opinnot tapahtuvat kokonaan verkossa, joten voit opiskella esimerkiksi kotoasi joustavalla aikataululla.
 • Toteutamme verkkokurssin yhteistyössä Viope Education Oy:n kanssa.
 • Soveltuu aloittajille, koska osallistumiselle ei ole esitietovaatimuksia osakesijoittamisesta.

Psykologia ja kasvatus

 • Psykologia, hyvinvointi

Opiston ohjelmassa on psykologiaan / hyvinvointiin liittyviä lyhytkursseja sekä yhden illan kestoisia luentoja. Aiheet vaihtuvat lukukausittain ja voivat liittyä esimerkiksi elämän muuttuviin tilanteisiin, elämäntapamuutoksiin, ensiaputaitoihin ja kestävän kehityksen teemoihin. Epidemiatilanteesta johtuen emme järjestä kaikille avoimia ensiapukursseja syyskaudella 2021.

Psykologia- ja hyvinvointiaiheiset luennot toteutamme pääasiassa joko Säkylän koulukeskuksen auditoriossa ja tavallisissa luokissa tai Säkylän pääkirjaston monitoimitilassa.

Otamme miellämme vastaan kurssi- ja luentotoiveita, joita voit lähettää osoitteeseen kansalaisopisto@sakyla.fi tai ottaa yhteyttä puhelimitse: apulaisrehtori Päivi Åberg, puh. 044 517 1023.

Maistiaisia luennosta 2021-2022

320310E Hoidan läheistäni, mitä minun on hyvä tietää?

Omaishoito koskettaa miltei jokaista jossakin elämänvaiheessa. Luennolla puhutaan omaishoitajuudesta sekä etäomaishoitajuudesta. Mitä ne ovat? Mitä palveluita, etuja ja tukia on tarjolla?

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry:n OmaisOivatyöntekijä Susanna Kollanus kertoo omaishoitajuudesta ammattilaisnäkökulma, ja etäomaishoitajana toimiva Tanja Litmanen puhuu siitä, millaisia merkityksiä perheenjäsenen etäinen sijainti tuo hoivasuhteeseen.

Pidämme luennon verkossa Microsoft Teams -välitteisesti ke 6.10.2021 klo 18.00-19.30. Lähetämme ilmoittautuneiden sähköpostiin ennen luentoiltaa osallistumislinkin. Luento on osallistujalle maksuton.

Musiikki

 • Kuorot ja yhteislauluryhmät
 • Instrumenttien yksilöopetus
 • Laulun yksilöopetus
 • Kursseillamme voit vasta-alkajana ja jatkajana opiskella ja harrastaa musiikkia monipuolisesti.
 • Järjestämme sekä yksilö- että ryhmäopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.
 • Voit opetella yksilöopiskelijana soittamaan kosketinsoittimia, kanteletta, harmonikkaa, rumpuja, kitaraa (akustinen tai sähkö), bassoa ja ukulelea.
 • Voit opiskella yksinlaulua ja samassa yhteydessä kartuttaa esiintymistaitoasi.
 • Voit opiskella karaokelaulua.
 • Voit osallistua ryhmäopetuksena järjestettävään kuoroon, erilaisiin lauluryhmiin ja yhteislauluryhmiin.
 • Jokaisen kurssin tarkemmat tiedot selviävät kurssikohtaisesta sisältötekstistä, jossa mainitaan myös  kohderyhmä / -t ja ikäsuositus.
 • Otamme kaikille musiikkikursseillemme opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä ilman karsintaa ja ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
 • Opiskelijana kustannat itse opiskelussa tarvitsemasi oppikirjat, verkkomateriaalit ja nuotit.
 • Järjestämme osan kursseista etäopetuksena joko Zoomin ja Microsoft Teamsin välityksellä.

Musiikkikurssit pidetään eri puolilla kuntaa pääasiassa kunnan omistamien tilojen musiikkiluokissa:

 • Säkylän koulukeskus (Rantatie 340)
 • Kepolan koulu (Karjalantie 1)
 • ja näiden lisäksi kyläyhdistysten tiloissa:
 • Vuorenmaan kylätalo (Keskustie 5)
 • Lännen kylätalo Heureka (Maakunnantie 4)

Koronatilanteesta johtuen toteutamme syyskaudella 2021 kerran viikossa kokoontuvat Etämusiikkituokiot Wilhelmiinassa -kurssin, Neljä vuodenaikaa Wilhelmiinassa -kurssin ja Kemut – kehitysvammaisten musiikkitoiminta -kurssin etäopetuksena joko Zoomin tai Microsoft Teamsin välityksellä.

Musiikkiryhmiä kaiken ikäisille!

Maistiaisia tulevista kursseista 2021-2022

100228* Neljä vuodenaikaa Heurekassa

Tule laulamaan! Virikkeellistä ja hyvinvointia lisäävää elävän musiikin tahdittamaa yhteislaulua. Laulamisen lomassa mukavaa jutustelua lauluista ja laulujen herättämistä muistoista. Otamme huomioon myös laulajien omat toiveet.

Soveltuu kaiken tasoisille laulajille.

Laulattajina Pike & Pojat, säestäjänä mm. Ari Helkiö. Kurssin vetäjänä insinööri Pekka Partanen.

Kokoontumiset pe 17.9.-10.12., klo 14.30-15.15. Kurssimaksu 25 €/ opintosetelihinta 10 €*. Kurssi osoitteessa: Maakunnantie 4, 27820 Säkylä.

100215E* Kemut – kehitysvammaisten musiikkitoiminta

Innostavan musiikkipedagogimme Elinan johdolla osallistut monipuoliseen ja osallistavaan musiikkitoimintaan, jossa laulat, kuuntelet musiikkia, tutustut eri musiikkityyleihin, liikut ja harrastat vähän kädentaitojakin yhdessä muiden kanssa.

Kurssille osallistuvien toiveita otetaan huomioon aihepiirien valinnassa, joten päset laulamaan ja kuuntelemaan myös omia lempilaulujasi.

Soveltuu musiikista kiinnostuneille kehitysvammaisille.

Kokoontumiset ti 14.9.-7.12.2021 klo 12.15-13.00.  Kurssimaksu 28 €/ opintosetelihinta 0 €*. Kurssi etäopetuksena Zoom -kurssialustan välityksellä.

100405 Soitonopetus B – syksy

Pidetyn soitonopettajamme Elsin kurssilla harjoittelet valitsemasi soittimen soittamista toiveidesi ja lähtötasosi huomioiden. Kehität soittotekniikkaasi ja nuotinlukutaitoasi.

Voit valita soittimeksesi harmonikan, 5-, 10-, 26- tai 38-kielisen (toimintakuntoisen) kanteleen tai pianon. Opettajalta on vuokrattavissa kanteleita.

Soitto-opetus yksilöllistä: 30 min/yksi opiskelija/soittokerta, 13 soittokertaa/opiskelija.  Yksilöopetukseen ei voi osallistua vain joka toinen viikko.

Soveltuu alakouluikäisistä aikuisiin, aloittajille ja aiemmin soittamista harrastaneille.

Kokoontumiset 13.9.-13.12.2021 maanantaisin klo 15-18.00 ja torstaisin klo 14.30-17.30 Säkylän koulukeskuksen luokassa 245, 2. kerros, Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J. Tiistaisin klo 114.30-17.30 Kepolan koululla luokassa Kepola, Karjalantie 1, sisäänkäynti pääovesta. Soitonopettajana Elsi Mattila. Kurssimaksu 80 €.

100506 Karaokelaulukurssi

Tule viettämään rentoa lauantaipäivää laulamisen parissa. Suositun laulunopettajamme Elinan karaokelaulutunnilla pääset laulamaan suosikkilaulujasi ja harjoittelemaan uusia vaihtuvien teemojen mukaisia kappaleita Singa-karaokealustan mukana.

Ensimmäisellä kerralla on lyhyt perehdytys Singa-karaokealustan käyttöön,  mikkilaulamiseen ja -tekniikkaan. Saat tarvitessasi ohjausta opettajalta ja ryhmässä opit myös kuuntelemalla muiden laulajien laulamista.

Soveltuu kaiken tasoisille laulajille, aloittajille ja aiemmin karaokea laulaneille.

Kokoontumiset la 18.9.-9.10.2021 klo 13.00-15.15. Säkylän koulukeskus, luokka 245 (2. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J. Kurssimaksu 27 €. Opettajana AMK Musiikkipedagogi Elina Jahkola.

Kielet

 • Suomi
 • Englanti
 • Espanja
 • Italia
 • Ranska
 • Säkylän kansalaisopistossa voit opiskella suomea suomeksi, englantia, espanjaa, italiaa ja ranskaa.
 • Kielten opiskelun tavoitteena on oppia kieltä omia taitoja käytännönläheisesti kartuttaen.
 • Kielikursseilla etenemme rauhalliseen tahtiin, opimme uutta, tarvittaessa kertaamme aiemmin opittua, teemme monipuolisia harjoituksia, opimme kielioppia, sanastoa ja sanontoja, kuuntelemme äänitteitä ja rohkaistumme myös käyttämään kieltä itse.
 • Kielikurssit tietoineen ovat painetussa opinto-oppaassamme ja ilmoittautumissivuillamme netissä.
 • Kielikurssien sisältökuvauksissa kerromme kurssin sisällön, ajankohdan, kokoontumispaikan, kohderyhmän, oppikirjan, taitotason ja opettajan.
 • Taitotasot auttavat sinua valitsemaan oman osaamisesi ja tavoitteisiisi soveltuvan kielikurssin.
 • Kun aloitat uuden kielen opiskelun aivan alusta, niin valitse kurssi, jossa on taitotaso A0.

Kielikurssit pidetään:

 • Säkylän koulukeskuksen 1. ja 2 kerroksen luokissa, Rantatie 340
 • Säkylän pääkirjaston Monitoimitilassa (2. kerros, johon pääse myös hissillä), Sivarinkuja 6

Kielten taitotasot

Yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikko on linkitetty empiirisesti Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) asteikkoon.

Ylin taso

6 Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjotettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia. Taitotaso C2.

5 Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Taitotaso C1.

Keskitaso

4 Ymmärtää normaalitempoisempaa puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Taitotaso B2.

3 Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras, saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksikertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Taitotaso B1.

Perustaso

2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntämien tai kielen hallinta voi olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Taitotaso A2.

1 Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskettavat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, jossa on lukuisia kielellisiä puutteita. Taitotaso A1.

Maistiaisia kursseista 2021-2022

120103* Suomea suomeksi maahanmuuttajille – Finnish language for immigrants A

Harjoittelemme jokapäiväisen suomen kielen käyttöä, puheen ymmärtämistä, ääntämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on auttaa opiskelijat kommunikoimaan suomen kielellä arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa. Opit myös uutta sanastoa.

Käytämme opettajan laatimia oppimateriaaleja eri kirjoista ja ääntämisharjoituksia netistä. Oppikirja: Oma suomi 1 Suomea aikuisille (Tapaninen, Kuparinen; kustantaja Otava 2015).

Opetuskielenä on suomi ja vain tarvittaessa apukielenä englanti. Opettajan äidinkieli on italia.

Soveltuu todellisille aloittajille. Taso A0-A1.

Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontuu pe 17.9.-10.12.2021 klo 19.50-21.20, Säkylän koulukeskus, luokka 207 (2. kerros), Rantatie 340.  Sisäänkäynti ovesta E.  Kurssimaksu 50 € / opintosetelihinta 25 €*. Opettaja kielten tuntiopettaja Kristian Hannikainen.

120705* Matkailijat – espanjan alkeet aivan alusta

Matkasuunnitelmissa Espanja? Tule opiskelemaan espanjan kielen alkeita aivan alusta suositus kielten tuntiopettajamme Kristianin johdolla. Tavoitteena on, että opit runsain puheharjoituksin matkailijan tarvitsemia sanoja, fraaseja ja ääntämistä selviytyäksesi yksinkertaisissa matkailutilanteissa kuten hotellissa, ravintolassa, tietä kysyttäessä, ostoksilla, arjen viestintätilanteissa sekä kertoessa hieman myös itsestäsi.

Kielen opiskelun ohessa tutustumme myös espanjalaiseen kulttuuriin.

Opetuskielenä espanja ja suomi. Opettajan äidinkieli on italia.

Oppikirja: Buenas Migas 1 (Kurki, Lindgren, Canellas, Rafols; kustantaja Otava, aloitamme kappaleesta 1.

Soveltuu todellisille aloittajille. Taso A0-A1.

Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset pe 17.9.-10.12.2021 klo 15.00-16.30, Säkylän koulukeskus, luokka 140 (1. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta E. Kurssimaksu 50 €/ opintosetelihinta 25 €* työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, peruskoulunsa päättäneille, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettajana Kristian Hannikainen.

120502* Ranskan alkeet

Tervetuloa aloittamaan ranskan opiskelu! Tavoitteena on oppia selviytymään ranskan kielellä helpoissa jokapäiväisen elämän, työn ja matkailun kommunikaatiotilanteissa.

Opimme tervehtimään, tilaamaan kahvilassa ja varaamaan matkan sekä kielen perusrakenteita, sanoja ja sanontoja. Teemme paljon keskusteluharjoituksia ja opimme ääntämistä.

Opetuskielinä ranska ja suomi. Opettajan äidinkieli on italia.

Oppikirja: Parfait! 1. Ranskaa aikuisille (Martikainen, Lindgren; kustantaja Otava).

Soveltuu aloittajille. Taso A0.

Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset pe 17.9.-10.12.2021 klo 18.15-19.45, Säkylän koulukeskus, luokka 140 (1. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta E. Kurssimaksu 50 € / opintosetelihinta 25 * työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettaja kielten tuntiopettaja Kristian Hannikainen.

120802* Italian alkeita matkailijoille

Tervetuloa jatkamaan italian alkeita! Teemme paljon käytännön arkielämän puheharjoituksia ja opimme matkoilla tarvittavaa sanastoa ja sanontoja sekä lisää italialaisesta kulttuurista.

Harjoittelemme lisää perusrakenteita, mm. prepositioita ja verbejä, adjektiivien taivutusta ja kellonaikoja. Teemme kielen oppimiseksi paljon pari- ja ryhmäharjoituksia.

Opetuskielinä italia ja suomi. Opettajan äidinkieli on italia.

Oppikirja: Bella vista 1 (Imperato, Kuusela, Meurman, Feroldi; kustantaja Sanoma Pro), jatkamme kappaleesta 5.

Soveltuu aloittajille ja sinulle, joka olit kurssilla viime lukuvuodella ja sinulle, joka haluat parantaa lomakokemuksiasi osaamalla kielen perusrakenteita. Taso A1.

Kokoontumiset ti 14.9.-10.12.2021 klo 18.20-19.40, Säkylän koulukeskus, luokka 140 (1. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta E. Kurssimaksu 50 € / opintosetelihinta 25 €* työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettajana kielten tuntiopettaja Kristian Hannikainen.

Tietotekniikka

 • Tietotekniikan hyväksikäyttö
 • Ohjelmointi, suunnittelu
 • Tietoverkot, tietoliikenne
 • Voit osallistua normaalina lähiopiskeluna pääasiassa kerran viikossa kokoontuville tietotekniikan kursseillemme, joissa edetään rauhalliseen tahtiin uutta oppien ja tarvittaessa jo opittua kerraten.
 • Kurssien tuntimäärät ja sisällöt vaihtelevat kulloisenkin aiheen mukaan. Kurssien sisältöteksteissä on kerrottu kohderyhmä, lähtötaso ja ne asiat / asiakokonaisuudet, jotka kurssilla käydään läpi.
 • Useilla kursseillamme voit oppia käyttämään omia älylaitteitasi ja kannettavaa tietokonettasi. Laitteista on maininta joko kurssin otsikossa tai sisältökuvauksessa.

Toteutamme tietotekniikan ja digilaitteiden lähiopetuksen:

 • tietokoneiden ja digilaitteiden opetukseen soveltuvissa luokissa Säkylän koulukeskuksessa, Rantatie 340

Verkkokurssit

Säkylän kansalaisopistossa osallistua ja suorittaa myös tietotekniikkaan liittyviä verkkokursseja, joita opisto organisoi yhteistyökumppaninsa kanssa.

Järjestämme syksyllä 2021 seuraavat verkkokurssit:

 • Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 1
 • Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 2
 • 3D-peligrafiikka ja animaatiot
 • 3D-pelikehitys

Kaikkien tietotekniikka-aiheisten kurssiemme tarkemmat otsikot, sisällöt ja tiedot kurssimaksuista voit lukea opistomme painetusta Opinto-opas syksy 2021 sivuilta 30 – 32 ja ilmoittautumissivuiltamme netissä.

Maistiaisia kursseista 2021-2022

340126* Tietotekniikan perustaidot

Tule iltakurssille oppimaan tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja sähköistä asiointia.

Voit hyödyntää oppimaasi mm. työhakemuksen laatimisessa ja työnhaussa, viranomaisasioinnissa ja oman talouden seurannassa.

Etenemme rauhalliseen tahtiin, teemme erilaisia harjoituksia oppimisen edistämiseksi, kertaamme tarvittaessa ja opettelemme seuraavat kokonaisuudet:

 1. Tekstinkäsittely (Microsoft Word): ohjelmaan tutustuminen; tekstin ja kappaleiden muotoilu, asiakirjan asettelu; kuvien lisääminen; asiakirjastandardi; ansioluettelo ja työhakemus; tallentaminen ja tulostaminen.
 2. Taulukkolaskenta (Microsoft Excel): ohjelmaan tutustuminen; lukujen ja tekstin syöttäminen taulukkoon; yksinkertaisen kaavan luominen; viittaukset; perusfunktiot (summa, keskiarvo, lukumäärä); oman talouden seuranta taulukkolaskennan avulla ja tulostaminen.
 3. Sähköinen asiointi: tiedonhaku internetistä Google-hakukoneella; sähköiset palvelut, mm. Kela, mol.fi, verkkopankit, sähköposti ja sosiaalinen media.

Käytämme opetustilassa olevia tietokoneita.

Soveltuu matalan kynnyksen periaatteella nuorille, aikuisille ja aloittajille.

Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset ke 29.9.-3.11.2021 klo 17.30-20.30, luokka 255 (2. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J. Kurssimaksu 50 € / *opintosetelihinta 10 € maahanmuuttajille, työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille, yli 63-vuotiaille senioreille ja peruskoulunsa päättäneille nuorille (alla 25 v). Opettajana lehtori Jarno Oranen.

 

340127* Älypuhelin tutuksi – Android

Tutustumme asiantuntevan opettajan johdolla rauhalliseen tahtiin edeten älypuhelimeen ja sen peruskäyttöön (näyttö, asetukset).  Opimme sovellusten asentamisen puhelimeen.

Harjoittelemme puhelimen eri toimintojen käyttöä ja tarvittaessa kertaamme jo oppimaamme, jotta opit käyttämään omaa älypuhelintasi.

Tarvitset Android-älypuhelimen, muistiinpanovälineet.

Soveltuu matalan kynnyksen periaatteella kaiken ikäisille aikuisille.

Kurssi toteutetaan nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset ti-ke 9.11.-10.11.2021 klo 17.30-20.30, luokka 255 (2. kerros), Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J. Kurssimaksu 23 € / *opintosetelihinta 10 € maahanmuuttajille, työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille, yli 63-vuotiaille senioreille ja peruskoulunsa päättäneille nuorille (alle 25 v). Opettajana lehtori Jarno Oranen.

Tekniikka

 • Muu tietotekniikka ja tietoliikenne
 • Yhteiskunnan jatkuva kehittyminen ja digitalisoituminen asettavat meille kaikille haasteita pysyä mukana jatkuvissa muutoksissa.
 • Muutokset edellyttävät jatkuvaa tietojen ja taitojen ajantasaistamista ja ylläpitämistä sekä tarvetta osata käyttää niin tekniikkaa kuin teknisiä laitteitakin arkipäiviimme liittyvissä tehtävissä ja tilanteissa.
 • Digitaalisten laitteiden käyttö ja sähköinen asiointi lisäävät merkittävästi myös tarvettamme tietää tietoturvasta ja tietosuojasta.
 • Säkylän kansalaisopiston opintotarjonnassa on tietotekniikan hyväksikäyttöön, ohjelmointiin, peligrafiikkaan ja animaatioihin, pelikehitykseen ja tieturvaan liittyviä kursseja, katso tarkemmat tiedot Opinto-opas syksy 2021, sivut 30 – 32. Kurssin tietoturva, mitä se on? esittely on Kuvagalleria The Game -digihanke -otsikon jälkeen.

The Game -digihanke

 • Säkylän kansalaisopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutetussa The Game -digihankkeessa tutustuttiin laajasti digitaalisuuteen, tekoälyyn, teknologiaan, automatiikkaan, robotikkaan ja peleihin – digitaalista markkinointia ja verkkokauppaa unohtamatta.
 • Hankkeen aikana käytiin tutustumiskäynnillä Robotiikka Akatemiassa Porissa, jossa nuoret pääsivät muun muassa ohjelmoimaan, tutustumaan 3D-tulostimiin, droneihin, robotteihin, lämpökameraan, digitaalisiin peleihin, terveydenhuollolle kehitettyihin peleihin apulaitteisiin ja ajelemaan virtuaalisesti vuoristoradalla.
 • Hanke yhdisti myös hankkeeseen osallistuneet nuoret ja paikalliset digiyritykset, joihin tehdyillä yritysvierailuilla nähtiin digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksia työelämässä.

Kuvagalleria The Game -digihanke – vierailut Robotiikka Akatemiassa ja Robotmation Oy:ssä

Robotti toiminnassa Robotmation Oy:ssä vierailumme aikana.

Maistiainen kurssista 2021-2022

340301 Tietoturva, mitä se on?

Tule iltakurssille oppimaan asiantuntijan johdolla jokapäiväiseen arkeemme liittyviä tärkeitä tietoturva-asioita!

Käsittelemme seuraavat asiakokonaisuudet pääpiirteissään:

 1. Tietoturvallinen työnteko.
 2. Tietoturvan huomioiminen, mm. langattomat verkot, omat laitteet.
 3. Turvalliset salasanat ja monivaiheinen tunnistautuminen.
 4. Huomioitavaa mobiililaitteiden käytössä, näytön lukitus esim. pin-koodin avulla.
 5. Tietokoneiden ja mobiililaitteiden päivitykset.
 6. Yleisimmät tietoturvauhat, mm. tietojenkalastelu.

Tarvitset älylaitteesi / kannettavan tietokoneen (jos sinulla on). Tarvittaessa käytämme opetustiloissa olevia tietokoneita.

Soveltuu matalan kynnyksen periaatteella nuorille, kaiken ikäisille aikuisille ja aloittajille.

Kokoontuminen ti 14.9.2021 klo 17.30-19.30, Säkylän koulukeskus, luokka 255 (2. kerros), Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J.  Kurssi on osallistujille maksuton. Opettajana lehtori Jarno Oranen.

Esittävä taide ja kirjallisuus

 • Näyttämötaiteet
 • Kulttuuri- ja yhteiskunta
 • Syyskauden 2021 näyttämötaide keskittyy sirkustaiteeseen. Järjestämme aiheesta kaikkiaan kolme eri kurssia, joista kaksi on suunnattu lapsille ja yksi kurssi yhteiseksi kurssiksi lapselle ja aikuiselle.
 • Saat lisätietoja sirkusaiheisista kursseista painetun opinto-oppaamme Opinto-opas syksy sivulta 11.
 • Kulttuuri- ja yhteiskunta-aiheiset kurssit, retket, tapahtumat, seminaarit ja luennot vaihtuvat lukuvuosittain.
 • Säkylän kansalaispisto ideoi, toimii ja toteuttaa myös yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia, näyttelyitä, luentoja ja retkiä: katso lisää Virtuaalikirjasta: Opisto mukana kulttuuritoiminnassa, Menneisyydestä nykyisyyteen – Euran ja Säkylän käsityökulttuuria, Retkikohteena Lapuan kankurit ja Päivä museolla – Korven mylly.

Maistiasia näyttämötaiteen kursseista 2021 – 2022

110205 Sirkustaide 1

Iloisesti tervetuloa sirkuksen kiehtovaan maailmaan!

Sirkuskoulutuksen omaava opettajamme Tuuli tutustuttaa sinut sirkuksen eri lajeihin kuten akrobatiaan, tasapainoiluun ja jongleeraukseen.

Opit mm. päälläseisontaa, tekemään muiden kanssa pyramideja, yksipyöräisellä ajamista, diabolotemppuja, toimimaan ryhmässä ja seuraamaan opettajan ohjeita.

Pääset harjoittelemaan opettajan mukanaan tuomilla oikeilla sirkusvälineillä.

Soveltuu 5-7-vuotiaille, aloittajille ja aiemmin sirkusopissa olleille.

Kokoontumiset ti 14.9.-7.12.2021 klo 16.30-17.15, Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295. Kurssimaksu 25 €. Opettajana AMK Teatteri-ilmaisun ohjaaja / sirkus Tuuli Hokkanen.

110207E Taaperosirkus etälivenä

Iloisesti tervetuloa sirkuksen kiehtovaan maailmaan sirkusalan koulutuksen omaavan opettajamme Tuulin opastuksella!

Etälivenä toteutettavalla kurssilla lapsi aikuisen kanssa tutustuu sirkuslajeihin yhdessä leikkien ja temppuillen. Molemmat pääsevät harjoittelemaan mm. pariakrobatiaa, kuperkeikkoja, tasapainoilua ja jongleerausta.

Etäkurssin sisältö on suunniteltu niin, että voitte osallistua vaikka omasta olohuoneesta.

Soveltuu 2-4-vuotiaalle lapselle ja lapsen huoltajalle / läheiselle aikuiselle yhteiseksi harrastukseksi.

Kokoontumiset ma 1.-29.11.2021 klo 9.30-10.15, kurssialustana Microsoft Teams (kokoontumiskertoja ei tallenneta), lähetämme ilmoittautuneiden sähköpostiin osallistumislinkin. Kurssimaksu 10 € (sis. sekä lapsi että aikuinen). Opettajana AMK Teatteri-ilmaisun ohjaaja / sirkus Tuuli Hokkanen. Tarkemmat tiedot Opinto-opas syksy 2021 s. 11 ja opiston ilmoittautumissivulta netissä.

Opiston aiempaa toimintaa

Opisto mukana kulttuuritoiminnassa

Säkylän kansalaisopisto on aktiivinen kulttuuritoimija Säkylässä järjestäen näyttelyitä ja osallistumalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erilaisiin tapahtumiin.

Esimerkkejä opiston kulttuuritoiminnasta (katso myös Virtuaalikirjan Näyttelyt ja tapahtumat ja Ajankohtaista -otsikon alta):

Opisto osallistui Säkylässä elokuussa 2019 järjestettyyn Taiteiden yö -tapahtumaan. Tapahtumassa vierailleet saivat mahdollisuuden kutoa kangaspuilla iloisia raitoja “Taiteiden yö” -tekstiiliin. Taiteiden yöstä kangaspuut lähtivät kiertämään Säkylän päiväkoteihin, joissa lapset ovat päässeet ja pääsevät kutomaan omat iloiset väriraitansa näin syntyvään kankaaseen.

Säkylän kansalaisopisto järjesti Säkylän koulukeskuksen tiloissa lukuvuosittain vuosikymmenten ajan teatterikurssin, jonka aikana harjoiteltu näytelmä esitettiin kesäisin Katismaan Kesäteatterissa. Opiston lukuvuoden loputtua näytelmän harjoittelua jatkoi kesäteatteriesityksien järjestämisestä vastannut Säkylän harrastajateatteri ry. Kuvassa Tehdään teatterii -kurssi valmisteli keväällä 2018 kesänäytelmää esitettäväksi Katismaan kesäteatterissa :

Tehdään teatteriii – Säkylän harrastajateatteri harjoitteli kesänäytelmää 2018 ohjaajanaan kansalaisopiston tuntiopettaja Anneli Heino.

Menneisyydestä nykyisyyteen – Euran ja Säkylän käsityökulttuuria -seminaari 26.1.2019

Retkikohteena Lapuan kankurit 6.10.2018

Päivä museolla – Korven mylly 9.6.2018

Kuvataiteet ja muotoilu

 • Kuvataiteet
 • Keramiikka, posliini ja lasi
 • Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja luovuutta sekä kuvallisen ilmaisun keinojen ja tekniikoiden oppimista ja hallintaa.
 • Kuvataiteisiin ja muotoiluun kuluvat kuvataide ja posliininmaalaus.
 • Järjestämme kuvataiteessa monien tekniikoiden opettelua ja hallintaa mahdollistavia kuvataidepajoja aikuisille ja lapsille, joissa opiskelijana pääset halutessasi kokeilemaan ja toteuttamaan omia kykyjäsi omien valintojesi ja mieltymystesi perusteella.
 • Posliininmaalauskursseillamme opit ja harjoittelet sivellintekniikan lisäksi muita tekniikoita posliinin ja lasin kuvioimisessa.
 • Opettajamme ohjaavat mielellään myös kokeilemaan uusia tekniikoita.
 • Opettajan ohjauksessa ja kannustaessa rohkaistut toteuttamaan omat ideasi ja opit myös uutta.
 • Ryhmäopetuksessa opit myös toisilta oppijoilta.
 • Posliinit poltetaan Taitotalon uunitilan uuneissa.
 • Kursseille ei vaadita ennakko-osaamista, joten olet aloittelijana ja jatkajana tervetullut mukaan – teet ja kehityt omien taitojesi ja tavoitteidesi mukaan.
 • Tule kuvataiteen ja muotoilun kursseille kokeilemaan eri tekniikoita!
 • Katso Kuvataiteiden galleria jälkeen kurssiesittelyjä kohdasta Maistiaisia tulevista kursseista 2021-2022!

Kuvataiteiden galleria

Maistiaisia tulevista kursseista 2021-2022

111207 Keramiikka

Muotoilet savesta oman valintasi mukaan kukkaruukkuja, veistoksia, koristelautasia ja -esineitä kodin sisustukseen tai puutarhaan.

Opit saven esikäsittelyn, käsin rakennusmenetelmistä makkara- ja levytekniikan, esineiden muotoilua ja valmistamista, saven pintakoristelua ja lasittamista.

Opettaja opastaa esineiden suunnittelussa. Opettaja hankkii saven (5 kg / hlö, noin 8-10 € / hlö, jonka maksat käteismaksuna opettajalle. Esineiden lasittamiseen tarvittavien aineiden hankinnasta sovimme 29.10., aine on omakustanteinen.

Soveltuu aloittajille ja aiemmin savitöitä harrastaneille.

Kurssi toteutetaan uudenaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset 28.10. klo 17.00-20.30, 29.10. klo 17.00-21.00, 18.11. klo 17.00-20.30 ja 2.12. klo 17.00-18.30 Taitotalo (1. kerros), sisäänkäynti ovesta N, Säkylän koulukeskus, Rantatie 340. Kurssimaksu 44 € / hlö ja polttomaksu 20 € / hlö. Opettajana AMK Opettaja, AMK Muotoilija Aki Suutari.

Lukuvuodella 2019-2020 toteutettiin lasinsulatuskurssi, jossa valmistettiin mm. koruja. Kuvassa opettaja Eeva-Liisa Rintalan mallikoruja.

110316 Lasten kuvataidetohinat

Innostavien ja kannustavien opettajiemme, Akin ja Raijan, kurssilla hyödynnät omaa mielikuvitustasi, taiteen eri osa-alueita, monialaisuutta ja elämyksellisyyttä harjoituksia tekemällä ja taidetta tutkimalla.

Tavoitteena on, että omat kiinnostuksesi kohteet muuntuvat elämyksiksi ja kokemuksiksi taiteen tekemisen avulla.

Käymme läpi yleisimmät taiteen muodot, välineet, materiaalit ja tekniikat, joita hyödynnät omien töidesi toteuttamisessa. Lukukauden aikana useita eri tekniikoita opettajien antamista aiheista. Pääpaino on ohjatulla työskentelyllä.

Valmistuneista teoksista rakennetaan huhtikuussa Taidetohinat 2022 -näyttely Säkylän kirjaston galleriaan.

Soveltuu kouluikäisille, aloittajille ja aiemmin kuvataidetta harrastaneille.

Kurssi toteutetaan uudenaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset ti 14.9.-7.12.2021 klo 16.00-17.30, Kuvataideluokka 247 (2. kerros),  Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J. Kurssimaksu 30 € ja materiaalimaksu 25 €. Opettajina AMK Muotoilija, AMK Opettaja Aki Suutari ja Lto, kuvataiteilija Raija Ääri.

110323Kuvataidottomat

Sopii vasta-alkajille ja jatkajille, aikuisille ja nuorille. Opit maalamaan ja kuvioimaan käyttö- ja koristeposliinia ja lasia. Opit omien valintojesi mukaan erilaisia tekniikoita ja myös työvälineiden käyttöä. Aloittelijana harjoittelet perustyötapoja. Käytämme hajuttomia aineita. Värejä ja muita tarvikkeita ostettavissa opettajalta. Kokoontumiset ma 31.5., ke 2.6., la 5.6., ma 7.6. ja ke 9.6.2021. Ota mukaasi maalaustarvikkeet (jos jo on), muistiinpanovälineet, sileä kaakelilaatta, sakset, iso kerniliina, talouspaperia, vesipurkki ja sisäkengät.

Soveltuu aloittajille.

Kurssi toteutetaan uudenaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Kokoontumiset la 18.9.-9.10.2021 klo 10.00 – 13.15, Taitotalo, katutaso Säkylän koulukeskus, sisäänkäynti ovesta N. Kurssimaksu 30 €. Opettajana taidegraafikko Tarja Kyllijoki.

Käden taidot

 • Kudonta
 • Lankatyöt ja huovutus
 • Ompelu
 • Korujen ja esineiden valmistus
 • Verhoilu
 • Puu- ja metallityöt
 • Muut taide- ja taitoaineet

Taitoaineiden tavoitteena on tarjota osallistujille tietoja, taitoja ja elämyksiä, jotka tukevat ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä ja antavat mahdollisuuden itsensä ja osaamisensa kehittämiseen yksilönä ja myös toimimalla ryhmässä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

 • Järjestämme kursseja lapsille, nuorille, lapsille yhdessä aikuisen kanssa ja eri-ikäisille aikuisille, seniori-ikäisiä unohtamatta.
 • Käden taitoihin kuuluvat mm. kankaankudonta, lankatyöt ja huovutus, ompelu, muut käsityöaiheiset lyhytkurssit, korujen ja esineiden valmistus, verhoilu, puutyöt ja metallityöt.
 • Osa kädentaitokursseistamme ovat kestosuosikkeja, joten toteutamme ne joka vuosi.
 • Osa kädentaitojen kursseistamme vaihtuu vuosittain.
 • Kurssien kesto vaihtelee aiheen mukaan.
 • Käsityökurssiemme osallistujille ei ole pohjataitovaatimuksia, ne sopivat niin aloittajille kuin aiemmin käsitöitä harrastaneillekin.
 • Opisto ei vakuuta opiskelijoita tapaturman varalta. Sen vuoksi jokainen osallistuja huolehtii itse, että  oma vapaa-ajanvakuutus on voimassa kurssin toiminta-ajan.
 • Opiskelijana kustannat itse kaikki tarvitsemasi ja käyttämäsi materiaalit.

Järjestämme taitoaineiden opetusta eri puolilla kuntaa pääasiassa koulujen tiloissa:

 • Säkylän koulukeskus, Rantatie 340
 • Säkylän koulukeskus / Taitotalo, Rantatie 340
 • Lallin koulu, Pyhän Henrikin tie 121, 27840 Säkylä.

Verhoiluopetuksen järjestämme yksityiseltä vuokratuissa tiloissa.

Käden taitojen kuvagalleria

Maistiaisia tulevista kursseista 2021-2022

114005* Kankaankudonta ja pitsinnypläys

Kertaamme kudonnan perustaitoja: kankaan suunnittelun eri vaiheet, langanmenekin laskemisen, loimen luomisen ja kankaiden rakentamisen, kutomisen ja kudontatekniikoita. Suunnittelemme osallistujien toiveet huomioiden kudottavat työt 1. kerralla, jolloin läsnäolosi on välttämätön.

Kudonnan perustaitojen lisäksi opit hyödyntämään WeavePoint-kankaiden suunnitteluohjemaa sekä käyttämään tietokoneohjattuja kangaspuita, damastipuita ja tavallisia vipupuita tai kutomaan esim. miniryijyjä ja kuvakudoksia kudontakehystä käyttäen.

Kudot omat kudonnaisesi yhteistyönä rakennettavissa loimissa. Kaikille yhteisenä työnä kapea huivi / pieni taulu, jonka kutomisessa käytät aaltosukkulaa. Jatkajana kudot myös edellisenä lukuvuotena aloittamasi työt valmiiksi. Voit viimeistellä kutomasi kankaat ohjatusti.

Loimilangat hankitaan yhteistilauksena. Kaikki tarvitsemasi langat ja muut materiaalit ovaat omakustanteisia.

Osallistujan tulee varata itsenäistä työskentelyaikaa loimien luomiseen, kankaiden rakentamiseen ja kutomiseen opetuskerroille osallistumisen lisäksi.

Voit tulla myös oppimaan pitsinnypläystä ja nyplätä oman valintasi mukaan esim. liinoja, reuna- ja välipitsejä, tauluja, koruja ja koristeita. Tarvittaessa saat ohjeita nypläysvälineiden ja materiaalien hankintaan.

Kokoontumiset ma 13.9.-13.12.2021 klo 17.30-20.30 luokka 120 kädentaito/kansalaisopisto (1. kerros), sisäänkäynti ovesta E. Luokka sijaitsee nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa Säkylän koulukeskuksessa, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu: 70 € / *opintosetelihinta 52 € työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, oppimisvaikeuksia kokeville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettajana KteO, AMK Muotoilija Päivi Åberg.

Soveltuu aloittajille ja aiemmin kankaankudontaa ja pitsinnypläystä harrastaneille.

[lopeta-otsikko]

114109 Islantilainen villapaita

Opit neulomaan supersuositun islantilaisen kaarrokekuvioisen villapaidan, Lopapeysan, perinteisellä tekniikalla pyöröneuleena ilman saumoja. Neulomiseen käytät aitoa islantilaista villalankaa, jos neulominen on helppoa ja nopeaa.

Pidetty opettajamme Heli opettaa villapaidan neulomsen silmukoiden luomisesta lähtie, vaihe vaiheelta aina viimeistelyyn saakka. Opit villapaidan kuvioinnissa käytettävät kirjoneuletavat ja lankadominanssin, tekemään hihojen levennykset, kaarrokeosan kavennukset ja pääntien neulomisen. Neulot villapaitaa aina seuraavaan vaiheeseen myös kotona.

Saat valitsemastasi mallista ohjemonisteita. Saat tiedot eri lankavaihtoehdoista ja lankojen hankintapaikoista. 1. kokoontumiskerralla valitset mallin ja itsellesi sopivan koon ja hankit seuraavaksi kerraksi malliin sopivaa islantilaista villalankaa (Léttlopia, L´ttlopia kaksi kertaa paksumpaa Álafosslopia) ja lankaan sopivat pyöröpuikot.

sovletuu aloittajille ja jatkajille.

Kokoontumiset ke 6.10.-1.12.2021 klo 17.00-20.00. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, 251 Tekstiilityö (2. kerros), sisäänkäynti ovesta J. Kurssimaksu 50 €. Opettajana käsityönopettaja Heli Korhonen.

Moderni makrameesolmeilu

Sopii aloittelijoille ja myös alkeet osaaville. Makramee on trendikäs käsityötekniikka ja jo muutaman perussolmun harjoittelulla ja oikeilla materiaalivalinnoilla valmistat kauniita käyttö- ja sisustustuotteita. Opit makrameetöihin soveltuvat materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä hankintapaikat, ergonomiset työtavat ja -välineet, makrameen perussolmut ja töiden viimeistelyn. Opettajalla on mukana valmiita malleja ja ohjeita, mutta teet töitä toiveidesi ja osaamisesi mukaan. Mahdollisia töitä ovat esim. pienet seinäraanut, amppelit, sulat, tasselit ja punokset, unisiepparit, laukut, avaimenperät. Ota mukaasi sisäkengät. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Monitoimitila (katutaso), ovi N. To 17.9.-15.10.2020 kello 18.00-20.30.

Uusi kurssi tulossa kevätkaudella.

114709* Hopeakorut

Toteutat koruja työstämällä ne hopealevystä tai valamalla.

Aloittelijan 1. työ on sileä tai kuvioitu sormus. Jatkajana toteutat koruja oman mielenkiintosi mukaan. Kurssin aikana ehdit valmitaa useita koruja.

Opit mm. sahaamaan, viilaamaan, valssaamaan ja juottamaan. Käymme läpi tavanomaisimmat työvälineet ja -menetelmät. Tarvittaessa voimme keskittyä myös tuotesuunnitteluun.

Ensimmäisellä kerralla saat tietoja materiaalien hankitapaikoista ja sovimme yhteistilauksista.

Soveltuu aloittajille ja aiemmin koruja valmistaneille.

Kokoontumiset ke 15.9.-8.12.2021 klo 17.30-20.30. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa: Säkylän koulukeskus, Taitotalo, Metalliluokka (2. kerros), sisäänkäynti ovesta P. Kurssimaksu 70 € / *opintosetelihinta 25 € työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaavile, eläkeläisille ja yli  63-vuotiaille senioreille. Opettajana AMK Opettaja, AMK Muotoilija Aki Suutari.

114213* Kansallispukukurssi

 

Kansallispukujen käyttö on suuressa suosiossa, niitä ompelevat ja käyttävät niin nuoret kuin aikuisetkin. Kansallispukujen ompelemiseen perehtyneen opettajamme ohjaamana ompelet valitsemasi puvun tai omistamaasi pukuun osat / osia käsin perinteisin tavoin.

Ompelun ohessa tutustummme kansallsipukujen historiaan, pukuja koskeviin säädöksiin ja puvuissa käytettäviin materiaaleihin. Kaikki materiaalit ja ompelutarvikkeet ovat omakustanteisia (eivät sisälly kurssimaksuun) ja hankit ne itse opettjalta saamiesi hyvien ohjeiden perusteella.

Soveltuu aloittajille ja aiemmin ompelua harrastaneille. Ja jos sinulla on “aarre” eli arvokas kansallispuku / puvun osa, mikä kaipaa huoltoa, korjausta, muutosta, uusia osia, niin tämä kurssi on juuri sinulle. Myös sinulle, jolla on valmiita kankaita johonkin pukuun tai haluat ommella niistä uuden puvun / puvun osan.

Kokoontumiset perjantaisin 24.9., 1.10., 15.10., ja 29.10. klo 15.00-20.15 ja lauantaisin 2.10., 16.10. ja 30.10. klo 10.00-16.00. Järjestämme kurssin nykyaikaisissa ja valoisissa tiloissa Säkylän koulukeskuksessa, tekstiilityölk (2. kerros), sisäänkäynti ovesta J (parkkipaikkoja oven läheisyydessä). Kurssimaksu 70 € / *opintosetelihinta työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille 50 €. Opettajana artesaani, kansallispukuompelun ohjaaja Merja Latvala.

114111 Lautanauha

Tule oppimaan kansallis- ja muinaispuvuissa käytettävän lautanauhan kutomisen perusteet asiantuntevan opettajamme Railin opastuksella.

Opit nauhan valmistamisen alkuvalmisteluista lähtien, kudontaohjeen lukemisen, kutomisen eri vaiheet ja nauhan viimeistelyn.

Kutomisen lomassa saat tietoja eri pouolilla maailmaa tunnetun lautanauhan historiasta.

Opettajalta ostettavissa nauhalautoja ja lankoja, käteismaksu.

Kurssin päätyttyä osaat hankkia lautanauhojen kutomisessa tarvittavat työvälineet, valmistaa lautoja, valita nauhaan sovletuvat langat, luodan nauhaloimen, pujottaa langat alutoihin ja kutoa kapeaa kuviollista lautanauhaa lautoja ohjeen mukaan kääntelemällä.

Soveltuu nuorille, aikuisille, nauhatekniikoista kiinnostuneille aloittajile ja kankaankutojille.

Kokoontuminen la 16.10. klo 10.00-15.00 Taitotalo, sisäänkäynti ovesta N (katutaso), Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Nykyaikaiset ja valoista tilat, parkkipaikat oven N läheisyydessä. Kursismaksu 21 €. Opettajana KTM, Muinaistekniikan artesaani Raili Selinheimo.

Kuvassa pirtanauhan kutomisessa käytettävä nauhapirta. Lautanauhan kutomisessa käytetään useimmiten neliskulmaisia nauhalautoja, joiden jokaisessa kulmassa on reikä loimilankaa varten.

114910 Uurnakurssi

Opit valmistamaan puutyöopettajamme Laurin opastamana puisen tuhkauurnan joko itselle, läheiselle tai lemmikille.

Uurnan muoto, koko, pintakäsittely, koristelu ja puulaji / puulajit oman valintasi mukaan. Kurssilla huomioidaan maahanlasku-uurnan mitalliset ja laadulliset vaatimukset.

Käyt opettajan kanssa läpi suunnitelmat, valmistamis- ja viimeistelyvaiheet. Tutustumme tilojen ja puuntyöstökoneiden turvalliseen käyttöön. Opit käyttämään ohjatusti tiloissa olevia puuntyöstökoneita ja käsityövälineitä. Huolehdi, että oma vapaa-ajan vakuutuksesi on voimassa.

Eri puulajeja on ostettavissa kurssipaikalla opettajalta. Voit toteuttaa uurnan mukanasi tuomista materiaaleista. Huomioi, että kovien puulajien (esim. tammi), kyllästetyn j alikaisen puumateriaalin työstäminen ei ole mahdollista. Kaikki käyttämäsi materiaalit ovat omakustanteisia.

Soveltuu aloittajille ja puutööitä aiemmin harrastaneille.

Kokoontumiset la-su 18.9.-26.9.2021 klo 11.00-15.00, Taitotalo, sisäänkäynti ovesta P (katutaso), Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 55 € ja laskutamme sen lisäksi tarvikemaksua 5 €/hlö. Opettajana artenomi Lauri Kainulainen.

114911* Puutyöt

Opit puutyöopettajamme Laurin opastamana valmistamaan pienimuotoisia ja opetustiloissa olevien työtökoneiden mitoitukselle soveltuvia puutöitä omaan käyttöösi, omien suunnitelmiesi ja mitoituksiesi mukaan ja teroittamaan työvälineiden teriä.

Tutustut tilojen, koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Opit käyttämään opastetusti tiloissa olevia koneita ja käyt opettajan kanssa läpi toteutettavien töidesi suunnitelmat, valmistamis- ja viimeistelyvaiheet. Huolehdi, että vapaa-ajanvakuutuksesi on voimassa.

Eri puulajeja ostettavissa kurssipaikalla opettajalta. Et voi työstää kovia puulajeja (esim. tammi), likaista etkä kyllästettyä puuta. Spray-maalaus vain pieniin töihin. Kaikki käyttämäsi materiaalit ja tarvikkeet ovat omakustanteisia.

Soveltuu aloittajille ja aiemmin puutyöitä harrastaneille.

Kokoontumiset ti 14.9.-8.12.2021 klo 17.30-20.30 puutyöluokka, Taitotalo, sisäänkäynti ovesta P, Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Tilat ovat nykyaikaiset ja valoisat. Kurssimaksu: 64 € / *opintosetelihinta 50 € työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, oppimisvaikeusia kokeville ja yli 63-vuotiaille senioreille. Kurssimaksun lisäksi opisto laskuttaa tarvikemaksun 5 € / hlö. Opettajana artenomi Lauri Kainulainen.

119810* Sateenkaarikerhossa tavataan

Askartelemme ja maalaamme ajankohtaisista aiheista. Teemme myös keramiikkatöitä, joita kuvioimme maalaamalla esineiden uunipolton jälkeen.

Työskentelyn lomassa juttelemme eri asioista ja nautimme yhdessäolosta.

Kokoontumiset: to 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.2021 klo 17.30-19.00. Isosäkylän koulu, tekstiilityöluokka (1. kerros), Rantatie 363, 27800 Säkylä. Kurssimaksu: 30 € / *opintosetelihinta 0 € kohderyhmään kuuluville. Laskutamme 22 € / hlö materiaalimaksua, sisältää myös saviesineiden polton. Opettajana artenomi Tarja Kyllijoki.

Kehitysvammaisten oma vertaisryhmän tomintakerho, joka soveltuu omatoimisille kehitysvammaisille.

Kotitalous, maa- ja metsätalous

 • Luonto ja ympäristö
 • Vesiliikenne
 • Kotitalous

Opisto tarjoaa vuosittain maksuttomia ja kaikille avoimia yleisluentoja ympäristöön liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Kotitalouskurssit

 • Useimmat kotitalouskurssit ovat yhden tai muutaman kurssi-illan kestoisia.
 • Opettaja hankkii kaikki tarvittavat raaka-aineet, joista opisto laskuttaa kurssimaksun lisäksi.
 • Opettaja perehdyttää osallistujat tarvittaviin raaka-aineisiin, valmistettavien ruokien tai leivonnaisten resepteihin.
 • Ruuat tai leivonnaiset toteutetaan opettajan ohjauksessa yleensä pareittain.
 • Yhdessä tekemisen lomassa tutustuu uusiinkin ruoka-aineisiin ja valmistusnikseihin.
 • Illan kohokohta on maukkaiden aikaansaannosten maistelu tai valmistetun menun mukaisten alku-, pää- ja jälkiruokien nauttiminen yhdessä aterioiden.
 • Kursseilla toteutettuja ruokia ja leivonnaisia on helppo valmistaa jälkeenpäin myös kotona, koska osallistuja saa reseptit mukaansa.
 • Syksyllä 2021 järjestämme kotitalouskursseja myös vuorovaikutteisena verkko-opetuksena (Microsoft Teams, Google Meet). Kurssien toteutustapa selviää kurssin sisältökuvauksesta.
 • Kotitalouskurssit näet painetusta Opinto-opas syksy 2021 -esitteestämme sivuilta 34-36 tai netissä.
 • Tutustu ja tule mukaan!

Kotitalouskurssien galleria

Maistiaisia kursseista 2021-2022

Kotitalous[/laajenna-otsikko

810224 Yrttikävely ja yrttiruokaa avotulella

Tule oppimaan uutta ja päivittämään villivihannesosaamisesi!

Tutustut myös kunnostettuun Turvekammiin ja sen ympäristöön, samalla otamme katsauksen alueen lähiruokaan, avotulikokkaukseen ja sesongin herkkuihin. Keräämme harjuluonnon ja reuna-alueiden villiruokaa ja valmistamme niistä osin avotulella alku-, pää- ja jälkiruokia. Huomioimme ruokien valmistamisessa erikoisruokavaliot.

Maksat ruokatarvikkeista käteismaksuna opettajalle 10 €.

Huom! Ei ruoanvalmistusta avotulella, jos alueella on voimassa metsäpalovaroitus.

Soveltuu kaiken ikäisille aikuisille, aloittajille ja aiemmin yrttiruokia valmistaneille.

Kokoontuminen la 18.9. klo 13.00-16.00, Turvekammi, Toimintaloma, Myllylähde, Myllylähteentie. Kurssimaksu 14 €. Opettajana FM, Biologi, Kokki Päivi Lehtonen.

810235E Kolme gastronomista klassikkoa, menukokonaisuus

Opit valmistamaan klassikkoruoat, Créme Ninon, Coq au vin ja Tarte Tatin, mahdollisimman autenttisesti, mutta suomalaiseen kotikeittiöön sovitettuna.

Raaka-aineet ovat edullisia ja ostettavissa paikallisista ruokakaupoista.

Opettajanasi on huippukokki, keittiömestari Pasi Kuronen, johon olet etäyhteydessä Microsoft Teams -välitteisesti, joten voit kurssi-illan kuluessa kysyä ja saada vastauksia opettajalta. Lähetämme ennen kurssi-iltaa sähköpostiisi opettajan laatiman kauppalistan, tiedot esivalmisteluista ja kurssilla tarvitsemistasi tarvikkeista.

Sopii sekä aloittajille että aiemmin ruoanlaittoa harrastaneille.

Tarvitset tietokoneen (pöytä/kannettava) tai tabletin/älypuhelimen, Internetyhteyden, -selaimen (esim. Google Crome) ja toimivan sähköpostiosoitteen. Lataa älylaitteeseesi Teams sovelluskaupasta (App Store tai Google Play) ennen kurssi-iltaa. Lähetämme sähköpostiisi ennen kurssi-iltaa osallistumiseen linkin, josta pääset mukaan kurssille. Liity kurssille viimeistään klo 16.50, niin ehdit saada yhteyden kuntoon. Osallistujan kamera ja mikrofoni on suljettuna etäyhteyden toimivuuden varmistamiseksi, ellei opettaja ohjeista toisin. Etäopetuksessa on käytössä monikamerajärjestelmä, jonka avulla kuva välittyy laitteesi näytölle opettajan selostuksen ohessa. Etäkurssia ei tallenneta.

Kokoontuminen pe 19.11.2021 klo 17.00-20.00. Kurssimaksu 20 € sisältää opetuksen, osallistuja hankkii ja kustantaa kaikki tarvittavat raaka-aineet. Opettana keittiömestari Pasi Kuronen.

810232* Kalankäsittelykurssi

Opit käsittelemään kaloja! Huippukokki Pasi Kuronen opettaa sinulle eri kalojen (lohi, hauki ja siika/kuha)  fileoinnin, kolme tapaa saada filee ruodottomaksi ja valmistamaan kaloista annokset. Opit myös kalan tähteiden hyödyntämisen.

Saat mukaasi valmistettavien ruokien reseptit.

Kurssin päätteeksi yhteisruokailu ja keittiön siistiminen.

Soveltuu peruskeittiötaidot omaaville nuorille ja aikuisille.

Kokoontuminen ke 29.9.2021 klo 17.00-20.30 kotitalousluokka (1. kerros), Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 20 € / *opintosetelihinta 10 € työttömille, maahanmuuttajille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Kurssimaksu kattaa opetuksen, laskutamme kurssimaksun yhteydessä lisäksi raaka-ainemaksua 10 € / hlö. Opettajana keittiömestari Pasi Kuronen.

[laajanna-lopeta]

Luonto ja ympäristö

410202* Metsästäjäkurssi

Lakisääteisen metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin sisältönä on:

 • metsästyslainsäädäntö,
 • lajintuntemus,
 • riistaekologia ja riistanhoito,
 • eettinen ja kestävä metsästys,
 • aseet ja patruunat metsästyksessä,
 • metsästyksen turvallisuus,
 • pyyntivälineet ja -menetelmät ja
 • saaliin käsittely.

Kirjan Metsästäjän opas voit tilata: Petteri Simula, puh. 045 209 5908, etunimi.sukunimi@dnainternet.net. Kurssin hinta ei sisällä kirjaa eikä metsästäjän tutkintoa / korttia. Tutkinto to 28.10.2021  klo 18.00, vastausaikaa 90 min, hinta 20 € / hlö, käteismaksuna kouluttajalle, henkilökortti mukaan. Tutkinnon uusinta 20 € / hlö, ajankohdan sovimme kurssilla. Kokeen hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu hankkimaan metsästyskortin.

Järjestämme kurssin yhteistyössä Säkylän – Köyliön riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Kokoontumiset ma 4.10.-25.10.2021 klo 18.00-21.15 luokka 142 (1. kerros), Säkylän koulukeskus, sisäänkäynti ovesta E, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 35 €/ *opintosetelihinta 20 € maahanmuuttajille, työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille, yli 63-vuotiaille senioreille ja peruskoulunsa päättäneille (alle 25 v). Opettajina Rauli Helin ja Jari Kallio.

Vesiliikenne

510204E Saaristomerenkulun kurssi

Liikuttipa venettäsi tuuli tai konevoima, ota oikea kurssi ja osallistu tälle Microsoft Teams-kokousjärjestelmää hyödyntäen toteutettavalle saaristomerenkulun kurssille, joka on huviveneilijöiden koulutusportaan ensimmäinen aste.

Keskitymme navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden merenkulkijan perustietojen hallitseminen antaa valmiudet turvalliseen veneilyyn saaristossa  merikartan ja kompassin avulla.

Kurssimaksu sisältää opetuksen, mutta ei tutkintomaksua, tutkintoa eikä materiaaleja. Tarvitsemasi materiaalit: Kirja Veneilijän merenkulkuoppi 1, Saaristonavigointi; Carta Marina, harjoituskartta (uusin painos), loistoluettelo, (navigointiin tarkoitettu) astelevy eli merenkulkukolmio, harppi lyijyllä (Astrofus), jotka voit hankkia etukäteen itse kirjakaupasta tai Suomen Navigaatioliiton verkkokaupasta tai opettajalta (Porin Navigaatioseuran yhteistilaus, jolloin saat ne postimaksutta; ilmoittautuneille puhelinnumero opiston toimistosta.

Tarvitset myös toimivan sähköpostiosoitteen, johon lähetämme osallistumislinkin.

Kokoontumiset lauantaisin 30.10., 13.11., 20.11. ja 27.11.2021 klo 9.00-14.00, joiden lisäksi omakustanteinen tentti Porissa pe 10.12. klo 18.00-22.00. Kurssimaksu 55 € sisältää opetuksen, mutta ei tutkintomaksua, tutkintoa eikä kurssin materiaaleja. Opettajana DI, Suomen Navigaatioliiton auktorisoima merenkulun opettaja Tiia Niemi.

Terveysliikunta

 • Jooga, asahi, pilates
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa

Terveysliikunta lisää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikunta ylläpitää, kehittää ja parantaa terveyttä. Ryhmässä toimiminen edistää mielen virkeyttä.

 • Terveysliikuntaan kuuluvat jooga, asahi ja pilates. Asahissa liikutaan seisten ja kurssit sopivat kaikille ikään, sukupuoleen ja kuntoon katsomatta.
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa koostuu useista kuntosali-, venyttely-, tuolijumppa- ja kevyen jumpan kursseista. Kurssit on suunnattu eri-ikäisille aikuisille, myös senioreille.

Kurssit kokoontuvat pääasiassa kouluilla Säkylän kunnan liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntasaleissa:

 • Säkylän koulukeskus, sisäänkäynti ovesta J, Rantatie 340, 27800 Säkylä
 • Säkylähalli, Urheilutie 4, 27800 Säkylä
 • Huovinrinteen koulu, Koulutie 5, 27910 Säkylä
 • Kepolan koulu, Karjalantie 1, 27710 Köyliö

Toimipaikkoina myös:

 • Vuorenmaan Kylätalo, Vuorenmaantie 80, 27860 Säkylä
 • Lännen kylätalo Heureka, Maakunnantie 4, 28720 Säkylä

Huom! Siirsimme lukuvuoden 2021-2022 terveysliikuntaan sisältyvät kurssit pääotsikon Tanssi ja liikunta alle. Painetussa opinto-oppaassamme Jooga, asahi ja pilates -aiheiset kurssit ovat sivuilla 39-40 ja Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa -aiheiset kurssit sivuilla 40-43. 

Maistiainen tulevasta kurssista 2021-2022

830415* Asahi

Nopeasti opittavan ja johdonmukaisesti etenevän asahin tavoitteena on parantaa tasapainoasi, ja oppia kehoasi kuuntelemalla erottamaan jännitys ja rentous toisistaan.

Liikuntamuodon säännöllinen harjoittaminen auttaa vahvistamaan jalkoja ja selkää, sekä rentouttamaan niska-hartiaseutua ja koko kehoa.

Yksinkertaiset ja pehmeät liikkeet ovat hitaita ja venyttäviä. Teemme kaikki liikkeet seisten, rauhallisen hengityksen tahdissa, ilman taustamusiikkia.

Soveltuu kaiken ikäisille ja -kuntoisille, aloittajille ja aiemmin asahia harrastaneille.

Kokoontumiset pe 1.10.-10.12.2021 klo 16.45-17.45, liikuntasali, sisäänkäynti ovesta F, Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 26 € / *opintosetelihinta maahanmuuttajille, työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettajana liikunnanohjaaja Marja Helminen.

Tanssi ja liikunta

 • Liikunta
 • Jooga, asahi ja pilates
 • Kuntoliikunta
 • Kevyttä liikuntaa ja kehonhuoltoa
 • Tanssiliikunta
 • Tanssi- ja liikuntakurssien tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä, auttaa ylläpitämään ja kehittämään liikunnallista elämäntapaa, lisätä opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ryhmässä liikkumalla.
 • Kursseja on suunnattu sekä lapsille että aikuisille.
 • Terveysliikunta-otsikon alla edellisinä lukuvuosina olleet jooga, asahi ja pilates -kurssit on siirretty lukuvuodella 2021-2022 pääotsikon Tanssi ja liikunta alle.
 • Kuntotanssi, tsumpailu ja senioritanssi antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikunnallisen tanssin harrastamiseen ilman paria ryhmässä tanssien.
 • Monipuoliseen liikkumiseen voi osallistua myös erilaisissa jumpissa, tehotreeneissä ja ohjatuissa kuntosaliharjoitteluissa naiset, miehet ja nuoret.
 • Järjestämme normaalioloissa eri kohderyhmille useita vesiliikuntakursseja sunnuntai-iltapäivisin. Toteutamme kursseja myös lukuvuoden 2021-2022 aikana, mikäli saamme uimahallivuorot Porin prikaatin Kuntosalossa sijaitsevasta uimahallista. Tiedotamme asiasta myöhemmin.
 • 4-6-vuotiaille on tarjolla Ohjattua sisäliikuntaa ja -pelejä B -kurssi ja 6-8-vuotiaille lapsille Ohjattua sisäliikuntaa ja -pelejä lapsille A -kurssi. Näiden lisäksi yli 6-vuotiaille tarkoitettu Keppariliikuntaa ja tanssia lapsille -kurssi. Kursseille lapset oppivat kehittämään liikuntataitojaan lastenmusiikin tahdittamana ja toimimaan ryhmässä ohjaajan antamien tehtäväohjeiden mukaan.

Liikunta-, kuntoliikunta- ja tanssikursseja järjestetään koko kunnan alueella sijaitsevissa sisäliikuntatiloissa, pääasiassa Säkylän kunnan liikuntatoimen ylläpitämissä liikuntasaleissa:

 • Säkylän koulukeskus, Rantatie 340, sisäänkäynti ovesta J, 27800 Säkylä
 • Säkylähalli, Urheilutie 4, 27800 Säkylä
 • Huovinrinteen koulu, Koulutie 5, 27910 Säkylä
 • Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295, 27820 Säkylä
 • Kepolan koulu, Karjalantie 1, 27710 Köyliö
 • Lallin koulu, Pyhän Henrikin tie 121, 27840 Köyliö

Lisäksi:

 • Tuiskulan seuratalo, Ilmiintie 34, 27730 Köyliö
 • Vuorenmaan Kylätalo, Huittistentie 80, 27860 Köyliö
 • Sydänmaan Kyläkeskus, Piharivi, Sydänmaantie 258, 27800 Säkylä

Katso kaikki Tanssi ja liikunta -otsikon alla olevat kurssit Opinto-opas syksy 2021 sivuilta 38-45 tai netissä.

Maistiaisia kursseista 2021-2022

830115 Keppariliikuntaa ja tanssia lapsille

Monipuolinen, vauhdikas ja liikunnan iloa korostava ryhmäliikuntatunti, jossa yhdistyvät liikunta, tanssi ja suosittu kepparihevosharrastus.

Harjoittelemme liikkuvuutta, tanssin perusteita ja monipuolisia liikkumismuotoja. Opimme toimimaan ryhmässä ja tehtäväohjeiden mukaan.

Soveltuu yli 6-vuotiaille lapsille.

Kokoontumiset to 16.9.-10.12.2021 klo 17.00-17.30 sali B, Säkylähalli, Urheilutie 4. Opettajana liikunnanohjaaja Marja Helminen.

830119 Kahvakuulatreeni

Panosta hyvään ja tehokkaaseen lihasvoimaharjoitteluun, jossa tavoitteena on vahvistaa ja muotoilla lihaksia, kasvattaa lihasmassaa, parantaa kestävyyttä, nopeutta ja koordinaatiota, aktivoida monia lihasryhmiä ja polttaa kaloreita.

Hyvä lihaskunto vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiisi ja ehkäisee niska-, hartia ja olkapääkipuja.

Liikkeet ja niiden toistot teet oman kuntosi mukaan.

Soveltuu aloittajille, nuorille, aikuisille ja aiemmin kahvakuulaa harrastaneille.

Kokoontumiset ma 13.9.-29.11.2021 klo 17.05-17.50 Karhusuon liikuntasali, Karhusuontie 295, 27820 Säkylä. Kurssimaksu 25 €. Opettajana liikunnanohjaaja Marja Helminen.

Seniori- ja lavatanssi

Tunti sopii kaikille ikään tai kuntotasoon katsomatta. Koet liikkumisen riemua, rentoutta ja hauskanpitoa tanssiessa ilman paria humppaa, valssia, jenkkaa, tangoa, polkkaa, salsaa ja rockia pääosin istuen, mutta myös seisten tuolia tukena käyttäen. Ei sisällä hyppyjä eikä vaikeita askelsarjoja. Mukaan mielellään juomapullo, liikuntaan sopiva vaatetus ja sisätossut. Vuorenmaan kylätalo. *Opintosetelikurssi.

830533* Kuntosalilta hyvinvointia varttuneille A

Kohotat lihaskuntoasi ja lisäät hyvinvointiasi käyttämällä kuntosalilaitteita ja käsipainoja omassa tahdissa kuntosi mukaan.

Sisältää kuntosalilaitteiden käyttöopastuksen, alkulämmittelyn, liikkeiden ohjauksen ja harjoittelun päätteeksi loppuvenyttelyn.

Liikkeet ja niiden toistot teet kuntosi mukaan.

Soveltuu kunnosta riippumatta naisille, miehille, aloittajille ja aiemmin kuntosalilla harjoitelleille.

Kokoontumiset ma 13.9.-29.11.2021 klo 10.40-11.25, Säkylähalli, Urheilutie 4, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 28 € / *opintosetelihinta 10 € eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille. Opettajana liikunnanohjaaja Marja Helminen.

830817 Kuntotanssia kevyesti

Keskiviikkoillan 45 minuutin kuntotanssitunti on monipuolinen ja hauska tanssillinen ryhmäliikuntatunti, jossa tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan pääsee aloittavakin tanssija.

Kunnon kohottaminen käy lattareiden ja perinteisten lavatanssiaskelten viemänä kuin huomaamatta.

Vaihtuva musiikki tahdittaa menoa.

Oman valintasi mukaan hypyillä tai ilman.

Soveltuu nuorille, aikuisille ja aloittajille. Tanssi ilman paria, joten voit tulla yksinkin mukaan.

Kokoontumiset ke 15.9.-8.12.2021 klo 20.15-21.00 Peilisali (alakerta), Säkylän koulukeskus, sisäänkäynti ovesta F, Rantatie 340, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 27 €. Opettajana liikunnanohjaaja Marja Helminen

830615* Kuntoliikuntaa miehille

Torstai-illan kuntoliikuntatunnilla kohotat kuntoasi tehokkaasti.

Sisältää monipuolista lihaskuntoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta kehittävää liikuntaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä unohtamatta. Paljon toiminnallisia liikkeitä, jotka aktivoivat pinnallisten lihasten lisäksi myös tärkeitä asentoa, ryhtiä ja tasapainoa ylläpitäviä syviä lihaksia, ja joita teet oman kuntosi mukaan. Alussa lämmittely ja lopussa venytykset.

Ohjelma vaihtuu viikoittain.

Käytämme erilaisia jumppavälineitä, joilla saamme vaihtelua liikkeisiin.

Kokoontumiset to 16.9.-9.12.2021 klo 17.50-19.20 sali A, Säkylähalli, Urheilutie 4, 27800 Säkylä. Kurssimaksu 35 € / *opintosetelihinta 15 € maahanmuuttajille, työttömille, alhaisen pohjakoulutuksen omaaville, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille senioreille.  Opettajana kuntoliikunnan ohjaaja Anelma Iso-Tryykäri.

Ajankohtaista

Opinto-opas syksy 2021 ja kursseille ilmoittautuminen

 • Säkylän kansalaisopiston Opinto-opas syksy 2021 on jaettu Postin välityksellä kaikkiin säkyläläisiin koteihin to 12.8.2021.
 • Opas sisältää syyskauden 13.9.-12.12.2021 kurssit.
 • Julkaisemme kurssit ilmoittautumissivuillamme netissä pe 13.8.2021. Julkaisemme verkossa lisää kursseja syyslukukauden edetessä.
 • Ilmoittautuminen syksyn kursseille on meneillään ja jatkuu koko syyskauden loppuun kurssikohtaisten tietojen mukaan.
 • Verkkoilmoittautuminen aina kun sinulle sopii.
 • Ilmoittautuminen puhelimitse arkipäivisin klo 8.30-15.30, puh. 044 732 8101.
 • Ilmoittautuessasi tarvitset henkilötunnuksen, puhelinnumeron ja osoitteen, joiden lisäksi kysymme koulutustaustan ja pääasiallisen toiminnan.
 • Ennen ilmoittautumista suosittelemme tutustumaan kurssin maksu- ja perumisehtoihin.
 • Julkaisemme kurssien päivitetyt tiedot ilmoittautumissivuillamme verkossa.
 • Kurssit ovat kaikille avoimia riippumatta osallistujan koulutustaustasta ja asuinkunnasta.
 • Olet tervetullut kursseillemme!

Korona – Covid-19

 • Säkylän kunta noudattaa kaikessa toiminnassaan Satakunnan alueellisen tartuntatautityöryhmän (ATTR)  suosituksia. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
 • Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.

Noudata näitä perusohjeita:

1. Pese kädet huolellisesti saippualla heti kurssille tullessasi.  Jos saippuapesumahdollisuutta ei ole, käsittele kätesi huolellisesi desinfiointiaineella. Ota mukaan myös oma desinfiointiaine ja käytä sitä.

2. Huolehdi henkilökohtaisesta turvavälistä, etäisyys toisiin 2 m.

3. Huolehdi yskimishygieniastasi. Älä yski kämmeniisi, yskiessäsi laita suun eteen kertakäyttöinen nenäliina ja heitä se heti käytön jälkeen sekajätteeseen ja pese kätesi huolellisesti. Jos sinulla ei ole kertakäyttöistä nenäliinaa, yksi kyynärtaipeeseen ja pese kätesi huolellisesti.

4. Älä tule kurssille kipeänä tai vähänkään oireisena.

Päivitämme nämä tiedot opiston syyskauden alkaessa.

[lopeta-otsikko]

Lukuvuoden 2021-2022 kurssitoiveet

Otamme mielellämme vastaan kurssi- ja luentotoiveita syyskaudelle 2021 ja kevätkaudelle 2022.

 • Lähetä toiveesi osoitteella paivi.aberg@sakyla.fi tai kansalaisopisto@sakyla.fi.
 • Voit myös soittaa: apulaisrehtori Päivi Åberg, puh. 044 517 1023. Kiitän toiveista etukäteen!

[lopeta-otsikko]

Syysnäyttely siirtyy elokuulta marraskuulle

 • Suunnitelmissa oli toteuttaa Syysnäyttely elokuussa Säkylän kirjaston galleriassa. Jouduimme kuitenkin perumaan varsinaisen näyttelyn ja laitoimme esille kirjaston lukusaliin vitriinillisen hienoja posliininmaalaustöitä. Tämä elokuun ajan esillä oleva Marraskuun maistiaisia -mininäyttely pohjustaa tulevaa marraskuun näyttelyä. Marraskuun näyttely 5.11.-25.11.2021.
 • Vaihtuvia pienoisnäyttelyitä on syyskauden ajan Säkylän koulukeskuksen aulavitriineissä, sisäänkäynti ovesta E. Huomioitava vallitseva epidemiatilanne (maskin käyttö sisätiloissa, turvavälit, käsi- ja yskimishygienia).
 • Taidetohinat 2022 -näyttely huhtikuussa Säkylän kirjaston galleriassa. Lasten monipuoliset taideteokset valloittavat näyttelytilan. Näyttelyn rakentavat Lasten kuvataidetohinoissa opettavat taiteilijat/opettajat Aki Suutari ja Raija Ääri.

[lopeta-otsikko]

Marraskuun maistiaisia -mininäyttely

Posliininmaalauksen kesäkurssi toteutettiin 31.5.-9.6.2021. Posliininmaalauskurssin töitä on esillä Marraskuun maistiaisia -mininäyttelyssä 5.8.-25.8. Säkylän pääkirjaston lukusalissa (2. kerros). Näyttelytöistä julkaistaan kuvia Facebookissa ja Instagramissa.

Posliininmaalauksen kesäkurssi 2021 Maalaa ja kuvioi posliinia ja lasia kokoontui ma 31.5., ke 2.6.,, la 5.6., ma 7.6. ja ke 9.6.2021, ma ja ti klo 17.00-20.00 ja la klo 11.00-15.00. Säkylän koulukeskus, Taitotalo.

Posliininmaalauskurssi toteutettiin myös kesällä 2019. Alla kuvia kesäkurssilta 2019:

[lopeta-otsikko]