0

SATAOSAA-hankkeen virtuaalikirja

Satasoten kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden (Satakunto , SATAOSAA- & Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen) tavoitteena on rakentaa Satakuntaan yhtenäisiä kuntoutuksen, työllisyyden sekä osallisuuden toimintamalleja. Kehittämistyön avainsanoina ovat mm. asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, saumattomuus, osallistavuus, monialaisuus.

SATAOSAA on yksi Sosiaali -ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeen Osatyökykyisille tie työelämään -kokonaisuuden alueellinen kokeilu.

Testialue:
Suunnittelu ja toteutus: Idearäätäli Oy