0

Lukio

Kartta: Säkylän seudun lukio

Lisätietoa lukiosta saat painamalla sen kuvakkeessa kartalla.

Säkylän seudun lukio

Lukion esittely.

Yhteystiedot

Osoite
Rantatie 340, 27800 Säkylä

Rehtori
Maija Koivu, puh. 044 547 5270
vararehtori Ulla-Maija Sainio, puh. 044 457 5271

etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Meidän lukio

Tärkeät linkit

Katso myös

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

2023–2024

Lukuvuosi alkaato 10.8.2023
Syyslomaviikko 43ma-pe 23.-29.10.2023
Syyslukukausi päättyype 22.12.2023
Kevätlukukausi alkaama 8.1.2024
Talvilomaviikko 8ma-pe 19.-25.2.2024
Lukuvuosi päättyyla 1.6.2024

Esiopetuksen toimintapäivät ja loma-ajat ovat muutoin samat, mutta toiminta päättyy pe 31.5.2024.

Opiskelijahuolto

Avaa reput painamalla niissä.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat mm. seuraavat:

 • Oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1. ja 5. luokan tarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä, ja niihin kutsutaan huoltajat mukaan.
 • Häiriötilojen varhainen tunnistus, diagnostiikka, hoito ja hoitoonohjaus
 • Rokotukset
 • Kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Oppilaan terveydentilan toteamista varten silmä- ja korvalääkärin, psykiatrin sekä psykologin tutkimukset ovat oppilaalle maksuttomia.
 • Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan ja ohjataan tarvittaessa jatkohoidon piiriin.

Kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorilta saa apua, jos lapsella/nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea kuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään tilanteesta riippuen yhdessä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä opettavien opettajien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perheneuvolan, terveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa. Asian laadusta riippuen kuraattori työskentelee myös luokkien tai oppilasryhmien kanssa.

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Koulupsykologi tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai yhdessä vanhempien kanssa, tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja oppimisvaikeuksien ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa.

Koulupsykologi

Yhteystiedot

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot löydätte oman koulun nettisivuilta tai Wilmasta.

Kaikkien koulujen yhteiset toimijat

 • Koulukuraattori
  Yläkoulu ja lukio: Eija Mansikka, p. 044 732 8246, myös Whatsapp
  Alakoulut: Jaana Laaksonen, jonka sijaisuutta hoitaa 31.12.2023 asti Helena Pouta puh. 044 517 1015
 • Koulupsykologi
  Yhteydenotot koulukuraattorin kautta, erityisopettajan tai koulu terveydenhoitajan kautta

Yhteystiedot

Kouluruokailu

Oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää. Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Kouluruokailun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen ruokailuhetki, joka tuottaa myös hyvän mielen lisäksi tarpeellisen energian koulupäivään. Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailu on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää.

Paina liikkuvissa lautasissa saadaksesi lisätietoa.

Koulujen makuraadit

Kaikkiin Säkylän kouluihin on koottu makuraadit. Makuraateihin kuuluu edustajia oppilaista, henkilökunnasta, huoltajista (käytännössä vanhempainyhdistys nimeää joukostaan edustajan) ja ruokahuollon toimijoista. Tarkoituksena on keskustella monenlaisista kouluruokailuun liittyvistä asioista ja viedä tarpeellisiksi katsottuja asioita käytäntöön. Makuraatiin saat yhteyttä koulun rehtorin tai kunnan ruokahuoltopäällikön kautta.

Ruokahuoltopäällikön yhteystiedot
Katariina Salonen, katariina.salonen@sakyla.fi, puh. 050 364 0401

Säkylän kouluilla on kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi on tunnustus, joka myönnetään koululle ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä.

Erityisruokavaliot kouluruokailussa

Oppilaille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääketieteellisiä syitä ovat mm. lapsen ruoka-allergia, maito- tai vilja-allergia, laktoosi-intoleranssi tai jokin muu ruokavalio, kuten diabetes tai keliakia. Lääkärintodistus ja huolellisesti täytetty erityisruokavaliolomake, toimitetaan opettajan kautta keittiölle mahdollisimman pian.

Vähälaktoosisessa tai laktoosittomassa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa ja uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa ei tarvita lääkärintodistusta, pelkkä erityisruokavaliolomake riittää.

Jos ruokailija saa vain lieviä oireita, huomioidaan se ruokailutilanteessa siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään. Hän ei tällöin tarvitse erityisruokavaliota eikä lääkärintodistusta.

Mikäli siis lapsenne tarvitsee erityisruokavaliota, pyydämme täyttämään erityisruokavalio-ilmoituksen aina jokaisen lukuvuoden alussa. Lääkärintodistusta ei tarvitse kuitenkaan toimittaa kuin kertaalleen.

Ilmoitathan
dieettikeittäjä Elvi Lehtorannalle p. 02 832 8418 tai
ruokapalveluesimies Katariina Saloselle p. 050 364 0401

 • jos lapsesi ruoka-aineallergioihin tulee muutoksia lukuvuoden aikana
 • tai lapsesi on pois koulusta

Jos epäselvyyttä tai kysyttävää, voit soittaa suoraan keittiön numeroon tai koulun terveydenhoitajaan.

Tarkemmat tiedot saatavilla koulujen Wilmasta.