0

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

SataPolku on käynnistänyt palvelumuotoilupaketteja satakuntalaisten työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Palvelumuotoilun asiantuntijana ja valmennuskumppanina on toiminut porilainen Idearäätäli Oy, joka on myös tuottanut palvelumuotoilun virtuaalikirjan, valmennusalustan ja palvelumuotoilun työkalut.

Palvelumuotoilusta on haettu myötätuulta kehittämiseen:

 • Porin alueellisessa työllisyyskokeilussa
 • Sinkokadun palvelukeskus Rauma kehittämisessä
 • Satakunnan alueen työpajaverkoston kehittämisessä
 • Silpputyön mallintamisessa

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilu (service design) on palveluiden kehittämistä käyttäjäkeskeiset tarpeet huomioiden. Kehittämisprosessissa yhdistyy analyyttinen, systemaattinen ja luova ajattelu. Palvelumuotoilussa käytetään muotoilusta tuttuja työmenetelmiä. Olennaista on palveluiden yhteiskehittäminen, joka osallistaa asiakkaat, eri alojen asiantuntijat ja palveluntarjoajat löytämään yhdessä hyviä ratkaisuja ja uusia toteutustapoja palveluiden kehittämiseen.

Palveluprosessi kuvataan usein palvelupolkuna, joka muodostuu palvelutuokioista ja kontaktipisteistä.

Vaikuttavaa ja innostavaa valmennusta

Palvelumuotoilussa on konkreettinen kehittämisote. Innostava ja aktivoiva valmennusmateriaali työpajoineen varmistaa laaja-alaisen yhteiskehittämisen. Palvelumuotoilukokonaisuus sisältää organisaatiokohtaisesti räätälöidyt materiaalit ja asiantuntijavalmennuksen.

Toteutuneet palvelumuotoiluprojektit

Sinkokadun Palvelukeskus

 • Brändin ja palveluprosessien selkeyttäminen asiantuntijan kanssa
 • Identiteetin luominen palvelukeskukselle, tukitalolle, työtoimintakeskukselle ja kuntoutumisyksikölle
 • Palvelupolkujen rakentaminen
 • Viestinnän vieminen palveluympäristöön
  • Arvopohjaiset julisteet
  • Brändi-ilmeen vieminen palveluympäristöön
 • Asiakas- ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen
  • Koko toimintaa kuvaava esite
  • A5-kortit
  • Kontaktointikortti
  • Palvelukeskuksen sähköinen esittelypohja monipuoliseen käyttöön

Sinkokadun palvelukeskus A4-esite

Sinkokadun palvelukeskus PP

Toteutuneet palvelumuotoiluprojektit

Silpputyö

Toteutuneet palvelumuotoiluprojektit

Satakunnan Työpajat (14 kpl)

 • Toimijaidentiteetin kehittäminen, painopisteenä yhtenäisen brändin luominen
 • Pajatoiminnan esittely ja laatumielikuvien nostaminen eri kohderyhmille (nuoret, moniammatillinen asiantuntija ja ohjausverkosto, rahoittajat ja päättäjät)
 • Brändi-ilme, logo, verkkosivusto
 • Suunnitelma kokonaisviestinnän kehittämisestä ja verkkosivuston laajentamisesta

www.satakunnantyopajat.fi

Toteutuneet palvelumuotoiluprojektit

Porin alueellinen työllisyyskokeilu

 • Palvelumuotoilupohjainen kehittämissuunnitelma, pääpainopisteenä palvelutarvearviointi
 • Koulutus palveluohjaajille ja esimiehille. Aiheena muutostarpeiden tunnistaminen ja uudet ideat palveluprosessissa
 • Kohtaamistilan kehittäminen
  • Brändi-identiteetin luominen ja viestinnän aktivoiminen ulko- ja sisätilassa (Porin kaupungin työllisyysyksikkö Teljänkatu)
  • Toiminnallisuuksien ja viihtyvyyden kehittäminen. Tilan tarkoitus on jatkossa toimia entistä tehokkaammin sidosryhmien ja järjestöjen kohtaamistilana.
  • Pohjana palvelumuotoilun yhteydessä tehdyt asiakaskyselyt

Tilan kehittämissuunnitelma