0

Muu toiminta

TYPO-TV esittää -videosarja

Työvoimapoliittista avustusta saavien hankkeiden esittelyvideot kuvattiin SataPolun ja Työkkärin Tytin päivitystiimin kanssa yhteistyönä. Videoissa tuodaan esiin hankkeen tavoitteita, toimintaa sekä korostetaan asiakaskokemusta haastattelemalla hankkeen asiakkaita. Seitsemän kuvattua videota julkaistiin Työkkärin Tytin ja SataPolun somekanavilla ja lisäksi videot annettiin hankkeiden oman viestinnän käyttöön.

Ohjaamo Satakunta

Ohjaamo-mallia on esittely satakuntalaisille toimijoille ja selvitetty mallin tarpeellisuutta Satakunnassa. Yhdessä Satakunnan ELO-verkoston kanssa järjestettiin benchmarking-matka verkostolle. Ohjaamo Satakunnalle myönnettiin ESR-rahoitus ajalle 1.7.2017-30.6.2020.

Materiaali

Hankkeet 2014-2020

Satakunnan ESR-hankkeet, typo-hankkeet ja muut työllisyyden ja osallisuuden hankkeet -koonti

Materiaali