Sotehelmien kalastusta

Sotehelmet-hankkeessa kalastettiin kuuden Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman kehittämishankkeen tuotokset yhteen. Syntynyttä saalista tarkasteltiin ja hiottiin yhteisvoimin vuoden 2022 aikana. Keskeisimmät tuotokset ja tulokset nimettiin helmiksi. Ne hioutuivat hankkeisiin osallistuneiden sote-organisaatioiden johdon, esihenkilöiden, eri ammattiryhmien, työntekijöiden, asiakkaiden ja hanketoimijoiden yhteisen kehittämistyön aikana lopulliseen muotoonsa helminauhaksi. Helmissä hohtaa teoreettista ja käytännönläheistä tietoa, vinkkejä, kehittämismenetelmiä ja työkaluja.

Myötä- ja vastatuulta kehittämismerellä

Kehittämistyössä kohdattiin ja sitä edistivät monenlaiset myönteiset ja kannattelevat työelämän, työympäristön, johtamisen ja työn piirteet. Paljon koettiin myös haasteita, ongelmia, paineita ja kuormitusta. Yllättävällä koronapandemialla oli myös laaja-alaiset vaikutukset, joihin hankkeiden toteuttajat ja mukana olleet organisaatiot joutuivat reagoimaan ja mukauttamaan toimintaansa.

Myrskynsilmässä syntyi mahdollisuuksia

Ennen kokemattomaan poikkeus- ja kriisiaikaan oli nopeasti sopeuduttava ja etsittävä pelastusrenkaita. Teknologia ja etätyöskentely valjastettiin voimavaroiksi. Niiden mukanaan tuomat vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet kohdattiin yhdessä helmenkalastajien kanssa rohkeasti. Etänä enemmän -hanke sai ennalta arvaamattoman ajankohtaisuuden omille kehittämistavoitteilleen, jotka kohdentuivat etä- ja hybridijohtamiseen, etätyönohjaukseen ja etävertaistukeen.

Helminauha kehittämisen ja johtamisen avuksi

Sotehelmet sivusto on suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden johdolle, esihenkilöille, päättäjille sekä eri ammattiryhmien henkilöstölle. Sivuston yksittäisiä helmiä tai kokonaista helminauhaa on mahdollista soveltaa, kun työtä, toimintaa, johtamista tai organisaatiota kehitetään ja uudistetaan. Tulokset, tieto ja kehittämisvinkit sopivat myös muille kuin sote-työpaikoille, sillä niiden sisältö kuvaa yleisiä työpaikkojen kehittymistä ja uudistumista edistäviä tekijöitä.

Poimi kiinnostavimmat ja parhaimmat helmet työsi tueksi ja organisaatiosi käyttöön. Arvokkain saalis on koottu kuudelle eri teema-alueelle ja case-esimerkkeihin. Teema-alueiden aiheet ja sisällöt ovat syntyneet Sotehelmet-hankkeiden yhteistoiminnallisessa ja osallistavassa kehittämisprosessissa. Helminauha pohjautuu strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen eri tasoihin sekä johdon ja esihenkilöiden organisatorisiin vastuu- ja osaamisalueisiin.