0

Perusopetus

Perusopetus

Säkylässä perusopetusta annetaan Huovinrinteen, Isosäkylän (luokat 1–6), Kepolan ja Lallin koulussa (esiopetus ja luokat 1–6) ja Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7–9).

Koulun ja päiväkodin toimintaympäristön tulee olla viihtyisää ja henkilöstön osaavaa. Koulussa ja päiväkodissa pitää olla hyvä olla. Tavoitteenamme on ohjata lapset ja nuoret itsenäisiksi ja aktiivisiksi tiedonhankkijoiksi ja -käsittelijöiksi. Opetuksessa panostamme kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Myös kansainvälistyminen, yrittäjyys- ja ympäristökasvatus ovat opetuksessamme keskeisessä asemassa.

Paina kartasta löytyviä kuvakkeita saadaksesi lisätietoa kohteesta.

Kepolan koulu

LUOKAT 1–6

Kepolan idyllinen alakoulu sijaitsee keskellä kylää, aivan luonnon helmassa. Tarjoamme oppilaillemme viihtyisän ja turvallisen oppimisympäristön sekä laadukasta opetusta luonnon keskellä. Koulun elämä onkin elävöittänyt Säkylän Köyliön keskustaa jo vuosikymmenten ajat.

Koulun lähimaastosta löytyvät niin pururata, luistelukaukalo, monitoimikenttä kuin koululaisten ahkerassa käytössä oleva kirjastokin. Yhdessä ympäröivän luonnon kanssa nämä luovat koululle monimuotoisia laaja-alaisen oppimisen mahdollisuuksia.

Kevyenliikenteenväylät johtavat Kepolan koululle monelta suunnalta. Turvallinen koulutie mahdollistaakin lapsiperheiden asettumisen myös Kepolan kylän ulkopuolelle.

Lue lisää…

Tässä yhteisössä kaikki ovat tuttuja toisilleen aina eskareista talon aikuisiin. Tästä on hyötyä myös koulun ja kodin yhteistyössä. Muita tärkeitä ja aktiivisia yhteistyötahoja kotien lisäksi ovat vanhempainyhdistys Kimppa sekä MLL:n ja Eläkeliiton koulumuorit ja -vaarit. Koulumme oppilaskunta toimii aktiivisesti ja osallistaa oppilaita mukaan luomaan viihtyisää ja toimivaa koulua.

Ihanteelliset ryhmäkoot mahdollistavat jokaisen oppilaan yksilöllisen kohtaamisen ja huomioimisen kouluarjen keskellä.

Kepolan koululla päästään nauttimaan harvinaisesta herkusta, sillä ruuat valmistetaan koulun omassa keittiössä. Koulussa harjoitetaankin ruokakasvatusta erilaisten kasvisten ja yrttien maistelulla sekä tutustumalla erilaisiin mausteisiin. Myös oppilaat osallistuvat kouluruokakulttuurin kehittämiseen. Koulun ruoka-agentit koordinoivat toiveita ja ideoita luokkien ja keittiön välillä. ​

Koulun piha tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin pihapeleihin kuin majaleikkeihin ihan oikeassa metsässä. Ympäröivä metsä luo mahdollisuuden yhteisten leikkien lisäksi myös monenlaisten oppituntien pitämiseen ja luonnon tarkkailuun. Kepolan koulu sijaitsee lähellä Köyliönjärven kansallismaisemaa.

Yhteystiedot

Osoite
Karjalantie 1, 27710 Köyliö

Rehtori
Hanneli Mäkelä, 044 771 4251
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Meidän koulu

Tärkeät linkit

Katso myös

Lallin koulu

LUOKAT 1–6

Lallin koulu sijaitsee Kankaanpään kylässä, historiallisen Köyliönjärven välittömässä läheisyydessä. Koulussa on aistittavissa vielä perinteisen kyläkoulun henkeä. Koulun alueella sijaitsee erinomaiset liikuntamahdollisuudet yleisurheilukentästä lähtien. Yläkoulun siirryttyä Säkylän yhteiskouluun, jäi koulun käyttöön yläkoulun jäljiltä erinomaiset opetus- ym. tilat. Koulussa annetaan opetusta luokille 1–6, tämän lisäksi koulussa toimii esikoulu.

Motto: Yhdessä tehdään, ikäluokasta riippumatta

Yhteystiedot

Osoite
Pyhän Henrikintie 121, 27840 Köyliö

Rehtori
Juha Jalava, 044 438 6722
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Meidän koulu

Tärkeät linkit

Katso myös

Isosäkylän koulu

LUOKAT 1–6

Koulu sijaitsee Säkylän kuntakeskuksessa toiminnallisen pihan ja mahtavien liikuntamahdollisuuksien välittömässä läheisyydessä. Järven rantaan pääsemme pienellä pyrähdyksellä.

Koulussa on luokkien 1–6 perusopetusta.

Lisäksi koulussamme on erityistä tukea tarvitseville oppilaille luokkamuotoista erityisopetusta.

Motto: OKK – Opeta, kasvata ja kannusta!

Isosäkylän koulussa pidetään tärkeänä seuraavia asioita:

 • Oppilaat omaksuvat terveelliset elämäntavat
 • Oppilaat oppivat elämänhallinnan taitoja
 • Oppilaat harjoittelevat sosiaalisia vuorovaikutustaitoja (kuunteleminen, mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen, empatiataidot sekä hyvät käytöstavat)

Yhteystiedot

Osoite
Rantatie 363, 27800 Säkylä

Rehtori
Maija Suni, 044 457 5339
maija.suni@sakyla.fi

Meidän koulu

Tärkeät linkit

Katso myös

Huovinrinteen koulu

LUOKAT 1–6

Meillä on pieni alakoulu luokille 1-6. Koulumme vahvuuksia on se, että me kaikki tunnemme toisemme. Välituntisin löytyy pelejä, jossa on mukana oppilaita kaikilta luokilta. Koulumme piha rajoittuu pikkuharjuun, jossa voimme käydä opiskelemassa eri asioita, retkeillä, suunnistaa, poimia marjoja tai voimme vaikka rakennella majoja. Ison harjun hyvät hiihtoladut, pulkkamäet ja monipuolinen luonto ovat lähellä kouluamme ja aktiivisessa käytössämme. ​

Yhteystiedot

Osoite
Koulutie 5, 27800 Säkylä

Vs. rehtori
Johanna Ollila, 044 517 1022

Meidän koulu

Tärkeät linkit

Katso myös

Säkylän yhteiskoulu

LUOKAT 7–9

Säkylän yhteiskoulun koulurakennus ja piha-alueet peruskorjattiin vuonna 2011. Köyliön Lallin yläkoulu yhdistettiin Säkylän yhteiskouluun kuntaliitoksen yhteydessä. Nyt yhteiskoulussa on 190 oppilasta ja 27 opettajaa. Kouluissamme on uudet ajanmukaiset tilat, oppimateriaalit ja tvt-välineet. Oppilaille tarjottava oppiainevalikoima on laaja. Koululaitoksen kehittämisen lähtökohtana on ollut tarjota koulun oppilaille hyvä yleissivistävä perusta jatko-opintoja varten.

Yhteystiedot

Osoite
Rantatie 340, 27800 Säkylä

Rehtori
Maija Koivu, puh. 044 457 5270
vararehtori Päivikki Kiuru, puh. 044 732 8227
etunimi.sukunimi@sakyla.fi

Meidän koulu

Tärkeät linkit

Katso myös

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

2023–2024

Lukuvuosi alkaato 10.8.2023
Syyslomaviikko 43ma-pe 23.-29.10.2023
Syyslukukausi päättyype 22.12.2023
Kevätlukukausi alkaama 8.1.2024
Talvilomaviikko 8ma-pe 19.-25.2.2024
Lukuvuosi päättyyla 1.6.2024

Esiopetuksen toimintapäivät ja loma-ajat ovat muutoin samat, mutta toiminta päättyy pe 31.5.2024.

2024-2025

Lukuvuosi alkaato 8.8.2024
Syyslomaviikko 43ma-pe 21.10.-27.10.2024
Syyslukukausi päättyype 20.10.2024
Kevätlukukausi alkaati 7.1.2025
Talvilomaviikko 8ma-pe 17.2.-23.2.2025
Lukuvuosi päättyyla 31.5.2025

Esiopetuksen toimintapäivät ja loma-ajat ovat muutoin samat, mutta toiminta päättyy pe 30.5.2025.

Kouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa kouluun!

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Säkylän kunta järjestää kunnan alueella asuville oppivelvollisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen tapahtuu keväisin Wilma-ohjelman kautta helmikuun aikana. Tieto kouluun ilmoittautumisajankohdasta lähetetään perheille eskarin kautta tai postitse.

Yläkoulu on Säkylässä kaikille sama, eli sinne ei tarvitse seitsemännellä luokalla erikseen ilmoittautua.

Tervetuloa Säkylään!

Perheen muuttaessa Säkylään, lapsen alakoulu määräytyy ensisijaisesti tulevan asuinpaikan mukaan. Luokkamuotoista erityisopetusta on tarjolla kuitenkin vain Isosäkylän koulussa. Kaikki Säkylän kunnan alueella asuvat yläkouluikäiset käyvät Säkylän keskustassa sijaitsevaa Säkylän yhteiskoulua.

Palauta täytetty lomake Säkylän kunnan sivistystoimeen. Lomakkeen palautus ja lisätiedot

Säkylän kunta/sivistystoimi, Rantatie 268, 27800 Säkylä tai tuuli.rantala@sakyla.fi tai puh. 044 732 8121.

Koulumatka

Suosimme oppilaan mahdollisuutta omatoimiseen koulumatkaan. Se on suositeltavaa oppilaan terveyden sekä ympäristön kannalta. Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua, ja mahdolliset vaaranpaikat on hyvä käydä lapsen kanssa yhdessä läpi. Heijastin vaatteissa on halpa vakuutus. Jos matka kuljetaan polkupyörällä, sen tulee olla hyvässä kunnossa. Myös valot ja kypärä kuuluvat pyöräilijän varusteisiin.

Pyöräilytaitojen harjoittelussa voitte kotonakin hyödyntää oheista Liikenneturvan materiaalia. Filla&Rilla on digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn oppimiseen  3. – 6. luokkien oppilaille.

Koululaisella on oikeus koulumatkaetuun, jos koulumatkan pituus ylittää perusopetuslaissa ja Säkylän perusopetuksen koulukuljetusperusteissa määritellyt kilometrirajat.

Oikeus matkaetuun voi syntyä

 • jos matka todetaan liian vaikeaksi
 • rasittavaksi
 • vaaralliseksi
 • jos oppilas ei selviä matkasta terveydellisistä syistä

Koulukuljetusta haetaan lapsen Wilman kautta (selainversiossa, ei sovelluksessa) Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus – Hakemus koulukuljetukseen.

Lisätiedot

Sivistystoimen hallintopäällikkö Sarita Sandelin, sarita.sandelin@sakyla.fi tai puh. 044 783 1070.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen pulmatilanteisiin on tarjolla monenlaisia apukeinoja. Opettajaan kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin liian aikaisin kuin myöhään. Oppimisen tueksi on tarjolla tukiopetusta, erityisopettajan apua ja oppimistavoitteiden yksilöllistämistä. Kaikista näistä sovitaan oppilaskohtaisesti.

Tukitoimien onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä huoltajan ja koulun välillä. Yhteistyöhön kuuluvat säännölliset tapaamiset, tuen tarpeen määrittely ja tukitoimista sopiminen. Kodin ja koulun vastuualueet sovitaan ja tuen vaikuttavuutta ja onnistumista arvioidaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme porrasta

Oppimisen tuen kolmiportaisuudella tarkoitetaan opiskelun yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Yleinen tuki on jokaisen oppilaan oikeus. Tehostettua tukea tarvitaan, mikäli yleisen tuen tukitoimia tarvitaan jatkuvasti ja laaja-alaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli tehostettu tuki ei riitä, oppilas tarvitsee erityistä tukea.

Kaikilla tuen portailla oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä voidaan tukea mm. seuraavilla tavoilla

 • eriyttäminen
 • joustavat ryhmittelyt ja opetusjärjestelyt (samanaikaisopetus)
 • oppilaan ohjaus
 • ryhmässä tehtävä ohjattu tunne-/sosiaalisten taitojen harjoittelu
 • tukiopetus
 • henkilökohtainen oppimissuunnitelma
 • osa-aikainen erityisopetus
 • kodin ja koulun tehostettu yhteistyö
 • oppilashuollon moniammatillinen tuki
 • kerhotoiminta
 • apuvälineet
 • avustajapalvelut

Opiskelijahuolto

Avaa reput painamalla niissä.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Opiskelijaterveydenhuolto on lukioilaisille suunnattu palvelu. Ne ovat lakisääteisiä ja maksuttomia perusterveydenhuollon ehkäiseviä palveluja. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat mm. seuraavat:

 • Oppilaan ja opiskelijan kasvun ja kehityksen sekä terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5., 8. ja lukion 2. luokan tarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä, ja niihin kutsutaan huoltajat mukaan.
 • Häiriötilojen varhainen tunnistus, diagnostiikka, hoito ja hoitoonohjaus
 • Rokotukset
 • Oppilaitosyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Oppilaan ja opiskelijan terveydentilan toteamista varten silmä- ja korvalääkärin, psykiatrin sekä psykologin tutkimukset ovat oppilaalle maksuttomia.
 • Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan ja ohjataan tarvittaessa jatkohoidon piiriin.

Kouluterveydenhuolto

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorilta saa apua, jos lapsella/nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea kuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista.

Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään tilanteesta riippuen yhdessä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä opettavien opettajien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perheneuvolan, terveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa. Asian laadusta riippuen kuraattori työskentelee myös luokkien tai oppilasryhmien kanssa.

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Koulupsykologi tapaa oppilaita yksilökäynneillä tai yhdessä vanhempien kanssa, tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja oppimisvaikeuksien ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa.

Koulupsykologi

Yhteystiedot

Kouluterveydenhoitajat:

Huovinrinteen koulu
Tiina Pluuman
puh. 050 566 8631

Isosäkylän koulu
Teija Julin-Kannisto
puh. 044 7728170

Kepolan koulu
Tiina Pluuman
puh. 050 566 8631

Lallin koulu
Pia Levander
puh. 050 372 3852>

Yhteiskoulu
Tarja Helminen
puh. 050 545 3629

Kaikkien koulujen yhteiset toimijat

 • Koulukuraattori
  Alakoulujen koulukuraattorina toimii Jaana Laaksonen, Wilma-viesti tai p. 044 5171015.
  Yläkoulu: Eija Mansikka, puh. 044 732 8246, myös WhatsApp
 • Koulupsykologi
  Yhteystiedot päivittyvät, yhteydenotot laaja-alaisen erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan kautta
 • Etsivä nuorisotyöntekijä
  Piia Alho, puh. 040 528 7004
  Facebook: Säkylä Etsivä Nuorisotyöntekijä Piia
 • Koulunuorisotyöntekijä
  Julia Välinummi, puh. 044 457 5334
  julia.valinummi@sakyla.fi
  Instagram: @nuorisotyo_sakyla
 • Nuorisotyöntekijä
  Iiro Sillanpää, puh. 044 457 5323
  iiro.sillanpaa@sakyla.fi
  Instagram: @nuorisotyo_sakyla

Yhteystiedot

Kouluruokailu

Oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää. Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Kouluruokailun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen ruokailuhetki, joka tuottaa myös hyvän mielen lisäksi tarpeellisen energian koulupäivään. Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailu on myös tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää.

Paina liikkuvissa lautasissa saadaksesi lisätietoa.

Koulujen makuraadit

Kaikkiin Säkylän kouluihin on koottu makuraadit. Makuraateihin kuuluu edustajia oppilaista, henkilökunnasta, huoltajista (käytännössä vanhempainyhdistys nimeää joukostaan edustajan) ja ruokahuollon toimijoista. Tarkoituksena on keskustella monenlaisista kouluruokailuun liittyvistä asioista ja viedä tarpeellisiksi katsottuja asioita käytäntöön. Makuraatiin saat yhteyttä koulun rehtorin tai kunnan ruokahuoltopäällikön kautta.

Ruokahuoltopäällikön yhteystiedot
Katariina Salonen, katariina.salonen@sakyla.fi, puh. 050 364 0401

Säkylän kouluilla on kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi on tunnustus, joka myönnetään koululle ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä.

Erityisruokavaliot kouluruokailussa

Oppilaille järjestetään erityisruokavalio terveydellisistä syistä lääkärintodistuksen perusteella. Lääketieteellisiä syitä ovat mm. lapsen ruoka-allergia, maito- tai vilja-allergia, laktoosi-intoleranssi tai jokin muu ruokavalio, kuten diabetes tai keliakia. Lääkärintodistus ja huolellisesti täytetty erityisruokavaliolomake, toimitetaan opettajan kautta keittiölle mahdollisimman pian.

Vähälaktoosisessa tai laktoosittomassa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa ja uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa ei tarvita lääkärintodistusta, pelkkä erityisruokavaliolomake riittää.

Jos ruokailija saa vain lieviä oireita, huomioidaan se ruokailutilanteessa siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään. Hän ei tällöin tarvitse erityisruokavaliota eikä lääkärintodistusta.

Mikäli siis lapsenne tarvitsee erityisruokavaliota, pyydämme täyttämään erityisruokavalio-ilmoituksen aina jokaisen lukuvuoden alussa. Lääkärintodistusta ei tarvitse kuitenkaan toimittaa kuin kertaalleen.

Ilmoitathan
dieettikeittäjä Elvi Lehtorannalle p. 02 832 8418 tai
ruokapalveluesimies Katariina Saloselle p. 050 364 0401

 • jos lapsesi ruoka-aineallergioihin tulee muutoksia lukuvuoden aikana
 • tai lapsesi on pois koulusta

Jos epäselvyyttä tai kysyttävää, voit soittaa suoraan keittiön numeroon tai koulun terveydenhoitajaan.

Tarkemmat tiedot saatavilla koulujen Wilmasta.

Iltapäivätoiminta

Koulujen iltapäivätoiminnan tarkoituksena on vähentää pienten oppilaiden yksinoloa koulupäivän jälkeen, tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua ja tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Päivittäiseen toimintaan kuuluu välipala, mahdollisuus lepoon, läksyjen tekoon sekä ohjattua toimintaa tai vapaata leikkiä/askartelua. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulujen omat koulunkäyntiohjaajat.

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, mutta toimintaan voi hakea joustavasti lukuvuoden aikana perheen tilanteen mukaan. Hakemuksen löydät kohdasta Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus – Hakemus iltapäivätoimintaan (selainversiossa, ei sovelluksessa).

Puhelinnumerot Iltikseen

 • Isosäkylä 040 774 7835
 • Huovinrinne 044 732 8174
 • Kepola 044 732 8163
 • Lalli 044 457 5328

Tutustu iltapäivätoiminnan ohjeisiin ja maksutietoihin

Iltapäivätoimintaa ohjaa ja kriteerit määrittelee Säkylän kunnan iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma.

Iltapäivätoiminnan maksut
80 €/kk, jos läsnäolopäiviä on yli 10 kuukaudessa
40 €/kk, jos läsnäolopäiviä on 10 tai alle kuukaudessa

Iltapäivätoimintaan sovelletaan päivähoidon maksuja.

Irtisanominen
Huoltajan tulee toimittaa oman koulun iltapäivätoiminnan koulunkäyntiohjaajalle kirjallinen irtisanominen, jos lapsi jää toiminnasta pois kesken lukuvuoden. Tällöin asiakasmaksu peritään kuluvan kuukauden toteutuneiden toimintapäivien mukaisesti. Myös muista lapsen iltapäivätoimintaan liittyvistä muutoksista tulee huoltajan ilmoittaa kirjalli­sesti.

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä: hallintopalvelusihteeri Sini Rekola, sini.rekola@sakyla.fi tai puh. 044 732 8101

 

Koulu harrastuspaikkana

Koulut muuttuvat iltapäivisin ja iltaisin monipuolisiksi harrastuspaikoiksi. Koulujen oma kerhotoiminta vaihtelee kouluittain. Siitä saat lisätietoa omasta koulustasi.

Koulujen liikuntatilat ovat seurojen ja yhdistysten monipuolisessa käytössä iltapäivisin ja iltaisin. Lisätietoja löydät paikallisten seurojen nettisivuilta.

Huittisten Musiikkiopiston Säkylän toimipiste on Isosäkylän koulussa. Oman kunnan alueella on näin mahdollista opiskella monien eri instrumenttien soittoa.

Käyttövuorot, maksut ja käyttöanomuslomake

Muut koulun tilojen varaukset koulujen rehtorien kautta.

Perusopetuksen kehittäminen Säkylässä

Säkylän kunnanhallitus on antanut toimialoille tehtäväksi selvittää mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen. Tässä kehittämistyössä pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman laajasti asiaan liittyvien ihmisten näkökulmat.

Niinpä helmikuussa 2020 perusopetuksessa toteutettiin nettikyselyt perusopetuksen oppilaiden huoltajille ja koulun henkilökunnalle. Oppilaiden kanssa asiaa pohdittiin ryhmäkeskusteluissa, joiden ajatukset koottiin luokittain ja kouluittain yhteen. Kyselyjen tarkoituksena oli selvittää mielipiteitä siitä, millainen on hyvä koulu sekä siitä, miten hyvän koulun ominaisuudet ovat toteutuneet nykyisissä kouluissa.

Kyselyjen tulokset pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon opetusjärjestelyjen ja palveluverkon suunnittelussa. Erilaisista palveluverkkosuunnitelmista tullaan järjestämään uusi kysely kevään 2020 aikana.

Kyselyt on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatiman materiaalin pohjalta. Tällaista arviointia voidaan käyttää tilanteissa, joissa tehdään lapsia ja perheitä koskettavia toimintojen ja toimintaympäristöjen muutoksia. Tarkoituksena on ennakoida ja seurata, millaisia hyötyjä ja haittoja lapsiin kohdistuvista päätöksistä ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuu. Kerättyä tietoa käytetään eri ratkaisuvaihtoehtojen valmistelussa ja päätöksenteon pohjana. Aina ei kohderyhmän edun kannalta parasta mahdollista ratkaisua voida toteuttaa. Kun päätösten mahdolliset kipupisteet osataan ennakoida, niihin osataan varautua. Toisaalta myös päätösten mahdollisia hyviä vaikutuksia voidaan vahvistaa.

Linkeistä pääset tutustumaan, miten asiaa käsiteltiin kouluissa oppilaiden kanssa. Alle on kerätty koulujen yhteenvedot oppilaiden ajatuksista.

Johdanto luokkatyöskentelyyn

Työskentelyohjeet luokkiin

 

Huovinrinteen koulun kooste

Isosäkylän koulun kooste

Lallin koulu kooste.pptx

Yhteiskoulun kooste.pptx

Kepolan koulun kooste