0

Vaikuttavuus ja tulokset

Panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus -ketju

on työkalu hankkeiden vaikuttavuuden tarkasteluun syy-seuraus -suhteiden kautta. Se koostuu neljästä osiosta:

  • Panos: Hankkeen resurssit
  • Tuotos: Tehdyt toimenpiteet ja laajuus, todennettu seurannalla
  • Vaikutus: Aikaan saatu muutos, todennettu kyselyillä ja havainnoinnilla
  • Vaikuttavuus: Mihin vaikutukset johtavat pitkällä aikavälillä

Kuten tunnettua, vaikuttavuus syntyy viiveellä, harvoin edes yhden hankkeen aikana. Tämän lisäksi on usein mahdotonta osoittaa yksiselitteisesti, että yksi hanke olisi saanut kaiken itse aikaan.

Tästä huolimatta esimerkiksi SataPolun tapauksessa tuotoksia ja vaikutuksia tarkastelemalla voi kuitenkin olettaa, että tavoiteltua vaikuttavuutta on syntymässä. Lisäksi SataPolun panos-tuotos -suhde on erinomainen, sillä toiminnan aktiivisuus on ollut koko ajan korkealla tasolla.