Sotehelmiä hyvinvointialueiden johtamisen
ja kehittämisen tueksi

Parhaimmat ja toimivimmat kehittämisideat syntyvät arjen työprosesseissa. Jotta hyvät ideat voidaan ottaa työyhteisöjen, tiimien, organisaatioiden ja hyvinvointialueiden käyttöön, täytyy niitä kehittää monipuolisesti yhdessä. Aktiivinen toimijuus, avoin dialogi ja yhteiskehittäminen synnyttävät parhaimmillaan ainutlaatuisia helmiä, jotka ovat organisaation aineetonta ja aineellista arvopääomaa. Kun helmiä on riittävästi, syntyy uudistavia voimavaroja, työkaluja ja menetelmiä, joista punoutuu vahva helminauha henkilöstövoimavarojen johtamisen tueksi.