0

Nuorisotyö

Nuorisotyö

Säkylä on nuorisoystävällinen kunta, joka haluaa luoda edellytykset nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseksi ja heidän elinolojensa parantamiseksi. Nuoret halutaan huomioida kaikessa kunnan päätöksenteossa ja suunnittelussa. Kunnan nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Kunnan nuorisotyö tarjoaa nuorille tukea kasvatuksellista ohjausta, harrastus-, tieto- ja neuvontapalvelu-ja sekä toimintatilat nuorten yhdessäoloon. Ammattitaitoinen henkilökunta luo turvallisen kasvuympäristön nuorille. Lisäksi nuorisotyön tehtävä on tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, omaehtoista toimintaa ja vastuuta.

Kepolan nuorisotalo
Keskustan nuorisotila /
Nuorten työpaja

Nuorisotilat

Kunnan viihtyisät nuorisotilat sijaitsevat Säkylän keskustassa sekä Kepolassa. Tilatoiminta pyörii syksystä kevääseen lähes jokaisena arki-iltana tarjoten nuorille turvallisen ja leppoisen ympäristön mukavaan yhdessäoloon. Nuorisotiloilla voi pelaille erilaisia pelejä, keskustella ohjaajan kanssa mieltä askarruttavista asioista tai vaikka vaan viettää aikaa kavereiden kanssa.

Nuorten työpaja

Nuorten työpajalla tuetaan elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja tekemällä oppimista. Työpajalla pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtäviä sekä opettelemaan työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden valmentautujien kanssa. Säkylän nuorten työpajalla nuoria ohjaa työ- ja yksilövalmentaja. Työpajan toimipisteet sijaitsevat kunnan keskustassa sekä kunnan varikon yhteydessä Köörnummen teollisuusalueella.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivä nuorisotyöntekijän toimipiste sijaitsee Säkylän yhteiskoululla.

Nuorisovaltuusto

Nuorille suunnatun vaikuttajaryhmän tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan yhteisistä asioista, saada heidät mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Säkylässä nuorten vaikuttajaryhmä on nimetty nuorisovaltuustoksi. Nuorisovaltuuston toiminta täydentää kunnassa olevia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä tuottaa ajankohtaista tietoa kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Nuorisovaltuuston toimintaan ovat tervetulleita kaikki 15–20 -vuotiaat nuoret.