0

Työllisyyden uudet mallit

Jobirinki

Jobirinki-mallin palvelumuotoilu ja tuotteistaminen toteutettiin SataPolun ja Rauman Seudun Työttömien yhteistyönä. Jobirinki on työnetsintäpalvelu, jonka kautta työttömiä mätsätään avoimiin tehtäviin. Palvelussa kartoitetaan työttömän osaaminen ja kiinnostuksen kohteet ja etsitään motivoiva paikka toteuttaa ja kehittää omaa osaamistaan.

Rauman Seudun Työnhakijat ry, Ilse Vauhkonen, ilse.vauhkonen@raumantyonhakijat.com

Materiaalit

Tulosperusteinen työnetsintä

Tuloperusteinen työnetsintä oli ensimmäinen tulosperusteinen työnvälityksellinen palvelu Satakunnassa. Malli rakennettiin ja kehitettiin SataPolku-hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Porin kaupungin työllisyyden hoidon yksikön kanssa. Mallissa korvaus maksettiin työllistymisestä, yrittäjyyden aloittamisesta ja tietyin ehdoin myös tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Keskeistä uudessa mallissa oli palvelun vapaaehtoisuus, joka koettiin asiakkaiden taholta merkittäväksi motivaation lähteeksi.

Satakoulutus / Motive Group Oy, Nanna Viherranta, nanna.viherranta@satakoulutus.fi

Materiaalit

Silpputyön mallintaminen

Silpputyön kokoamisen ideana on koota alueen yritysten osa-aikaisista työtehtävistä kokonaisuuksia, jolloin työttömät voivat saada lähes kokoaikaista työtä ja löytää uudenlaisia polkuja työelämään. Yhden työntekijän työ jakautuu useampaan työtehtävään ja yritykseen. Onnistunut polutus edellyttää työtehtävien, yritysten muiden tarpeiden ja työntekijän kohtaantoa. On löydettävä töitä, joihin yrityksillä on tarve palkata osa-aikaisesti työntekijä ja aikataulutettava työtehtävät joustaviksi yhdelle työntekijälle sopiviksi kokonaisuuksiksi. Tärkeää on myös potentiaalisen työntekijän löytäminen ja sopivuus kyseisiin työtehtäviin. Silpputyön ideasta ja mallista tehtiin esittelyvideo.

Länsivalmennus Oy, Jukka Hurrila, jukka.hurrila@lansivalmennus.fi

Polku Nuorelle

Käynnistyi alkuvuonna 2018.

Uudessa mallissa etsittiin toimintamalleja pilottiryhmässä. Asiakkaille tarjottiin sekä tukea työnetsintään että motivointia ja sparrausta mm. sosiaalisissa taidoissa. Malli oli osittain tulosperusteinen. Palveluntuottajalle maksettiin kiinteä korvaus ja tämän lisäksi tulosperusteinen korvaus työllistymisestä, yrittäjyydestä tai tutkintoon johtavan koulutuksen aloittamisesta. Palvelua kehitettiin kiinteässä yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston ja Satakunnan TYPin (työvoiman palvelukeskuksen) kanssa.

Katja Noponen Oy, Rita Koivisto, rita.koivisto@katjanoponen.fi

Materiaalit

Pohjois-Satakunnan työllisyydenhoidon kehittämispilotti

Tavoitteena oli aikaansaada uudentyyppistä yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja palveluntuottajien välille työllistymistä edistävien palveluiden (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatuettu työ) kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena oli tehostaa jatko-ohjausta avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen.

Pohjois-Satakunnassa toteutettu pilotti oli kokonaisuudessaan tulosperusteinen. Myös palveluun ohjaavalle yhdistykselle maksettiin, jos asiakas työllistyi, aloitti opinnot tai päätoimisen yrittäjyyden.

Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö, Harri Hieta, harri.hieta@valtti.fi

Materiaalit